Likiditeitsverhouding: balansstaatformule en normatiewe waarde
Likiditeitsverhouding: balansstaatformule en normatiewe waarde

Video: Likiditeitsverhouding: balansstaatformule en normatiewe waarde

Video: Likiditeitsverhouding: balansstaatformule en normatiewe waarde
Video: Канада: эмиграция, красоты. Большой выпуск. 2023, September
Anonim

Een van die aanwysers van die maatskappy se aktiwiteit is die vlak van likiditeit. Dit beoordeel die kredietwaardigheid van die organisasie, sy vermoë om sy verpligtinge ten volle betyds af te betaal. Meer besonderhede oor watter likiditeitsverhoudings bestaan, formules vir die nuwe saldo vir die berekening van elke aanwyser word in die artikel hieronder aangebied.

Essence

Likiditeit is die mate waarin 'n firma se bates sy laste dek. Laasgenoemde word in groepe verdeel na gelang van die tydperk van omskakeling in kontant. Volgens hierdie aanwyser word dit geskat:

 • firma se vermoë om vinnig op finansiële probleme te reageer;
 • vermoë om bates te verhoog met verkopegroei;
 • vermoë om skuld terug te betaal.
likiditeitsverhouding balansstaat formule
likiditeitsverhouding balansstaat formule

Grade van likiditeit

Onvoldoende likiditeit word uitgedruk in die onvermoë om skuld en verpligtinge te betaal. Ons moet vaste bates verkoop, en in die ergste geval die organisasie likwideer. Die agteruitgang van die finansiële situasie word uitgedruk in 'n afnamewinsgewendheid, verlies aan kapitaalbeleggings van eienaars, vertraging in betaling van rente en 'n deel van die hoofsom op die lening.

Die vinnige likiditeitsverhouding (die formule vir die balansstaat vir berekening sal hieronder aangebied word) weerspieël die vermoë van 'n ekonomiese entiteit om die skuld terug te betaal deur die beskikbare fondse in die rekeninge te gebruik. Huidige solvensie kan die verhouding met kliënte en verskaffers beïnvloed. As 'n onderneming nie in staat is om sy skuld betyds terug te betaal nie, is sy voortbestaan in twyfel.

huidige likiditeitsverhouding balansstaat formule
huidige likiditeitsverhouding balansstaat formule

Enige likiditeitsverhouding (die formule vir die balansstaat vir berekening sal hieronder aangebied word) word bepaal deur die verhouding van die organisasie se bates en laste. Hierdie aanwysers word in vier groepe verdeel. Op dieselfde manier kan enige likiditeitsverhouding (die formule vir die berekening van die balansstaat is nodig vir die ontleding van aktiwiteite) afsonderlik bepaal word vir vinnig en stadig verkoopte bates en laste.

Bates

Likiditeit is die vermoë van 'n onderneming se eiendom om 'n sekere inkomste te genereer. Die spoed van hierdie proses weerspieël net die likiditeitsverhouding. Die balansformule vir berekeninge sal hieronder aangebied word. Hoe groter dit is, hoe beter "staan die onderneming op sy voete."

Kom ons rangskik bates volgens die spoed van hul omskakeling in kontant:

 • geld in rekeninge en by die loket;
 • wissels, tesourie-effekte;
 • nie-agterstallige skuld aan verskaffers, lenings uitgereik, die Sentrale Bank van ander ondernemings;
 • aandele;
 • toerusting;
 • strukture;
 • WIP.

Kom ons verdeel nou die bates in groepe:

A1 (die mees likiede): fondse in kontant en in 'n bankrekening, aandele van ander ondernemings

A2 (vinnige verkoop): korttermynskuld van teenpartye

A3 (stadige verkoop): aandele, WIP, langtermynbeleggings

A4 (moeilik om te verkoop) - nie-bedryfsbates

'n Spesifieke bate behoort aan een of ander groep, afhangende van die mate van gebruik. Byvoorbeeld, vir 'n masjienbou-aanleg sal 'n draaibank as "voorraad" geklassifiseer word, en 'n masjien wat spesifiek vir 'n uitstalling gemaak is, sal 'n nie-bedryfsbate wees met 'n nuttige lewensduur van etlike jare.

Liabilities

Die likiditeitsverhouding, waarvan die formule vir die balans hieronder aangebied word, word bepaal deur die verhouding van bates tot laste. Laasgenoemde word ook in groepe verdeel:

 • P1 is die verpligtinge wat die meeste gevra word.
 • P2 - lenings geldig tot 12 maande.
 • P3 - ander langtermynlenings.
 • P4 - ondernemingsreserwes

Die lyne van elk van die gelyste groepe moet ooreenstem met die mate van likiditeit van die bates. Daarom, voordat berekeninge gemaak word, is dit wenslik om die finansiële state te moderniseer.

absolute likiditeitsverhouding balansstaat formule
absolute likiditeitsverhouding balansstaat formule

Balanslikiditeit

Vir verdere berekeninge moet jy die geldwaardes van die groepe vergelyk. In hierdie geval moet die volgende verhoudings nagekom word:

 • A1 > P1.
 • A2 > P2.
 • A3 > R3.
 • A4 < P4.

As die eerste drie van die gelyste voorwaardes nagekom word, sal die vierde een outomaties vervul word. 'n Tekort aan fondse in een van die bategroepe kan egter nie vergoed word deur 'n oorvloed in die ander nie, aangesien vinnigbewegende fondse nie stadigbewegende bates kan vervang nie.

Om 'n omvattende assessering uit te voer, word die algehele likiditeitsverhouding bereken. Balansformule:

L1=(A1 + (1/2)A 2 + (1/3)A3) / (P1 + (1/2)P2 + (1/3)P3).

Die optimale waarde is 1 of meer.

Die inligting wat op hierdie manier aangebied word, is nie vol besonderhede nie. 'n Meer gedetailleerde berekening van solvensie word deur 'n groep aanwysers uitgevoer.

Huidige likiditeit

Die vermoë van 'n sake-entiteit om korttermyn-laste terug te betaal ten koste van alle bates toon die huidige likiditeitsverhouding. Balansformule (reëlnommers):

Ktl=(1200 - 1230 - 1220) / (1500 - 1550 - 1530).

Daar is ook 'n ander algoritme wat gebruik kan word om die huidige likiditeitsverhouding te bereken. Balansformule:

K=(OA - langtermyn DZ - skuld van die stigters) / (kort laste)=(A1 + A2 + A3) / (Π1 + Π2).

kritieke likiditeitsverhouding balansstaat formule
kritieke likiditeitsverhouding balansstaat formule

Hoe hoër die waarde van die aanwyser, hoe beter is die solvensie. Die normatiewe waardes daarvan word vir elke produksietak bereken, maar gemiddeld wissel hulle binne 1,49-2,49. 'n Waarde minder as 0,99 dui op die onvermoë van die onderneming om betyds te betaal, enmeer as 3 - omtrent 'n groot deel van ledige bates.

Die koëffisiënt weerspieël die solvensie van die organisasie nie net op die huidige oomblik nie, maar ook in noodomstandighede. Dit gee egter nie altyd die volle prentjie nie. Vir handelsondernemings is die waarde van die aanwyser minder as die normatiewe een, terwyl dit vir produksie-ondernemings meestal hoër is.

termynlikiditeit

Die vermoë van 'n sake-entiteit om laste terug te betaal ten koste van bemarkbare bates minus voorraad weerspieël die vinnige likiditeitsverhouding. Balansformule (reëlnommers):

Xl=(1230 + 1240 + 1250) / (1500 - 1550 - 1530).

Of:

K=(veelvuldige DZ + veelvuldige finansiële beleggings + DC) / (veelvuldige lenings)=(A1 + A2) / (Π1 + Π2).

In die berekening van hierdie koëffisiënt, sowel as die vorige een, word reserwes nie in ag geneem nie. Uit 'n ekonomiese oogpunt sal die verkoop van hierdie groep bates die maatskappy die meeste verliese meebring.

Die optimale waarde is 1,5, die minimum is 0,8. Hierdie aanwyser weerspieël die deel van die laste wat gedek kan word deur kontantontvangste uit huidige aktiwiteite. Om die waarde van hierdie aanwyser te verhoog, is dit nodig om die volume eie fondse te verhoog en langtermynlenings te lok.

Soos in die vorige geval, dui 'n waarde groter as 3 op 'n irrasioneel georganiseerde kapitaalstruktuur, wat veroorsaak word deur stadige voorraadomset en 'n toename in debiteure.

vinnige likiditeitsverhouding balansstaat formule
vinnige likiditeitsverhouding balansstaat formule

Absolute likiditeit

Vakvermoëbestuur om die skuld te betaal ten koste van kontant weerspieël die verhouding van absolute likiditeit. Balansformule (reëlnommers):

Cal=(240 + 250) / (500 – 550 – 530).

Die optimale waarde is meer as 0.2, die minimum is 0.1. Dit wys dat die organisasie 20% van dringende verpligtinge onmiddellik kan afbetaal. Ten spyte van die suiwer teoretiese moontlikheid van 'n behoefte aan dringende terugbetaling van alle lenings, is dit nodig om die absolute likiditeitsverhouding te kan bereken en ontleed. Balansformule:

K=(kort belegging + DC) / (kort lenings)=A1 / (Π1 + Π2).

Die berekening gebruik ook die kritieke likiditeitsverhouding. Balansformule:

Kkl=(A1 + A2) / (P1 + P2).

Ander aanwysers

Kapitaalmanoeuvreerbaarheid: A3 / (AO - A4) - (P1 + P2).

Die afname in dinamika word as 'n positiewe faktor beskou, aangesien 'n deel van die fondse wat in voorraad en debiteure gevries is, vrygestel word.

Deel van bates in die balansstaat: (saldototaal - A4) / balanstotaal.

Sekuriteit met eie fondse: (P4 - A4) / (AO - A4).

Die organisasie moet ten minste 10% eie bronne van befondsing in die kapitaalstruktuur hê.

formule likiditeitsverhoudings vir die nuwe balansstaat
formule likiditeitsverhoudings vir die nuwe balansstaat

Netto bedryfskapitaal

Hierdie aanwyser weerspieël die verskil tussen bedryfsbates en lenings, rekeninge betaalbaar. Dit is die deel van die kapitaal wat gevorm word deur langtermynlenings eneie fondse. Die formule vir berekening is:

Netto waarde=OA - korttermynlenings=lyn 1200 - lyn 1500

Oormaat van bedryfskapitaal bo laste dui aan dat die maatskappy in staat is om skuld te delg, reserwes het vir uitbreiding van aktiwiteite. Die standaardwaarde is groter as nul. Die gebrek aan bedryfskapitaal dui op die onvermoë van die organisasie om sy verpligtinge terug te betaal, en 'n aansienlike oormaat dui op die irrasionele gebruik van fondse.

Voorbeeld

Op die balansstaat van die onderneming is:

 • Kontant (CF) – RUB 60 000
 • Korttermynbeleggings (KFV) – 27 000 roebels
 • Rekeninge ontvangbaar (RD) - 120 000 roebels
 • OS - 265 duisend roebels.
 • Ontasbare bates - 34 duisend roebels.
 • Reserwes (PZ) – RUB 158 000
 • Langtermynlenings (KZ) – RUB 105 000
 • Korttermynlening (CC) - 94 000 roebels.
 • Langtermynlenings - 180 duisend roebels.

Moet die absolute likiditeitsverhouding bereken. Berekeningsformule:

Kal=(60 + 27) / (105 + 94)=0, 4372.

Die optimale waarde is meer as 0,2. Die maatskappy is in staat om 43% van sy verpligtinge uit die fondse in die bankrekening te betaal.

Bereken die vinnige likiditeitsverhouding. Balansformule:

Xl=(50 + 27 + 120) / (105 + 94)=1, 09.

Die minimum waarde van die aanwyser is 0.80. As die maatskappy alle beskikbare fondse gebruik, insluitend die skuld van debiteure, sal hierdie bedrag 1.09 keer meer wees as die bestaande laste.

Bereken die koëffisiënt van kritieklikiditeit. Balansformule:

Kcl=(50 + 27 + 120 + 158) / (105 + 94)=1, 628.

totale likiditeitsverhouding balansstaat formule
totale likiditeitsverhouding balansstaat formule

Interpretasie van resultate

Op sigself dra die koëffisiënte nie 'n semantiese las nie, maar in die konteks van tydintervalle karakteriseer dit die aktiwiteit van die onderneming in detail. Veral as dit aangevul word deur ander berekende aanwysers en 'n meer gedetailleerde oorweging van die bates wat in 'n spesifieke lyn van die balansstaat in ag geneem word.

Illikiede voorraad kan nie vinnig verkoop of in produksie gebruik word nie. Hulle moet nie in ag geneem word wanneer huidige likiditeit bereken word nie.

In 'n organisasie wat deel is van 'n houergroep, wanneer die likiditeitsverhouding bereken word, word aanwysers van interne debiteure en krediteure nie in ag geneem nie. Die vlak van solvensie word die beste bepaal volgens die absolute likiditeitsverhouding.

Baie probleme sal 'n oorwaardering van bates veroorsaak. Die insluiting van 'n onwaarskynlike skuldinvordering in die berekeninge lei tot 'n verkeerde (verminderde) beoordeling van solvensie, wat onbetroubare data oor die finansiële posisie van die organisasie verkry.

Aan die ander kant, met die uitsluiting van die berekening van bates, waarvan die waarskynlikheid om inkomste te ontvang laag is, is dit moeilik om die normatiewe waardes van likiditeitsaanwysers te bereik.

Aanbeveel: