Logo af.techconfronts.com
Wat is die verkoopbelasting op eiendom?
Wat is die verkoopbelasting op eiendom?
Anonim

Die prosedure vir die berekening en invordering van eiendomsbelasting word deur die betrokke kode verklaar. Wette verander van jaar tot jaar. Terselfdertyd verander die regte en verpligtinge van burgers op die gebied van belasting. Die feit wat onveranderd bly, is die behoefte om belasting te betaal.

Wat is die eiendomsbelasting?

Eiendom van vaste eiendom kan deur 'n privaat individu, 'n privaat onderneming of 'n munisipale owerheid gehou word. Tipes vaste eiendom sluit verskillende opsies in: residensiële persele, kommersiële persele (kleinhandel- of kantoorgeboue), industriële persele, grond en landbougrond. Die eienaar kan die reg van alleeneienaarskap hê of as deel van 'n aandeel. In alle gevalle, as die transaksie binne die beskrywing van belasbaar val, bly die eiendomsverkoopsbelasting verpligtend.

eiendomsbelasting vir individue
eiendomsbelasting vir individue

Die beheerstelsel word deur die belastingowerhede en hul territoriale afdelings uitgevoer. Feitbetaling of nie-betaling van belasting word weerspieël in die jaarlikse verklaring wat deur burgers ingedien word.

Algemene Beginsels

Volgens Russiese wetgewing word enige soort amptelike wins belas. Vanuit hierdie oogpunt word die vervreemding van vaste eiendom as ten gunste van die eienaar beskou. Daarom is dit die verkoper wat verplig is om belasting te betaal op die verkoop van vaste eiendom.

Artikel 224 van die Belastingkode van die Russiese Federasie bepaal dat die bedrag van die opbrengs uit die vervreemding van vaste eiendom teen 'n koers van 13% belas moet word. Hierdie wet is egter nie in alle gevalle van toepassing nie. Besonderhede sal in hierdie artikel bespreek word.

Nog 'n wet om na te verwys is Federale Wet nommer 382. Dit is sedert die begin van 2016 relevant. Volgens die reëls van hierdie wet is die belasting op die verkoop van vaste eiendom in die regsveld gebaseer op die eienaarskapvoorwaardes. Hierdie dokument oorweeg twee tipes verblyfreg volgens duur:

 • Oordrag van eiendomsbesit tot 2016.
 • Eiendomseienaars wie se regte na 2016-01-01 vasgestel is.

Die eerste kategorie burgers by die vervreemding van vaste eiendom word gelei deur die bepalings van die wet wat tot die begin van 2016 van krag is. Volgens hierdie wet is die belasting verpligtend vir alle eienaars wat vaste eiendom binne die eerste 3 jaar na die oordrag van eienaarskap vervreem. Vir die tweede kategorie geld 'n nuwe prosedure waarvolgens die verwysingstydperk van eienaarskap 5 jaar is.

Wie kan nie betaal nie?

As ons die algemene prosedure vir die invordering van belasting oorweeg, voorsien die wetomstandighede waarin die belasting op die verkoop van vaste eiendom vir individue irrelevant raak ongeag die tydperk van eienaarskap. In die besonder word die wyse van oordrag na die eiendom oorweeg. Dit is die volgende gevalle:

 1. Wanneer die eiendom na die eienaar gaan op voorwaarde van 'n leeftyd afhanklikheid van die voormalige eienaar.
 2. Geërfde eiendom.
 3. Vervreemding van eiendomsvoorwerpe, waarvan die reg as gevolg van privatisering ontstaan het.
 4. Die grondslag van eienaarskap is 'n skenkingsooreenkoms.

As die titeldokument in een van hierdie kategorieë val, moet die transaksie nie as bykomende inkomste geklassifiseer word nie en dienooreenkomstig belas word.

wat is die belasting op die verkoop van vaste eiendom
wat is die belasting op die verkoop van vaste eiendom

Daar is ook kenmerke volgens streek. Soos u weet, is binnelandse wette verdeel in federale en territoriale. Plaaslike owerhede het die reg om sommige federale wette aan te pas sonder fundamentele teenstrydighede. In die praktyk word omstandighede gewoonlik so verlig vir 'n sekere kategorie burgers. Verkoopsbelasting op eiendom is geen uitsondering nie.

