Logo af.techconfronts.com

Klerk van die Distrikshofkantoor: Pligte

INHOUDSOPGAWE:

Klerk van die Distrikshofkantoor: Pligte
Klerk van die Distrikshofkantoor: Pligte
Anonim

Chancery-sekretaris is nie die hoogs betaalde nie, maar eerder gesogte posisie in die apparaat van die distrikshof. Om aangestel te word, moet die kandidaat 'n regsgraad en basiese kantoorbestuursvaardighede hê. Ondervinding word nie vir hierdie pos vereis nie.

Hoe om werk te kry?

kantoorsekretaris
kantoorsekretaris

Hoe vind ek uit of daar 'n vakature is? Gewoonlik word hierdie inligting deur 'n hofkonsultant, hoof of direk deur die kantoor gehou. Sekretaris (Moskou, St. Petersburg, Nizhny Novgorod en ander groot Russiese stede laat hierdie posisie dikwels in die lyste van poste van distrikshowe weg, en dan word sekretariële pligte gelys in die posbeskrywing van 'n konsultant of spesialis van die eerste, tweede of derde kategorie) - dit is die persoon aan wie verantwoordelikheid vir die effektiewe organisasie van kantoorwerk toegewys word. Alhoewel ongeveer dieselfde oor sommige ander administratiewe poste gesê kan word, moet onthou word dat die sekretaris van die hofsitting byvoorbeeld slegs in die proses van oorweging verantwoordelik is vir die verwerking van siviele, strafregtelike en administratiewe sakehierdie sake deur die regter. Die sekretaris van die kantoor begin óf sake (dit wil sê stel eise, aansoeke en kriminele materiaal op onmiddellik nadat dit deur die distrikshof ontvang is en voordat die dokumente vir oorweging deur 'n bepaalde regter aanvaar word), óf voer die aksies uit wat deur regulatoriese voorskrifte voorgeskryf word. verordeninge met betrekking tot sake wat reeds oorweeg is, waaroor besluite geneem is, bepalings of vonnisse.

Om werk in die kantoor van die distrikshof te kry, moet jy eers die hof bel en uitvind of daar 'n geskikte vakature is of nie. As die vakature nie kraam is nie, sal jy 'n eksamen moet slaag oor kennis van die teks van die Grondwet van die Russiese Federasie en die belangrikste bepalings van die federale wet "Op die Staat Staatsdiens." Die eksamen word op 'n mededingende basis gehou, aangesien verskeie kandidate gewoonlik vir 'n vakante pos aansoek doen. Indien die vakature ontruim word as gevolg van die vorige werknemer wat met kraamverlof vertrek, is dit nie nodig om die eksamen af te lê nie, aangesien die aansoeker nie 'n permanente, maar 'n vastetermyn dienskontrak onderteken is.

Verantwoordelikhede

kantoor sekretaris Moskou
kantoor sekretaris Moskou

Ongelukkig, met betrekking tot hierdie beroep, is daar geen spesifieke lys van verantwoordelikhede nie. Die lys bly altyd oop. Dit is nietemin moontlik om die hoofaktiwiteite aan te dui wat die gemiddelde sekretaris van die hofkantoor verrig. Dit is:

  • aanvaarding van siviele en kriminele sake, sowel as administratiewe materiaal van die sekretaresses van die hofsitting, nagaan van die korrektheid van hul uitvoering en die feit van voldoening aan al die vereistes van die prosedurewetgewing;
  • berging van lêers vir die laaste twee jaar (insluitend die huidige een) in die aktiewe argief van die kantoor;
  • voorbereiding van lasbrief van eksekusie op versoek van die persone betrokke by die saak;
  • om die datum van inwerkingtreding van geregtelike handelinge neer te sit;
  • die stuur van regshandelinge wat in werking getree het aan belangstellende owerhede, insluitend, byvoorbeeld, 'n kadastrale kamer of 'n gevangenis;
  • produksie van fotokopieë van geregtelike handelinge op versoek van die partye en hul sertifisering deur die betrokke regters;
  • ontvangs van burgers oor oorwoë sake;
  • ontvang van telefoonoproepe van burgers, verteenwoordigers van organisasies en regeringsagentskappe;
  • uitvoering van bevele van die voorsitter van die hof, regters, hoof van die kantoor, konsultant, administrateur.

Soos jy dalk kan raai, impliseer die laaste paragraaf byna enige handeling wat binne die bevoegdheid van die klerklike departement in die distrikshof val, en die sekretaris van die kantoor is verplig om die take wat opgedra is binne die raamwerk van sy werk uit te voer beskrywing en regulatoriese dokumentasie.

Vooruitsigte

hofsekretaris
hofsekretaris

Alhoewel nie almal so 'n beroep as 'n sekretaris van die kantoor as redelik gesog beskou nie, kan dit in werklikheid 'n goeie stukrag gee aan loopbaanbevordering vir almal wat daarvan droom om 'n vrederegter te word. Dit is genoeg om vyf jaar ondervinding in 'n distrikshof te hê in 'n posisie wat 'n hoër regsopleiding vereis om aan die basiese vereistes van die wet vir kandidate vir die posisie van vrederegter te voldoen.

Gewilde onderwerp