Aksyns op brandstof in Rusland
Aksyns op brandstof in Rusland

Video: Aksyns op brandstof in Rusland

Video: Aksyns op brandstof in Rusland
Video: Irony Explained — 3 Types of Irony Every Storyteller Should Know (Verbal, Situational, and Dramatic) 2023, Desember
Anonim

Aksynsbelasting op motorpetrol en dieselbrandstof is 'n soort belasting wat op entrepreneurs en organisasies gehef word. Hulle word afgetrek wanneer sekere sakebedrywighede uitgevoer word, insluitend die beweging van produkte oor die grens van die doeanebeheer van die Russiese Federasie. Kom ons kyk verder in detail wat 'n aksynsbelasting op brandstof uitmaak. Die artikel sal die kenmerke van belasting beskryf, die prosedure vir invordering, asook die vasstelling van tariewe.

aksyns op brandstof
aksyns op brandstof

Algemene kenmerke van die aksynsbelasting

Hierdie belasting, deur aan die vlak van regering en mag te behoort, is federaal. Die betaling word beskou as 'n belasting van algemene (nie-geteikende) doel. Dit beteken dat die fondse gebruik word sonder verwysing na enige spesifieke aktiwiteite. Volgens die metode van onttrekking word aksynsbetaling, soos BTW, as indirek beskou. Die metode van belasting klassifiseer die belasting as nie-betaalbaar, dit wil sê die verpligting om te bereken en te betaal word aan die betaler opgedra. Nog 'n onderskeidende kenmerk van die aksyns is die maatstaf wat die volledigheid bepaal van die regte om belastinginkomste te gebruik. Volgens hierdie aanwyser behoort dit tot die kategorie van regulatoriese verpligte bydraes. Dit is te wyte aan die feit dat die inskrywing daarvan in die wetgewing voorsien word, sowel in die streeksbegrotings as in die federale een. Lys van belasbareprodukte is redelik smal. Benewens brandstof sluit dit in:

 1. Tabakprodukte.
 2. motors.
 3. Alkohol, alkoholbevattende produkte, alkohol.
 4. Enjinolies.
 5. Bier.

Uitbetalingsmeganisme

Aksynsbelasting op petrol en diesel word in 'n sekere volgorde bereken en ingevorder. Die meganisme van berekening en betaling behels die vasstelling van die bedrag van belasting in die proses om 'n transaksie met die betrokke produkte te maak en dit by die koste van die goedere in te sluit. Dit beteken dat elke ekonomiese entiteit wat by die sirkulasie van belasbare goedere betrokke is, die betaling moet bereken en, by implementering, hierdie verpligting aan die daaropvolgende teenparty moet oordra. Hierdie skema is geldig tot die eindverbruiker. Hy dra op sy beurt die las van belasting. Die instelling van 'n aksynsbelasting op brandstof verseker die regulering van die verbruik van brandstof en smeermiddels.

Betalers

Individuele entrepreneurs, organisasies, sowel as persone wat brandstof en smeermiddels deur die doeanebeheer van die Russiese Federasie beweeg, tree op as onderdane wat verplig is om aksynsbelasting op brandstof af te trek. Art. 179 van die Belastingkode bepaal dat die behoefte om 'n betaling te maak ontstaan vanaf die oomblik dat 'n besigheidstransaksie uitgevoer word. In hierdie verband moet aksynsbelasting op brandstof betaal word deur alle entiteite wat dit verbind. Hulle sluit ook buitelanders in. Afsonderlike onderafdelings van ondernemings tree ook op as belastingbetalers by die voltooiing van saketransaksies.

instelling van 'n aksynsbelasting op brandstof
instelling van 'n aksynsbelasting op brandstof

Spesifieke

In die proses van transaksies met sekere soorte goederedie ontstaan van die verpligting om belasting te betaal gaan gepaard met 'n aantal kenmerke. In die besonder, wanneer aksies met reguit petrol opgelê word, word slegs die direkte produsente daarvan as betalers beskou. Soortgelyke reëls geld vir die vrystelling van petrochemiese produkte daaruit. Daarbenewens word die kenmerke van die opkoms van die status van die betaler verskaf vir ondernemings wat onder 'n eenvoudige vennootskapsooreenkoms funksioneer. Terselfdertyd word dit toegelaat om die aksynsbelasting op brandstof sowel gesamentlik as deur 'n aparte entiteit te betaal, waarop hierdie verpligting deur die ander deelnemers opgedra word. Hierdie persoon is verplig om nie later nie as die volgende dag na die implementering van die eerste saketransaksie die belastingowerheid in kennis te stel van die nakoming deur hom van die verpligting van die betaler ingevolge die bepalings van die vennootskapsooreenkoms. Daarmee saam moet hy registreer as 'n vak wat die sake van die vereniging behartig. Dit word uitgevoer ongeag die feit van sy registrasie as 'n vak wat sy eie aktiwiteite uitvoer. In die geval van tydige en volle aftrekking van aksynsbelasting deur 'n persoon wat betalingsverpligtinge ingevolge die betrokke ooreenkoms nakom, sal die verpligting om hierdie belasting deur die ander deelnemers te betaal as nagekom beskou word.

Voorwerp van belasting

Soos dit Art. 182 van die belastingkode stel 'n spesifieke lys van bedrywighede wat uitgevoer word met aksynsbare produkte. Dit sluit veral in:

 1. Verkope op die grondgebied van die Russiese Federasie van aksynsbare goedere wat deur betalers vervaardig word.
 2. Ontvangs en plasing van goedere, sekere soorte produkte, insluitend op 'n gee-en-neem-basis.
 3. Beweging van produkte deur die doeanebeheer van die Russiese Federasie.

As 'n implementering, volgens Art. 182 van die Belastingkode, is die oordrag van eienaarskap van goedere deur een entiteit na 'n ander op 'n gratis of terugbetaalbare basis, sowel as die gebruik daarvan as betaling in natura.

Voorwerpherkenning

Die aksynsbelasting op brandstof in Rusland is van toepassing op sommige bedrywighede vir die oordrag van brandstof en smeermiddels wat op sy grondgebied geproduseer word:

 1. Van tol van grondstowwe - na sy eienaar of ander persone.
 2. In die struktuur van die organisasie - vir die daaropvolgende vervaardiging van nie-aksynsbare goedere.
 3. Vir my eie behoeftes.
 4. Vir verwerking op 'n tolbasis.
 5. brandstofaksynsverhoging
  brandstofaksynsverhoging

Aksynsbelasting op brandstof in Rusland word betaal wanneer dit na die grondgebied van die land oorgedra word deur 'n organisasie aan sy deelnemer by sy onttrekking / onttrekking uit die vereniging, deur 'n vennootskap - 'n lid by die toekenning van sy eiendomsaandeel of verdeling van eiendom. Die doel van belasting ontstaan ook in die geval van die verkoop deur die onderdane van eienaarlose, gekonfiskeerde of onderhewig aan sirkulasie in munisipale / staatsbesit van die betrokke goedere.

Belangrike oomblik

As nog 'n kenmerk van die ontstaan van die voorwerp van belasting by die vervaardiging van produkte, die feit dat, volgens die derde paragraaf van Art. 182 van die Belastingkode, om die belasting te bereken, word enige soort vermenging van produkte in die plekke van hul berging en verkoop gelykgestel aan produksie, waardeur aksynsbare produkte verskyn. Hierdie reël is nie van toepassing op spysenieringsinstansies nie. Wanneer dit gemeng word, word 'n produk gevormwaarvoor 'n verhoogde aksynskoers vasgestel word in vergelyking met dié wat vir grondstowwe bepaal word.

Kapitalisering

'n Groep bedrywighede wat verband hou met die ontvangs van produkte word as 'n spesiale kategorie geklassifiseer. Die verpligting om aksynsbelasting op brandstof te betaal ontstaan wanneer 'n spesifieke tipe brandstof in die register ingeskryf word. Hierdie operasie moet verstaan word as die aanvaarding daarvan vir verantwoording in die vorm van voltooide produkte wat uit sy eie grondstowwe vervaardig word en sy eie materiaal gebruik. Daarbenewens is die teenwoordigheid van 'n sertifikaat 'n voorvereiste vir die feit dat hierdie verpligting ontstaan. Dit word op 'n vrywillige basis aan die onderneming uitgereik.