Byvoorbeeld, vir die Khanty-Mansiysk Okrug is daar 'n wet waarvolgens inkomste uit die verkoop van vaste eiendom nie belas word nie, selfs gedurende die eerste 3 jaar van eienaarskap. Soortgelyke reëls geld in die Stavropol-gebied: hier is die termyn van belasbare transaksies van 5 tot 3 jaar verminder. Om uit te vind watter belasting op die verkoop van vaste eiendom in 'n spesifieke streek betaal moet word, moet u veranderinge in territorialewette.

Hoe om te bereken?

Citizen S. A. het 'n huis wat 1,5 jaar gelede gekoop is vir 6 300 000 roebels verkoop. Sy saak pas in alle opsigte by die definisie van die wet. Hy is amptelik in diens, en sy werkservaring is meer as 10 jaar. Wat sal die belastingbedrag wees op die verkoop van vaste eiendom vir 'n burger van S. A.

Om 'n verklaring vir die jaar voor te berei, moet jy die volgende inligting neem:

6,300,000 – 1,000,000=5,300,000 – belastingbasisbedrag

Belastingbedrag: (6 300 000 - 1 000 000) x 13%=689 000 roebels

Maar lank voor die sperdatum vir die indiening van die verklaring het S. A. dokumente vir die aftrekking ingesamel en bevestiging van die belastingdiens ontvang. Die bedrag van die aftrekking was die maksimum. Nou lyk die berekeninge anders:

(6 300 000 - 5 300 000) x 13%=130 000 roebels werklike betalingsbedrag.

As 'n burger van S. A. 'n ooreenkoms aangegaan het 5 jaar na die aankoop, dan sal hy ingesluit word in die kategorie van vrygestel.

Vir individue

Die belasting op die verkoop van vaste eiendom vir individue, sy kenmerke en betalingsprosedure word verklaar deur Hoofstuk 23 van die Belastingkode van die Russiese Federasie. Dus, wetsonderwerpe wat die reg het om inkomste in die gebied van die Russiese Federasie te ontvang, word in drie kategorieë verdeel:

 1. 'n Inwoner van 'n land is 'n burger wat die afgelope jaar minstens 183 dae in Rusland gewoon het.
 2. Nie-inwoners - persone wat nie in die vorige kategorie val nie.
 3. Voorwaardelike definisie - geldeenheid-inwoners is burgers van die Russiese Federasie wat die afgelope jaar in 'n ander land woon, maar Rusland minstens een keer per jaar besoek.
die bedrag van belasting op die verkoop van vaste eiendom
die bedrag van belasting op die verkoop van vaste eiendom

Wanneer vaste eiendom deur 'n nie-inwoner verkoop word, word belasting en die prosedure vir die berekening daarvan gereguleer deur artikel 209 van die belastingkode. Dus, 'n aparte stel persoonlike inkomstebelastinginvordering word vir hulle toegepas.

Vir regsentiteite

Wanneer 'n regsentiteit vaste eiendom op sy eie balansstaat vervreem, word die prosedure vir die berekening van belasting grootliks deur die gekose belastingstelsel bepaal. Maar seker is die feit dat 'n regspersoon inkomste ontvang deur vaste eiendom te verkoop. Gevolglik moet hierdie inkomste in die balansstaat van die maatskappy weerspieël word. Ons gaan voort om die belasting op die verkoop van vaste eiendom te oorweeg. Uit watter bedrag en in watter volgorde moet 'n regspersoon dit betaal? Dit is nodig om in ag te neem om aan een van die volgende belastingregimes te behoort:

 1. UTII.
 2. Vereenvoudigde stelsel.
 3. Patentstelsel.

Die tipe eiendom word ook in ag geneem. Dit kan residensieel, kommersieel, grond of ondergrond wees.

Feitelike inligting en vorm van eienaarskap is ook relevant: voer die maatskappy kommersiële aktiwiteite uit, is die stigters inwoners of nie-inwoners van die Russiese Federasie? Om al hierdie vrae te beantwoord, moet 'n mens gelei word deur Artikel 23 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.

watter belasting betaal word op die verkoop van vaste eiendom
watter belasting betaal word op die verkoop van vaste eiendom

Wanneer 'n woning deur 'n regspersoon verkoop word, is inkomste nie onderhewig aan BTW nie, maar inkomstebelasting is verpligtend. Die inkomstebelastingkoers hang ook af van die burgerlike status van die stigters (inwonerof nie-inwoner). As ons praat oor die vervreemding van nie-residensiële persele wat op die balansstaat van die onderneming is, dan is die bedrag van inkomste onderhewig aan beide inkomstebelasting en BTW. Terselfdertyd word inkomstebelasting nie op die bedrag van die transaksie gehef nie, maar op die bedrag van die netto inkomste.

'n Belangrike nuanse: die belasting op die verkoop van kommersiële eiendom neem nie die aantal jare van eienaarskap in ag nie. Nog 'n nuanse uit die veld van belastingoptimalisering sê dat die maatskappy die reg het om die bedrag van inkomste te verminder met die oorblywende prys van die voorwerp. Indien, na rekeningkundige berekeninge, die verskil tussen die transaksiebedrag en die finale bedrag negatief blyk te wees, dan word die syfer as 'n verlies vir die onderneming geklassifiseer.

Moet pensioenarisse betaal?

Is die belasting op die verkoop van vaste eiendom van individue - pensioenarisse en ander spesiale kategorieë burgers van toepassing? Volgens die huidige wette word belastingaansporings of -verligtings gekoppel aan die sosiale status van burgers nie verskaf nie. Afgetredenes moet belasting betaal as hulle onder die algemene kategorie van belasbare persone val.

Dit is belangrik om tussen eiendomsbelasting en persoonlike inkomstebelasting te onderskei. Eiendomsbelasting sedert 2014 is nie relevant vir pensioenarisse nie. 'n Uitsondering is wanneer 'n pensioenaris vaste eiendom vir wins gebruik. Andersins is hulle onderhewig aan die algemene prosedure: 'n belasting op die verkoop van vaste eiendom vir 3 jaar sal verpligtend wees vir hulle.

Maar pensioenarisse het die geleentheid om die belasting aansienlik te verminder of selfs vrygestel te word. Om dit te doen, moet hulle 'n eiendomsaftrekking gebruik. Tot 2012 was die aftrekking nie op pensioenarisse van toepassing nie. Die aanvaarding van Federale Wet No. 330 het hulle voorsienso 'n reg.

verkoop van eiendom SP belasting
verkoop van eiendom SP belasting

Deur hierdie wet kan afgetredenes een van die volgende belastingaftrekkingsopsies ontvang na die verkoop van vaste eiendom:

 • As die eienaarskap meer as 3 jaar gelede vasgestel is, word dit op 'n algemene basis heeltemal vrygestel.
 • As die houtydperk korter is en die waarde van die voorwerp nie 1 miljoen roebels oorskry nie, kan hulle 'n vermindering in die belastingbasis ontvang tot die bedrag wat bestee is met die aankoop van die voorwerp.

Aftrekkings

Onderwerpe van belasting is geregtig op 'n eiendomsbelasting-aftrekking. Dit is van toepassing op daardie burgers wat amptelik in diens is en inkomstebelasting of persoonlike inkomstebelasting ten bedrae van 13% van hul inkomste aftrek. Daar is drie aftrekkingsopsies:

 • Totale vrystelling.
 • Gedeeltelik.
 • Hef belasting op die hele bedrag van inkomste.

Terselfdertyd is die maksimum bedrag waarmee die bedrag belasting verminder kan word 1 miljoen roebels.

Voorbeeld: 'n burger verkoop 'n woonstel wat 2,5 jaar gelede gekoop is vir 4 500 000 roebels. Teen die tyd dat die verklaring ingedien is, het die burger ook dokumente vir die aftrekking voorberei. Hy was geregtig op die maksimum aftrekking. Gevolglik was die bedrag van die belastingbasis vir hom 3 500 000 roebels, en belasting - 455 000 roebels.

Wanneer die vraag beantwoord word watter belasting betaal moet word op die verkoop van vaste eiendom, is dit belangrik om die opsie van gesamentlike eienaarskap te noem. As die eienaarskap van vaste eiendom na verskeie mense strek, word die verpligting om belasting te betaal ook verdeel na gelang van die aandeel van elkevan hulle. Of mede-eienaars kan onder mekaar ooreenkom en 'n belastingaanspreeklikheid in 'n ander volgorde aangaan.

vaste eiendom verkoop watter belasting om te betaal
vaste eiendom verkoop watter belasting om te betaal

Burgers kan die aftrekking meer as een keer gebruik, aangesien dit op elke eenheid van die transaksie van toepassing is. Maar binne 1 jaar word slegs een aftrekking toegelaat. Danksy hierdie verligting kan die bedrag van belasting op die verkoop van vaste eiendom aansienlik verminder word.

Daar is drie metodes om die aftrekking te implementeer:

 • Uitbetaling van verskuldigde fondse in kontant.
 • Dra oor na die ontvanger se bankrekening.
 • Reik 'n kennisgewing aan die werkgewer uit wat die vrystelling van die burger van die betaling van persoonlike inkomstebelasting aandui vir die tydperk waartydens die verskuldigde bedrag opgehoop het.

Hoe om aansoek te doen vir 'n aftrekking?

'n Aansoek om 'n aftrekking word gedoen gedurende die verslagdoeningstydperk waarin transaksies gemaak is. Die aftrekking kan in twee vorme ontvang word: 'n vaste bedrag of 'n bedrag gelykstaande aan die koste. Die keuse hang net van die aansoeker af: hy kan eers bereken watter opsie vir hom meer winsgewend is en vir daardie spesifieke tipe aansoek doen.

Die aftrekking is gepas wanneer 'n burger die koste van die vorige aankoop van vaste eiendom wat in die verslagtydperk verkoop is, moet bewys. Daarom sal hierdie uitgawes verseker moet word met afskrifte van dokumente daarvoor. Vir hierdie doeleindes word afskrifte van die volgende dokumente by die belastingowerheid ingedien:

 • Ooreenkoms oor die verkryging van vaste eiendom (aankoop en verkoop).
 • Dokument wat die gebruik van die dienste van eiendomsmaatskappye bevestig.
 • Wet van aanvaarding en oordrag tydensbesit.
 • Dokumente van die verkoper by ontvangs van geld: 'n kwitansie (as die geld in kontant ontvang is) en 'n bankstaat (as die geld na die rekening oorgeplaas is).
 • Betaalbestellings.
 • Ander dokumente wat in die loop van transaksies gegenereer is en finansiële waarde verteenwoordig.

Nadat jy die aansoek om 'n aftrekking deur die belastingowerheid bevestig het, moet jy weer terugkeer na die kwessie van eiendomsbelasting. Hoeveel moet jy betaal? Die belastingbasis sal aansienlik verminder word. Dit is belangrik om daarop te let dat aftrekbare uitgawes nie versekeringsbetalings en verbandterugbetalings insluit nie.

Doelwitte van reg en praktyk

Sodra burgers bewus word van die belasting op korttermyn-eiendomverkope en die belastingkoerse uitvind, kan hulle onbewustelik in wettige spaaropsies belangstel. Om te antwoord, moet jy let op die oorspronklike doel van die bekendstelling van hierdie belasting.

Daar is geglo dat die motief van die eienaars van 'n vinnige verkoop na die aankoop die begeerte is om munt te slaan uit die verskil. Almal onthou die voor-krisis tye, toe eiendomspryse dinamies gegroei het en die staat nie direkte hefboom gehad het nie. Vanuit hierdie oogpunt speel hierdie belasting die rol van 'n indirekte instrument om die eiendomsmark te beheer. En dit is waar, want teen te hoë eiendomspryse sal in die reël net 'n sekere sosiale stratum altyd baat vind ten koste van ander.

Maar oorweeg nog 'n geval: burger M. S. moet sy behuising uitbrei, hy is ook nie huiwerig om nader aan die sentrale deel van die stad te beweeg nie,maar besit nie fondse nie. Hy vind’n kompromie: verkoop die enigste behuising, bly tydelik by sy gesin by sy grootouers en neem’n verband op geskikter behuising. Alles het volgens plan verloop, maar toe maak die krisis van die afgelope jare sy eie aanpassings. Die eienaar was onder die 20% wat versuim het om die fondse terug te gee. Ten spyte van die pogings van die lener, het herfinansiering in 'n ander bank nie plaasgevind nie.

hoeveel belas word op die verkoop van vaste eiendom
hoeveel belas word op die verkoop van vaste eiendom

Die enigste regte besluit was om die eiendom te verkoop voordat die bank dit vanaf 'n oop veiling verkoop. As gevolg hiervan verloor die burger fondse in die vorm van verbandrentekoerse en betaal hy verkoopsbelasting. As die koste van behuising verander het, dan sal hy dalk nie meer 'n woonstel kan koop nie. En dit is nie 'n geïsoleerde geval nie.

In die stadium van bespreking van die wetsontwerp is die moontlikheid bespreek om daardie persone vry te laat wie se eiendom die enigste een te koop is. Maar wetgewers het kommer gehad dat spekulante voordeel uit hierdie bepaling kan trek wanneer hulle uitvind aan watter belasting die verkoop van vaste eiendom onderhewig is.

Kan ek nie betaal nie?

Dit is moontlik om die belastingbedrag bykomend tot die aftrekking te optimaliseer. Benewens die sake wat deur die wet oorweeg word, is daar ander opsies:

Verskaf dokumentasie van uitgawes wat aangegaan is. Hierdie pos word ook amptelik toegelaat. Byvoorbeeld, selfs al het 'n persoon 'n eiendom gekoop vir die doel van verdere verkoop, dan is die bedrag van sy inkomste nie gelyk aan die totale koste van die transaksie nie. Slegs die verskil tussen die bedrag gekoop en verkoop word as inkomste erken.waarde

Uitgawes is: die koste van die voorwerp, die koste van uitbreiding, die terugbetaling van bestaande skulde vir nutsdienste, die installering van netwerke en toegelate tipes herontwikkeling, verbetering van landskapsuitleg en ander herstelwerk.

 • Toepassing van dubbele aftrekking. Om die vraag te vra hoeveel belas word wanneer eiendom verkoop word, moet 'n mens ook die wetlike status van die belastingbetaler in ag neem: in die raamwerk van hierdie tipe belasting is hy beide 'n verkoper en 'n koper. Nog 'n belangrike voorwaarde is die voltooiing van twee transaksies (koop en verkoop) binne een kalenderjaar. En laastens, die derde voorwaarde is as die aankoop vroeër as die verkoop gedoen is. Dit is, net diegene wat dit is nie die enigste behuising het optimalisering geleenthede. As die aftrekking nie geëis is met die aankoop van die eerste woonstel nie, kan die verpligting nou op sy koste afgeskryf word, ongeag watter belasting op die verkoop van vaste eiendom aan die begroting betaal moet word.
 • Toepassing van 'n reduksiefaktor. Volgens die bepalings van artikel 217 van die Belastingkode van die Russiese Federasie word die bedrag gelykstaande aan die vermenigvuldiging van die verminderende faktor met die kadastrale waarde as inkomste beskou. In hierdie geval is dit selfs moontlik om die belastingbasis tot nul te verminder.

As die status selfstandig is?

As 'n private entrepreneur vaste eiendom verkoop het voordat hy amptelik as 'n individuele entrepreneur geregistreer het, dan vind die transaksie in die belastingowerhede plaas in die vorm van 'n gereelde persoonlike inkomstebelastingverklaring. As die verkoper ten tyde van die transaksie die status van 'n entrepreneur gehad het, ontstaan 'n logiese vraag: hoeveel belasting sal op die verkoop betaal moet wordeiendoms-IP?

Hier is dit belangrik om te oorweeg of die eiendom in die OKVED-kode gelys is as die hoofmiddel van kommersiële bates wat inkomste genereer of nie. Die tweede bepalende faktor is die IP-belastingstelsel. Daar is twee tipes: STS - 'n vereenvoudigde stelsel en die "inkomste minus uitgawes" metode.

verkoop van vaste eiendom deur 'n nie-inwoner belasting
verkoop van vaste eiendom deur 'n nie-inwoner belasting

In die eerste geval word die transaksiebedrag by die algemene basis vir belastingberekening gevoeg. Die betaalbare belastingkoers is 6%. Onder die "inkomste minus uitgawes" stelsel, die bedrag van die transaksie verhoog die bedrag van wins. Maar wat uitgawes betref, is dit belangrik om die koste van die aankoop van 'n voorwerp en die fondse wat aan die instandhouding en verbetering van toestande bestee word, in ag te neem. As bewys vir die aankoop moet 'n afskrif van die titeldokumente vooraf gemaak word en daarna by die belastingkantoor ingedien word.

In geval van IP-likwidasie

Kom ons oorweeg die geval wanneer 'n sake-entiteit sy aktiwiteite stop en die IP-status likwideer. Watter belasting word in hierdie geval betaal wanneer vaste eiendom verkoop word? Die entrepreneur is nie onderhewig aan die 3-jaar reël nie, en hy is verplig om inkomstebelasting aan die begroting te betaal as 'n individu wat bykomende inkomste ontvang het. Kenners beveel aan om vooraf vir die likwidasieproses voor te berei deur eers oor te skakel na 'n vereenvoudigde belastingstelsel. Hierdie metode verminder die koste aansienlik. Uit die oogpunt van belastingoptimalisering is dit raadsaam om vaste eiendom in die status van 'n individu te verkoop, en nie 'n individuele entrepreneur nie.

Vervaldatum

Aan die einde van elke jaar, sake-entiteite en individue wat in die amptenaarbasis, moet inligting verskaf oor die beweging van finansiële hulpbronne tot hul beskikking. In hierdie verband word die vraag relevant: wanneer eiendom verkoop word, watter belasting moet betaal word, sodat daar later geen eise van die belastingowerhede sal wees nie.

Individue dien 'n verslag in die vorm van 3-persoonlike inkomstebelasting in voor 30 April van die jaar wat volg op die verslagdoeningstydperk. Die liasseringsowerheid is die plaaslike afdeling van die IFTS-owerheid. Indien die dokument foute van 'n tegniese aard bevat of wat verband hou met foutiewe berekeninge, sal die belastingowerheid nie die verslag aanvaar nie. Jy kan nie 'n bestaande dokument wysig nie. Die gekorrigeerde verslag word op 'n nuwe vorm uitgereik, op die titelblad waarvan daar inligting oor die hermeting sal wees. Die dokument word in twee identiese kopieë gegenereer. Na die ontvangs van die verslag word 'n tydperk toegeken vir die betaling van die bedrag belasting. Hierdie tydperk duur gewoonlik tot 15 Julie van die jaar waarin die verslag ingedien is.

Mislukking-ontduiking en laat indiening van verslae word gepenaliseer:

 • Om nie nul-aanwysers te verskaf nie - vanaf 1000 roebels.
 • In ander gevalle - tot 30% van die opgelope belastingbedrag.
 • As die belasting nie betyds betaal word nie, word die bedrag van die belasting ingevorder plus 20-40% van sy bedrag as 'n boete.
 • Benewens die hoofsanksies, word boetes gehef vir elke dag van vertraging.

Daarom is dit belangrik om 'n verantwoordelike benadering tot belasting en wetlike verpligtinge te volg. Op nasionale skaal hang die lewe van die hele land af van belasting.

Gewilde onderwerp