Bemarkingsdirekteur: posbeskrywing, bevoegdhede, funksies, verantwoordelikheid
Bemarkingsdirekteur: posbeskrywing, bevoegdhede, funksies, verantwoordelikheid

Video: Bemarkingsdirekteur: posbeskrywing, bevoegdhede, funksies, verantwoordelikheid

Video: Bemarkingsdirekteur: posbeskrywing, bevoegdhede, funksies, verantwoordelikheid
Video: Abandoned 1700s Fairy Tale Castle ~ Owner Died in a Car Crash! 2023, Desember
Anonim

Die sukses van 'n maatskappy hang in 'n groot mate af van die verkoopbaarheid van produkte en 'n effektiewe bemarkingstrategie. Daarom is die bemarkingsdirekteur ver van die laaste plek in die leierskap van die organisasie. Wat is bemarking? In eenvoudige terme is dit 'n poging om te verstaan wat die kliënt wil hê om dit aan hom te gee.

In die meeste gevalle vereis 'n werknemer wat vir hierdie pos aansoek doen sekere persoonlike eienskappe, waaronder die belangrikste die vermoë is om hul eie standpunt redelik te verduidelik, bekwaam te praat en sake-etiek te ken, sowel as analitiese en strategiese denke.

Aangesien hierdie pos direk met bestuur verband hou, moet die kandidaat uitstekende stresweerstand hê, 'n groot aantal werknemers kan bestuur en doelgerig wees.

Bemarkingskonsep

Hierdie proses gaan daaroor om die behoeftes van potensiële klante te antisipeer en om aan die vraag van potensiële klante te voldoen deur aan hulle te voorsiengoedere van belang. Bemarkingsaktiwiteite sluit 'n verskeidenheid navorsing, prysbepaling, verpakking, beplanning, advertensies, verkope en diens in. Wat is bemarking in eenvoudige woorde? Hierdie is 'n reeks aktiwiteite wat daarop gemik is om klante te verstaan en aan hul behoeftes te voldoen.

hoof van bemarkingsafdeling
hoof van bemarkingsafdeling

In die maatskappy verrig spesialiste in hierdie veld baie funksies, en dit alles met een doel - om die produk so nuttig en nodig as moontlik vir die teikengehoor te maak. Dit neem absoluut alles in ag: die finansiële situasie van die koper, en sy geslag, en selfs die omvang van sy aktiwiteite. Trouens, dit is 'n groot hoeveelheid statistiese en analitiese aktiwiteit, waardeur bemarkingstrategieë dan gebou word en die doeltreffendheid van die implementering daarvan bereken word.

Vereistes vir die kandidaat

Bevoegdhede van 'n bemarkingsdirekteur sluit 'n aantal eienskappe in wat 'n persoon moet besit om 'n pos te kry. Hy moet 'n gespesialiseerde opleiding in bemarking, entrepreneurskap, bestuur of sosiologie hê. Sommige maatskappye kan 'n werknemer aanstel wat nie 'n diploma het nie, maar terselfdertyd moes hy vir meer as vyf jaar in 'n leiersposisie in die betrokke veld gewerk het. Hy moet ondervinding hê in die opstel van bemarkingsfunksies, take en die monitering daarvan.

arbeidsbeskermingsinstruksies vir werk
arbeidsbeskermingsinstruksies vir werk

Boonop word slegs die gevalle waar 'n beduidende resultaat werklik verkry is, in ag geneem. Vereis van die Bemarkingshoofpraktiese ondervinding in die uitvoer van bemarkingsnavorsing van alle soorte, die voorspelling van verkope en pryse, in die organisering van advertensie-aktiwiteite. Daarbenewens moet hy in staat wees om personeel te bestuur, die maatskappy se koste vir die bevordering van produkte te minimaliseer, en dikwels benodig maatskappye kennis van vreemde tale.

Regulasies

'n spesialis uit hierdie pos aanstel of ontslaan kan slegs die HUB van die maatskappy wees, aan wie hy direk ondergeskik is. Hierdie werknemer is die leier. In sy voorlegging is die departemente van bemarking, advertensies, skakelwerk, ontwerpburo's, ens., afhangende van die skaal en omvang van die maatskappy waar hy werksaam is. Hierdie pos kan verkry word deur 'n gesertifiseerde spesialis met vyf jaar ondervinding in senior poste in dieselfde veld as die werkgewermaatskappy. In die proses om sy werk uit te voer, moet hy gelei word deur die regulasies, wette, maatskappyhandves en instruksies.

Wat 'n GMO moet weet

Daar word aanvaar dat wanneer hy aansoek doen vir 'n werk, die werknemer homself vergewis het van al die regulatoriese en regshandelinge wat sy werksveld raak. Insluitend verkope van goedere, verskaffing van dienste, beoordeling van die ekonomiese en finansiële toestand van die mark, sy kapasiteit en struktuur.

wat is bemarking in eenvoudige woorde
wat is bemarking in eenvoudige woorde

Hy ken al die metodes wat gebruik word om die solvensie van die vraag na goedere geproduseer deur die maatskappy waar hy in diens is, te bepaal. Hy weet hoe om langtermyn- en huidige planne te ontwikkelproduksie en verkoop op die mark. Hy moet finansiële, ekonomiese, belasting- en arbeidswetgewing ken, progressiewe metodes van bemarking en handel, die behoeftes van die maatskappy se bedryf en die vooruitsigte vir die ontwikkeling daarvan kan bepaal.

Ander kennis

Die posbeskrywing van die bemarkingsdirekteur veronderstel dat hy die metodes van markanalise ken, in staat is om die vraag na die produk te voorspel, die advertensiebesigheid verstaan en weet hoe om kommersiële kontrakte te sluit, inligting oor goedere en dienste te bring aan potensiële kopers. Sy kennis sluit die metode in om die motivering en houdings van verbruikers teenoor produkte wat vervaardig word deur die maatskappy waar hy werksaam is, te ontleed. Die werknemer moet voortdurend bewus wees van watter veranderinge in die organisasie van die verkoop van goedere en dienste plaasvind. Daar word ook van hom verwag om kennis te hê op die gebied van ekonomie, sielkunde en arbeidsorganisasie.

Functions

Die take van die bemarkingsdirekteur sluit die implementering van die ontwikkeling van die maatskappy se bemarkingsbeleid in. Hy doen dit op grond van die resultate van die ontleding van verbruikersgeleentheid, vraag na produkte en ander belangrike eienskappe. Boonop is hy besig met die voorbereiding van huidige en langtermynplanne, betrek departemente ondergeskik aan hom by die proses. Die plan neem die skaal van produksie, die verkoop van goedere, die soeke na nuwe markte vir die verkoop van vervaardigde produkte in ag.

Wat 'n bemarkingsdirekteur behoort te weet
Wat 'n bemarkingsdirekteur behoort te weet

Die direkteur koördineer die aktiwiteite van alle departemente rakende die insameling en ontledingekonomiese en kommersiële data, en verskaf ook inligting aan alle departemente van die maatskappy. Hy moet ook die insameling en ontleding van data met betrekking tot die mening van potensiële kliënte van die maatskappy oor die vervaardigde produk organiseer. Op grond van hierdie inligting berei hy voorstelle voor wat daarop gemik is om die mededingendheid van die maatskappy te verhoog en die kwaliteit van produkte of dienste wat gelewer word, te verbeter.

Verantwoordelikhede

Die funksies van die bemarkingsdirekteur sluit in die organisering van die ontwikkeling van 'n strategie vir advertensieveldtogte met die betrokkenheid van die media. Hy is betrokke by die deelname van die maatskappy aan uitstallings, kermisse en ander geleenthede wat verband hou met die bedryf van die organisasie ten einde potensiële kliënte in te lig en nuwe markte vir produkverkope te vind.

verantwoordelikheid van die bemarkingsdirekteur
verantwoordelikheid van die bemarkingsdirekteur

Betrokke by die vorming van korporatiewe identiteit, promosieprodukte en die implementering daarvan. Saam met ander afdelings van die maatskappy is dit besig met die ontleding en ontwikkeling van maatreëls wat sal help om te bepaal watter tegniese, ekonomiese en ander eienskappe van die vervaardigde produkte verander moet word. Dit word gedoen om die mededingendheid van goedere te verhoog en die verkope daarvan te stimuleer.