Kenmerke van die verkryging van 'n sertifikaat

Hierdie dokument word aan entrepreneurs en uitreikingsorganisasies uitgereik:

 1. Reguitloop petrol, insluitend grondstowwe/materiaal wat verskaf moet word.
 2. Petrochemiese produkte, indien bogenoemde brandstof vir die produksie daarvan gebruik word.

Om 'n sertifikaat vir die vervaardiging van reguit petrol te bekom, moet die onderneming die toepaslike produksiekapasiteit hê. Hulle mag aan die aansoeker behoort op die gebruiksreg, eienaarskap, besit of ander wetlike gronde. Om 'n sertifikaat vir die verwerking van petrol te verkry, is dit nodig dat die aansoeker 'n kontrak het vir die verskaffing van dienste vir die verwerking van tolgrondstowwe, waardeur die gespesifiseerde brandstof geproduseer word. Op grond van hierdie ooreenkoms word die dokument uitgereik as die onderneming as die eienaar van die verwerkte petrol optree, en die kontrak met die vervaardiger gesluit wordpetrochemiese produkte.

aksyns op petrol en diesel
aksyns op petrol en diesel

Regulerende dokumente

In Hfst. 21 van die belastingkode is deur die regering gewysig, waarvolgens:

 1. Brandstofbelastingkoerse goedgekeur vir 2016-2017 in die bedrae vasgestel vir 2014.’n Styging in die aksynsbelasting op brandstof word in 2018 verwag. Indeksasie sal 5% wees teenoor die aanwysers van 2017
 2. Asynings op motorbrandstof word op 10,5 t.r./t vasgestel. Dit behoort die produksie van brandstof onder graad 5 te ontmoedig.
 3. Sommige soorte produkte uit Art. 181. Dit het veral mariene en verhittingsolie geraak. Daar word vir hierdie uitsondering voorsiening gemaak met die gelyktydige erkenning as voorwerpe van belasting van alle middeldistillate, wat onder andere die gespesifiseerde produkte insluit.
 4. Die belastingkoers op middeldistillate word vasgestel teen 'n koers wat gelyk is aan die koëffisiënt waarmee die aksynsbelasting op dieselbrandstof bereken word.
 5. As betalers is erkende ondernemings wat van die belastingowerhede 'n sertifikaat van registrasie ontvang het van 'n maatskappy wat betrokke is by bedrywighede met middeldistillaat. 'n Aftrekking word vasgestel vir eienaars van watervervoer wat die gespesifiseerde produkte vir bunkring gebruik. Dit is gelyk aan die koers waarteen die aksynsbelasting op seebrandstof met 'n koëffisiënt bereken word.

Middeldistillate is vloeibare mengsels van koolwaterstowwe met 'n fraksionele samestelling in die temperatuurreeks van 215-360 grade. Hierdie wysigings sluit alle moontlikhede om die dieselfraksie te hernoem. DusDit sal dus nie moontlik wees om die belastinglas tans te vermy nie. Sedert 2016 is 'n aksynsbelasting op mariene lae-viskositeit brandstof ingestel. Terselfdertyd sal ondernemings wat in die betrokke veld betrokke is nie besonder geraak word nie. Onder die wysigings word 'n belastingaftrekking met 'n koëffisiënt verskaf. 2.

aksynsbelasting op motorbrandstof
aksynsbelasting op motorbrandstof

Bespreking van wysigings

In 2014, op 'n vergadering van die Staatsduma-komitee, is die voorstel om aksynsbelasting op dieselbrandstof en petrol van klasse 4 en 5 te verhoog as basis aanvaar. Kenners het destyds gevrees dat indien die wysigings goedgekeur word, die koste van brandstof met 3 roebels sou styg. Evgeniy Moskvichev het 'n voorstel gemaak om te verhoog. Vir dieselbrandstof 4 selle. hy het voorgestel dat die koers tot 3 450 roebels/ton verhoog word. in 2015, tot 4150 roebels / t. - in 2016, tot 3950 roebels / t. - in 2017. Dieselfde syfers is aanvaar vir brandstof 5 selle. Wat motorpetrol betref, is voorgestel om dit vir 2015 op die vlak van 7300 roebels / ton te hou, in 2016 is beplan om dit van 6200 tot 7530 te verhoog, in 2017 - van 4,5 duisend roebels / ton. tot 5830 roebels / t. Daar is beplan dat alle fondse aan die padfondse van die streke gerig sou word. Terselfdertyd het Sergei Shatalov gepraat oor die noodsaaklikheid om die wysigings te verfyn. Voor die begin van die bespreking was dit veronderstel om aksyns net vir dieselbrandstof en petrol van klas 5 te verhoog. So 'n verhoging, volgens voorspellings, was veronderstel om die padfondse van die streke 'n bykomende 60 miljard roebels te gee. in 2015, en in die daaropvolgende jare - meer as 90 miljard roebels.

aksynsbelasting op mariene lae-viskositeit brandstof
aksynsbelasting op mariene lae-viskositeit brandstof

Weddenskappe

Die belastingkode definieer eenvormige belastingkoerse van aksynsbare goedere. Hulle is geskeiin twee kategorieë: gekombineer en solied. Laasgenoemde word in absolute terme per eenheid van belastingbasis vasgestel. Volgens hierdie beginsel word veral aksyns op brandstof bepaal. Gekombineerde tariewe behels 'n kombinasie van vaste en deel van die koste-aanwysers. Die Kode maak voorsiening vir differensiasie van tariewe volgens tipes en subtipes produkte. In die besonder, sedert 2011, is verskillende tariewe vasgestel afhangende van die klas petrol en diesel. By die berekening is die beginsel van tariefvermindering vir produkte van hoër geh alte van toepassing. Boonop word indeksering van vaste tariewe in die vooruitsig gestel, met inagneming van voorspelde verbruikerspryse.

Basis

Dit word ingevolge Art. 187 van die Belastingkode afsonderlik vir elke tipe aksynsbare produk. Afhangende van die koers, word die belastingbasis bepaal deur:

 1. As die volume oorgedra (verkoopte) goedere in natura. Hierdie bepaling is van toepassing op produkte waarvoor spesifieke (vaste) tariewe geld.
 2. As die koste van oorgedra (verkoopte) goedere. Dit word bereken in ooreenstemming met die pryse wat ingevolge Art. 40 TC, sonder aksyns, BTW ten opsigte van produkte waarvoor ad valorem tariewe vasgestel is.
 3. As 'n koste bereken in ooreenstemming met die gemiddelde verkooppryse wat in die laaste verslagdoeningstydperk geldig was. In die geval van hul afwesigheid word 'n markaanwyser sonder aksynsbelasting gebruik, BTW word gebruik met betrekking tot goedere waarvoor belastingpersentasiekoerse verskaf word.
 4. aksyns op motorpetrol en diesel
  aksyns op motorpetrol en diesel
 5. As die volume van verkope(oorgedra) produkte in fisiese terme om die aksyns te bereken wanneer 'n vaste tarief gebruik word en as 'n beraamde waarde bereken teen die maksimum kleinhandelpryse om die aksyns te bepaal wanneer die rentekoers toegepas word. Hierdie model word gebruik vir produkte met gekombineerde tariewe.

Rekeningkunde

Die belastingkode bevat vereistes rakende die afsonderlike registrasie van bedrywighede met aksynsbare tipes produkte. Ja, art. 190 bepaal dat die belastingpligtige verplig word om gedifferensieerde rekeningkunde te organiseer vir aksies met goedere waarvoor verskillende belastingkoerse verskaf word. Indien 'n ekonomiese entiteit nie afsonderlike aantekening van transaksies doen nie, word die bedrag van aksyns bepaal volgens die belastingkoers wat deur die onderneming gebruik word vanaf 'n enkele basis wat vir alle aksies wat onder die betrokke belasting val, vasgestel is.

Aanbeveel: