Logo af.techconfronts.com
Netto huidige waarde - beleggingsberekening
Netto huidige waarde - beleggingsberekening
Anonim

Baie beleggers moes slaap en eetlus verloor in 'n poging om die doeltreffendste manier te bepaal om beleggingsrisiko's te verminder en wins te maksimeer. Dit is egter net nodig om ekonomiese geletterdheid te verbeter. Netto huidige waarde sal jou in staat stel om baie meer objektief na finansiële kwessies te kyk. Maar wat is dit?

netto huidige waarde
netto huidige waarde

Kontant

Voordat daar oor so 'n kwessie soos netto huidige waarde gepraat word, is dit eers nodig om verwante konsepte te verstaan. Positiewe verdienste (kontantvloei) verteenwoordig die fondse wat in die besigheid kom (rente ontvang, verkope, opbrengs uit aandele, effekte, termynkontrakte, ensovoorts). Negatiewe vloei (d.i. uitgawes) verteenwoordig fondse wat uit die maatskappy se begroting vloei (lone, aankope, belasting). Netto huidige waarde (absolute netto kontantvloei) is in wese die verskil tussen negatiewe en positiewe kontantvloei. Dit is hierdie waarde wat die belangrikste en opwindendste vraag van enige onderneming beantwoord: "Hoeveel geld is in die kasregister oor?" Om dinamiese besigheidsontwikkeling te verseker, is die regte besluite oor die rigting van langtermynbeleggings nodig.

netto huidige waarde is
netto huidige waarde is

Beleggingsvrae

Netto huidige waarde hou nie net verband met wiskundige berekeninge nie, maar ook met die houding teenoor belegging. Om hierdie kwessie te verstaan is boonop nie so eenvoudig soos dit lyk nie, en berus hoofsaaklik op die sielkundige faktor. Voordat jy in enige projek belê, moet jy eers jouself 'n aantal vrae vra:

- Sal die nuwe projek winsgewend wees en wanneer?

- Moet ek in 'n ander projek belê?

projek netto huidige waarde
projek netto huidige waarde

Die netto huidige waarde van die belegging moet ook in die konteks van ander kwessies oorweeg word, soos die projek se negatiewe en positiewe kontantvloei en die impak daarvan op die aanvanklike belegging.

Batebeweging

Die finansiële vloei is 'n deurlopende proses. Die bates van die onderneming word beskou as die gebruik van fondse, en kapitaal en laste - as bronne. Die finale produk in hierdie geval is 'n stel vaste bates, arbeid, grondstofkoste, wat uiteindelik in kontant betaal word. Netto huidige waarde neem presies die beweging van finansiële vloei in ag.

netto huidige waarde berekening
netto huidige waarde berekening

Wat is NPV?

Baie mense wat in ekonomie, finansies, beleggings en besigheid belangstel, het hierdie afkorting teëgekom. Wat bedoel sy? NPV staan vir NETTO HUIDIGE WAARDE en vertaal as "netto huidige waarde". Dit word bereken deur die inkomste op te som wat die onderneming tydens bedryf sal bring, en die koste van die projek. Dan word die bedrag van die inkomste afgetrek van die bedrag van die uitgawes. As die waarde as gevolg van alle berekeninge positief is, word die projek as winsgewend beskou. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat netto huidige waarde 'n maatstaf is van of 'n projek inkomste sal genereer of nie. Alle toekomstige inkomste en uitgawes word teen die toepaslike rentekoerse verdiskonteer.

Kenmerke van die berekening van netto huidige waarde

Netto huidige waarde is die bepaling of die koste van 'n projek groter is as die koste wat daaraan bestee word. Hierdie maatstaf van waarde word gewaardeer deur die prys van die kontantvloei wat deur die projek gegenereer word, te bereken. Dit is nodig om die vereistes van beleggers in ag te neem en die feit dat hierdie vloei voorwerpe van verhandeling op sekuriteitebeurse kan word.

netto huidige waarde van belegging
netto huidige waarde van belegging

afslag

Die netto huidige waarde word bereken deur kontantvloei te verdiskonteer teen koerse gelykstaande aan die geleentheidskoste van belegging. Dit wil sê, die verwagte opbrengskoers op sekuriteite word gelykgestel aan dieselfde risiko wat die projek onder oorweging inhou. In ontwikkelde aandelemarkte, bates wat presies dieselfde is in terme van risiko,word op so 'n wyse gewaardeer dat dit juis vir hulle is dat dieselfde opbrengskoers gevorm word. Die prys waarteen die beleggers wat aan die finansiering van hierdie projek deelneem, verwag om 'n opbrengskoers op hul beleggings te ontvang, word presies verkry deur die vloei van fondse te verdiskonteer teen 'n koers gelykstaande aan die geleentheidskoste.

Netto huidige waarde van die projek en sy eiendomme

Daar is verskeie belangrike eienskappe van hierdie projekbeoordelingsmetode. Die netto huidige waarde laat toe dat 'n belegging gewaardeer word teen 'n algemene waardemaksimeringsmaatstaf wat vir beleggers en aandeelhouers beskikbaar is. Finansiële en buitelandse valutatransaksies is onderhewig aan hierdie maatstaf, beide vir die lok van fondse en kapitaal, en vir die plasing daarvan. Hierdie metode fokus op kontantinkomste, wat in bankrekeningontvangstes weerspieël word, terwyl rekeningkundige inkomste, wat in die finansiële state weerspieël word, verwaarloos word. Dit is ook nodig om te onthou dat die netto huidige waarde die geleentheidskoste van fondse vir belegging gebruik. Nog 'n belangrike eienskap is die gehoorsaamheid aan die beginsels van additiwiteit. Dit beteken dat dit moontlik is om alle projekte beide in totaal en individueel te oorweeg, en die som van alle komponente sal gelyk wees aan die koste van die algehele projek.

Huidige waarde-aanwyser

Netto huidige waarde hang af van huidige waarde (PV). Hierdie term word verstaan as die waarde van die ontvangste van fondse in die toekoms, wat tot die huidige oomblik verdiskonteer word. Die netto huidige waardeberekening sluit gewoonlik inself en bereken die huidige waarde. Jy kan hierdie waarde vind deur 'n eenvoudige formule te gebruik wat die volgende finansiële transaksie beskryf: plasing van fondse, betaling, terugbetaling en enkelbedragterugbetaling:

PV=FV /(1+r).

waar r die rentekoers is, wat die betaling is vir geld wat geleen is;

PV is die bedrag fondse wat bedoel is vir plasing volgens die betalingsvoorwaardes, dringendheid, terugbetaling;

FV is die bedrag wat nodig is om die lening terug te betaal, wat die oorspronklike bedrag verskuldig plus rente insluit.

Bereken netto huidige waarde

Vanaf die huidige waarde-aanwyser, kan jy voortgaan met die berekening van NPV. Soos hierbo bespreek, is netto huidige waarde die verskil tussen verdiskonteerde toekomstige kontantvloei en totale belegging (C).

NPV=FV1/(1+r)-C

waar FV die som van alle toekomstige inkomste uit die projek is;

r - winsgewendheidsaanwyser;

C is die totale bedrag van alle beleggings.

Gewilde onderwerp