Ander funksies

Die GMO se posbeskrywing veronderstel dat hy in beheer is van die beskerming van die maatskappy se dokumente en inligting wat tot vertroulike inligting behoort, insluitend werknemerdata en ander dokumente wat met handelsgeheime verband hou. Dit is hierdie werknemer wat bevorderkwalifikasies van werknemers en beïnvloed hul loopbaanvordering op grond van hul persoonlike meriete en vaardigheidsvlak.

funksies van bemarkingsdirekteur
funksies van bemarkingsdirekteur

Hy beheer dat alle ondergeskikte werknemers voldoen aan die reëls en handves van die maatskappy, insluitend die instruksies vir arbeidsbeskerming by die werk. Op grond van die werk van die maatskappy se werknemers, is dit besig om hulle aanspreeklik te hou of om hulle aan te moedig vir 'n werk wat wel gedoen is. Hy is verplig om al die voorwaardes te skep sodat dit pynloos is om gevorderde bemarkingstegnologieë bekend te stel en te gebruik. Hy is ook betrokke by die verbetering en optimalisering daarvan. Die werknemer koördineer die beplanning en verslagdoening van die werk van die bemarkingsafdeling.

Ander pligte

Die posbeskrywing van die bemarkingsdirekteur veronderstel dat hy take tussen ondergeskiktes verdeel en hul tydige en hoë-geh alte implementering beheer. Hy moet voortdurend die beste praktyke in sy aktiwiteitsveld monitor en in staat wees om dit op te som en te implementeer as 'n hulpmiddel in die maatskappy waar hy werksaam is. Sy verantwoordelikhede sluit in om ander werknemers van die maatskappy te adviseer oor kwessies wat verband hou met die bemarkingsbeleid van die organisasie.

take van die bemarkingsdirekteur
take van die bemarkingsdirekteur

Daarbenewens word daar van die bemarkingshoof vereis om alle dokumentasie in stand te hou, insluitend die maak van verslae betyds en die indiening daarvan aan die bestuur en ander amptenare wat dit in ooreenstemming met hul gesag kan hersien. Hierdie pos impliseer dat, indien nodig, 'n werknemer oortyd gelok kan wordhul pligte uit te voer, maar nie verder gaan as die perke waarvoor arbeidswetgewing voorsiening maak nie. Indien nodig, vervang hierdie werknemer sy bestuurder en aanvaar sy pligte en bevoegdhede. Maar net as die toepaslike bestelling ontvang is.

Regte

Soos die bemarkingsdirekteur se posbeskrywing impliseer, sluit die regte van hierdie werknemer in om besluite te neem wat gemik is op die behoorlike implementering van bemarkingswerk en om die aktiwiteite van sy ondergeskikte eenhede binne die bevoegdheid te verseker. Hy kan aanspreeklik gehou word vir wesenlike skade aan die maatskappy waar hy in diens is, indien dit ontstaan het deur die skuld van sy optrede en besluite wat deur hom geneem is.

So 'n werknemer het die reg om aan die bestuur voor te stel om werknemers van die maatskappy aan te moedig of aanspreeklik te hou en, binne die perke van sy gesag, onafhanklik sulke besluite te neem. Hy het ook die reg om instruksies oor arbeidsbeskerming vir werk op te stel en reg te stel. 'n Werknemer kan voorstel dat bestuur addisionele materiaal of tegniese ondersteuning verskaf, indien nodig, om die doeltreffendheid van die bemarkingsafdeling te verbeter. Hy het ook die reg om deel te neem aan die oorweging van bemarkingskwessies deur kollegiale liggame.

Verantwoordelikheid

Die bekleër van hierdie pos is verantwoordelik vir die behoorlike uitvoering van sy pligte en die tydige voltooiing van die take wat aan hom opgedra is. Hy kan aanspreeklik gehou word vir die oorskryding van sy bevoegdhede of die gebruik daarvan vir persoonlike doeleindes, vir die verskaffing van die bestuur van vals inligting oorsy werkaktiwiteit of die werk van ondergeskiktes, of as hy nie maatreëls getref het om skending van die reëls en standaarde wat deur die maatskappy aanvaar is, te voorkom nie.

Die GMO se verantwoordelikheid sluit ook in om te verseker dat die bemarkingsplan behoorlik uitgevoer word. Hy moet die implementering van arbeidsdissipline deur sy ondergeskiktes moniteer, asook sy werknemers voorsien van veilige werksomstandighede en nakoming van arbeidsveiligheidsreëls. Hy kan ook aanspreeklik gehou word vir die bekendmaking van vertroulike inligting, skending van handelsgeheime en onbehoorlike bewaring van belangrike dokumente.

Die werk van die hoof word deur sy onmiddellike toesighouer en 'n spesiale attestasie-kommissie geëvalueer op grond van dokumente wat die resultate van sy aktiwiteite weerspieël.

Aanbeveel: