Groepmetode: konsep en tipes groeperings
Groepmetode: konsep en tipes groeperings

Video: Groepmetode: konsep en tipes groeperings

Video: Groepmetode: konsep en tipes groeperings
Video: Meanest Looking Jet? SU-47 Berkut | Neustadt RC Jet Training 2023, Desember
Anonim

Die relevansie van ekonomiese ontleding word deur verskeie omstandighede bepaal. Eerstens hou dit verband met die besonderhede van die toestande waarin die ekonomiese stelsel vandag ontwikkel. Tans is dit nodig om die reëlmatighede van die funksionering van die markmodel en die organisasie van die finansiële en ekonomiese aktiwiteite van maatskappye te bestudeer.

groeperingsmetode
groeperingsmetode

Sleutelkwessies

Vandag vereis ekonomiese toestande ondernemings om die produktiwiteit van produksie, die mededingendheid van dienste en goedere, die gebruik van gevorderde wetenskaplike en tegnologiese prestasies, vorme van bestuur te verhoog, wanbestuur te oorkom en entrepreneurskap te aktiveer. In die implementering van hierdie take kry analise en die stel aanwysers wat daarin gebruik word 'n sleutelrol. Hulle word bestudeer vir 'n objektiewe beoordeling van die resultate van die maatskappy se werk en die daaropvolgende verbetering, rasionele gebruik van hulpbronne.

Navorsing benodig

Die verbetering van die bestuurstelsel in produksie word grootliks geassosieer met die ontwikkeling van ekonomiese ontledingstegnieke. Die doel daarvan is om die werk van ondernemings en hul verenigings te bestudeer, wat as sleutelskakels in die nasionale ekonomiese kompleks optree. Kenners sien die enigste korrekte manier om die take wat gestel word in die bemeestering van wetenskaplike berekenings- en analitiese metodes te implementeer. Daar is genoeg van hulle. Groeperings- en vergelykingsmetodes word egter as een van die doeltreffendste beskou. Oorweeg hul besonderhede.

Algemene kenmerke

Die groeperingsmetode in die analise word gebruik in die studie van afhanklikheid in komplekse prosesse, waarvan die kenmerke in homogene aanwysers en verskillende waardes uitgedruk word. Byvoorbeeld, 'n beskrywing van die toerustingvloot volgens ligging, dienslewe, skofverhouding, ensovoorts. Datagroeperingsmetodes verskaf 'n primêre veralgemening van inligting. Met hul hulp word inligting in 'n meer georganiseerde vorm vertoon. Danksy hulle kan opsommende waardes vir die bevolking gekorreleer word met aanwysers vir groepe. As gevolg hiervan word dit moontlik om te vergelyk, die oorsake van verskille tussen kategorieë te bestudeer, die verhouding van kenmerke te verken. Die groeperingsmetode maak dit moontlik om 'n gevolgtrekking te maak oor die struktuur van die kompleks en die rol van sy individuele elemente. Dit is hy wat die basis vorm vir die daaropvolgende opsomming en studie van inligting.

statistiese groeperingsmetode
statistiese groeperingsmetode

Sleutelbestemmings

Die metode van ekonomiese groeperings stel jou in staat om die doeltreffendheid van die gebruik van arbeid, materiële, finansiële hulpbronne te evalueer. Binne die raamwerk van 'n industriële onderneming, byvoorbeeld, in hierdie aspek, word die doeltreffendheid van die toepassing bestudeer:

  1. Voorwerpe en arbeidsmiddele, strukture, geboue, gereedskap, materiale, tegnologiese toerusting en grondstowwe.
  2. Lewende arbeidsmag. As kriteria virdit is die aantal en professionele samestelling van werknemers wat aan die hoof-, hulp- of bestuurspersoneel behoort, produktiwiteit, ens.
  3. Finansiële hulpbronne. Veral vaste en bedryfsbates, sowel as ekwiteit en geleende kapitaal word ondersoek.

Die belangrikheid van die groeperingsmetode kan nie oorskat word nie. Dit word gebruik om taamlik komplekse probleme op te los. Die aanvanklike data wat die basis verskaf vir die berekening van aanwysers, en die studie self, wat die groeperingsmetode gebruik - statistieke, rekeningkunde en ander verslagdoening.

datagroeperingsmetodes
datagroeperingsmetodes

Spesifieke

Die groeperingsmetode is 'n verdeling van die massa van die bestudeerde kompleks van objekte in kwalitatief homogene kategorieë volgens sekere kriteria. Hierdie metode verskaf 'n wetenskaplik gebaseerde klassifikasie van verskynsels. Die metode van statistiese groepering word hoofsaaklik gebruik vir veralgemening en tipering van prosesse en verskynsels. Direk in die beoordeling van die doeltreffendheid van die onderneming, voer hierdie metode 'n effens ander taak uit. Die metode van analitiese groepering, veral, help om die betekenis van gemiddelde aanwysers te verduidelik, die rol van individuele waardes daarin te weerspieël en die verhouding tussen parameters te identifiseer. Wanneer die doeltreffendheid van 'n onderneming geëvalueer word, hang die keuse van 'n metode vir die implementering daarvan af van die aard van die take wat opgelos word. Volgens hierdie kriterium word strukturele, tipologiese en faktormetodes van navorsing onderskei. Oorweeg hulle.

metode van ekonomiese groeperings
metode van ekonomiese groeperings

Tipologiesmodel

Hierdie groeperingsmetode bestaan uit die identifisering van homogene kategorieë in 'n kwalitatief heterogene kompleks. Wanneer dit gebruik word, moet spesiale aandag gegee word aan die keuse van 'n kenmerk waardeur differensiasie uitgevoer sal word. As in ag geneem word dat die relevansie van die groepering hoofsaaklik geassosieer word met die teenwoordigheid van kwalitatiewe verskille tussen verskynsels, sal die aanvanklike taak wees om in die massaproses daardie komponente te isoleer wat homogeen is in terme van toestande en toestand van ontwikkeling, waarin daar dieselfde is. patrone van invloed van faktore. Byvoorbeeld, vroeër op die gebied van landbou- en trekkeringenieurswese is klassifikasie en navorsing vir soortgelyke ondernemings en tipes produksie uitgevoer. Groeperings- en vergelykingsmetodes is gebruik in die studie van smidwerk, koue stamp, meganiese en hittebehandeling, montering, sweiswerk, beskermende bedekkings, vervoer, herstel, gereedskap en bergingsfasiliteite. In die studie van gieteryproduksie is grys en smeebare gietyster, nie-ysterhoudende en staal gietstukke onderskei. Gevolglik is sosio-ekonomiese tipes bepaal, wat die basis vir die naam van die groep verskaf het. Hierdie kategorieë het die uitdrukking geword van 'n spesifieke proses, sy vertakkings en vorme, noodsaaklike kenmerke wat gemeen is aan baie individuele verskynsels. Voorbeelde sluit in groepe ondernemings volgens hul vorme van eienaarskap; werkers - volgens lengte van diens, onderwys, beroepe, ouderdom; burgers - volgens beroep ensovoorts. Tipologiese groeperings word dikwels gevorm deur gespesialiseerde intervalle te gebruik.

metode van analitiese groeperings
metode van analitiese groeperings

Struktuurmodelle

Hulle word gebruik in die studie van die samestelling van die kompleks, veranderinge daarin wat plaasvind relatief tot die geselekteerde maatstaf. Met behulp van strukturele groeperings word die studie van die interne struktuur van aanwysers, die verhouding van hul individuele dele uitgevoer. Die omvang van hierdie modelle kan dus soos volg gedefinieer word. Strukturele groeperings word in die studie gebruik:

  1. Samestelling van ondernemings. Terselfdertyd word kriteria soos produksievermoë, vlak van meganisasie, samestelling van personeel volgens beroep, ouderdom, dienstyd, prestasie van produksiestandaarde, produksieplan, vermindering in produksiekoste, arbeidsproduktiwiteit, ensovoorts gebruik.
  2. Strukture van vervaardigde produkte. In hierdie geval kan kenmerke soos 'n gegewe assortiment en produktipe byvoorbeeld gebruik word.
  3. groeperingsmetodestatistieke
    groeperingsmetodestatistieke

Die studie van strukturele groeperings oor sekere tydperke stel ons in staat om veranderinge in die samestelling van verskynsels te identifiseer. Belangrike reëlmatighede van hul verloop word uitgedruk in die verskuiwings wat in sosiale prosesse plaasvind. Die struktuur en samestelling kan beide in dinamika en in statika bestudeer word. Dit brei op sy beurt die omvang van die studie uit. Sulke groeperings is van besondere belang in die proses om die gekonsolideerde verslagdoening van ministeries te ontleed. Dit is te danke aan die feit dat hulle dit moontlik maak om medium, agteruit en gevorderde maatskappye op te spoor, om aanwysings vir die soektog na reservate vas te stel.

groeperings- en vergelykingsmetodes
groeperings- en vergelykingsmetodes

Gebou

Struktuurgroeperings word gewoonlik in die vorm van tabelle gerangskik. In die onderwerp is daar tekens, en in die predikaat - die parameters wat die struktuur van die kompleks in die ruimte of in dinamika kenmerk. Byvoorbeeld, wanneer 'n model van bevolkingsgroepe volgens geslag, ouderdom, inkomste, woonplek geskep word, kan die taak om die strukturele samestelling van 'n homogene bevolking te bestudeer, geïmplementeer word. Verskuiwings daarbinne word ook volgens 'n sekere maatstaf bestudeer.

Analitiese groeperings

Hierdie modelle word gebruik in die studie van die verband tussen verskeie aanwysers waardeur die kompleks gekenmerk word. In die proses om 'n groepering van twee parameters te konstrueer, tree een op as 'n faktor wat die ander waarde beïnvloed. Die tweede sal op sy beurt as die gevolg van hierdie impak beskou word. Terselfdertyd moet in ag geneem word dat die wedersydse invloed en interafhanklikheid van die effektiewe en faktorkriteria in elke spesifieke geval kan verander. Deur analitiese groepering te gebruik, kan jy die vlak van interaksie tussen aanwysers bereken. Boonop laat so 'n model jou toe om tekens te identifiseer wat as die oorsaak of gevolg van 'n verskynsel beskou kan word.

Aanbeveel: