Logo af.techconfronts.com

Versekeringsmaatskappy Rosgosstrakh: resensies op OSAGO. Betalings vir OSAGO in geval van 'n ongeluk (Rosgosstrakh): resensies

INHOUDSOPGAWE:

Versekeringsmaatskappy Rosgosstrakh: resensies op OSAGO. Betalings vir OSAGO in geval van 'n ongeluk (Rosgosstrakh): resensies
Versekeringsmaatskappy Rosgosstrakh: resensies op OSAGO. Betalings vir OSAGO in geval van 'n ongeluk (Rosgosstrakh): resensies
Anonim

Baie mense dink vandag oor hoe om 'n versekeringspolis in die maatskappy Rosgosstrakh op te stel. Resensies oor OSAGO is redelik teenstrydig, veral omdat baie mense nie die hulp van gespesialiseerde versekeringsmaatskappye gewend het nie, aangesien dit eenvoudig vir hulle belangrik is dat die versekeringspolis voortdurend in hul handskoene kompartement is. Terselfdertyd weet baie mense nie eers hoe om op te tree ná die plaasvind van 'n versekerde gebeurtenis nie.

Wat is dit?

rosgosstrakh resensies op OSAGO
rosgosstrakh resensies op OSAGO

Wanneer dit by verpligte versekering kom, onthou baie mense Rosgosstrakh. Resensies oor OSAGO, sowel as 'n wye advertensieveldtog, het die handelsmerk redelik herkenbaar gemaak, maar terselfdertyd dink baie mense daaraan of hulle enigsins hierdie polis nodig het en of dit die moeite werd is om dit in hierdie maatskappy uit te reik.

OSAGO is 'n verpligte versekeringspolis vir enige voertuigeienaar. Die hoofkenmerk van hierdie versekeringspolis is dat vergoeding vir skade en verliese wat aan die voertuig of die gesondheid van sy passasiers veroorsaak word, gedoen word indiendie versekerde persoon is verantwoordelik vir die ongeluk. Tariewe vir hierdie beleid word deur die staat vasgestel, en as die bestuurder nie hierdie beleid het nie, word hy verbied om op die pad te verskyn. Met ander woorde, alle maatskappye bied (of word ten minste verplig om te bied) dieselfde waarde, en dit is nie nodig om by Rosgosstrakh aansoek te doen nie. Resensies oor OSAGO van baie ander maatskappye is dikwels negatief, maar in beginsel is die situasie in die versekeringsbesigheid nou so dat dit nie altyd moontlik is om betalings sonder enige probleme te bereik nie.

Hoe is die uitbetaling?

rosgosstrakh versekeringsmaatskappy kliënte resensies OSAGO
rosgosstrakh versekeringsmaatskappy kliënte resensies OSAGO

Die belangrikste punt wat jy oor OSAGO moet leer, is dat hierdie polis die vergoeding reguleer vir skade en verliese wat jy spesifiek aan enige derde partye veroorsaak het, hetsy 'n voertuig of die lewe en gesondheid van daardie passasiers wat daarin was. Deur jou siviele aanspreeklikheid te verseker, in die geval van skuld, word jy heeltemal ontneem van enige bekommernisse rakende die skade wat aangerig is, en Rosgosstrakh bied hierdie versekeringsopsie. Resensies oor OSAGO dui daarop dat die verpligte uitreiking van 'n polis nogal belangrik is, aangesien die verliese van 'n onskuldige persoon so gou moontlik herstel kan word.

In hierdie geval word die motor van die versekerde persoon, sowel as sy lewe, gesondheid of eiendom op geen manier deur hierdie versekeringspolis beskerm nie. Vergoeding vir skade wat u persoonlik gely het, sal reeds op u eie koste of, in die geval vanuitgereik CASCO-polis deur 'n versekeringsmaatskappy. Dit is om hierdie rede dat daar geen rede is om te twyfel of dit nodig is om hierdie polis op te stel nie, dit bly net om te kies of om dit in 'n spesifieke maatskappy te doen of na die aanbod van die Rosgosstrakh-versekeringsmaatskappy te gaan. Resensies op OSAGO dui daarop dat CASCO-registrasie bykomend in elk geval uitgevoer moet word.

Enige bestuurder moet hul eie OSAGO-beleid hê of, ten minste, moet dit by so 'n beleid ingesluit word. Hierdie reël is geldig selfs in die geval wanneer die motor eenvoudig van die motorhandelaar na die plek van registrasie bestuur word, en die enigste uitsondering in hierdie geval is situasies wanneer die OSAGO-beleid nie beperkings het op die aantal mense wat die motor, en hierdie opsie word ook verskaf deur die versekeringsmaatskappy Rosgosstrakh. Resensies op OSAGO van hierdie tipe dui daarop dat daar in beginsel geen behoefte aan 'n gewone motoreienaar is nie.

As jy nie jou eie OSAGO-polis het nie, het jy nie die reg om op die pad te ry nie, en terselfdertyd sal jy nie eers jou motor by die verkeerspolisie kan registreer nie. Daar wag onder meer ernstige probleme op so 'n bestuurder as hy in die geval van 'n ongeluk eenvoudig nie hierdie dokument kan verskaf nie.

As jy 'n motor bestuur, moet jy altyd die oorspronklike van hierdie dokument by jou hê, ongeag of dit deur 'n ander maatskappy of Rosgosstrakh uitgereik is. Terugvoer oor OSAGO-betalings dui daarop dat alhoewel hulle gebrekkig kan wees (hele betalings is somsjy moet “uittrek” in lang verrigtinge), maar tog help dit grootliks om die probleem op te los van die bestuurder of bestuurders wat deur jou skuld deelnemers aan’n ongeluk geword het. As jy 'n polis het, maar jy het dit net by die huis vergeet, dan kan die inspekteur in hierdie geval jou voertuig na 'n motorskut stuur, van waar dit afgehaal kan word slegs as hierdie dokument aangebied word.

Versekeringsbetalings

versekeringsmaatskappy rosgosstrakh resensies op OSAGO
versekeringsmaatskappy rosgosstrakh resensies op OSAGO

In ooreenstemming met die huidige wetgewing is sekere standaarde van vergoeding vir skade aan die party wat verliese gely het weens 'n ongeluk of die voorkoms van enige ander versekerde gebeurtenis volledig gereguleer, dit wil sê, in hierdie geval is die reëls nie deur Rosgosstrakh self gestig nie. Terugvoer oor OSAGO-betalings dui daarop dat dit nie altyd waargeneem word nie, en dikwels is vergoedings laer as toepaslik.

Die wet bepaal die maksimum moontlike limiet vir OSAGO-betalings, waarbinne die versekeringsmaatskappy ten volle vergoeding aan die beseerde persoon sal moet oordra of herstel van die motor na sy oorspronklike vorm op eie koste sal moet doen.

Ook, in ooreenstemming met die huidige wetgewing, word 'n aantal voorwaardes verskaf waaronder die skade wat veroorsaak is deur die skuld van die versekerde persoon eenvoudig nie vergoed kan word met die hulp van die Rosgosstrakh-versekeringspolis nie. Resensies oor OSAGO (Moskou) sê dikwels dat jy sulke subtiliteite vooraf moet verstaan om betalings van die versekeringsmaatskappy te eis, met vertroue inregs.

Sperdatum

In die oorgrote meerderheid van gevalle word OSAGO vir een jaar uitgereik, maar in werklikheid, indien nodig, kan hierdie polis vir 'n tydperk van drie maande uitgereik word. As u 'n motor tot u beskikking het wat in die buiteland geregistreer is, maar u dit terselfdertyd op die grondgebied van die Russiese Federasie gebruik, moet u in hierdie geval hierdie polis uitreik vir die tydperk van tydelike gebruik van die motor (ten minste 15 dae in enige maatskappy, insluitend Rosgosstrakh). 'n Versekeringsmaatskappy (OSAGO-kliëntresensies - bron) kan weier om 'n polis vir 'n gegewe tydperk uit te reik en 'n langer tydperk op te lê, maar in werklikheid het jy die reg om 'n "twee-week"-polis te eis.

Koste

Rosgosstrakh resensies oor OSAGO betalings
Rosgosstrakh resensies oor OSAGO betalings

Anders as CASCO, waarvan die prys aansienlik kan verskil in verskillende maatskappye na gelang van hul prysbeleid, is die koste van OSAGO vas en word bepaal in ooreenstemming met koëffisiënte en tariewe wat deur die staat bepaal word. Trouens, hierdie reël is 'n waarborg dat versekeringsmaatskappye nie die geleentheid het om die koste van hierdie polis te onderskat of te oorskat nie, selfs al word OSAGO-motorversekering (Rosgosstrakh) uitgereik. Resensies dui daarop dat die maatskappy in beginsel aan hierdie vereiste voldoen, maar, soos hierbo genoem, bied hulle dikwels obsessief aan om bykomende dienste te gebruik om die koste te verhoog.

Op sigself word die prys van OSAGO vir elke spesifieke bestuurder afsonderlik bepaal, en in hierdie geval word die handelsmerk van die versekerde in ag geneemmotor, bestuurservaring aan die kant van die eienaar van die voertuig, die streek waar die motor bestuur gaan word, asook vele ander berekende oomblikke. Vir elke individuele aanwyser word 'n individuele dalende of toenemende koëffisiënt gestel, waarvan die volume taamlik streng deur verskeie regeringsregulasies gereguleer word.

Hoe werk die polis?

Aanvanklik het die wetgewing slegs vir een betaalopsie voorsiening gemaak – die beseerde party, wat verliese gely het as gevolg van 'n ongeluk sonder sy eie skuld, moes 'n appèl aanteken by die versekeringsmaatskappy van die persoon wat veroorsaak het hierdie skade. Daar is egter onlangs besluit om sekere veranderinge aan te bring in die prosedure vir die verkryging van versekeringsvergoeding sodat die prosedure vir die ontvangs van geld in die geval van 'n versekerde gebeurtenis nie so ingewikkeld was nie. In ooreenstemming met hierdie wysigings, as geen skade aan menslike gesondheid tydens die ongeluk veroorsaak is nie, en die meeste van die bykomende voorwaardes nagekom word, is dit moontlik om aansoek te doen vir skadevergoeding by jou versekeraar, aangesien die “direkte vergoeding vir verliese”-reël werk. Daarbenewens, as die skade nie meer as 50 000 roebels is nie, is dit in hierdie geval nie eers nodig om die verkeerspolisie te bel nie, en die sogenaamde Europese protokol kan gebruik word.

Oorweging van eise vir skadevergoeding deur die versekeringsmaatskappy word vir nie meer as 20 dae oorweeg nie, en dit is belangrik om in ag te neem wanneer jy om 'n polis aansoek doen, asook as jy 'n regsgeding met Rosgosstrakh (OSAGO) het. Resensies van die eienaars van so 'n beleidhulle sê dikwels lei 'n te lang vertraging in die oorweging van die saak uiteindelik daartoe dat dit vir die maatskappy baie makliker word om die betaling ten volle te dagvaar, indien hy voorheen geweier het om dit te verskaf. Terselfdertyd, moenie vergeet dat die versekeringsmaatskappy vir elke dag van vertraging 'n boete gelykstaande aan 1/75 van die Sentrale Bank se herfinansiering van die bedrag skade wat aangerig is, moet betaal nie.

Beperkings wat op die boonste perk van versekeringsbetalings ingestel word, lei dikwels daartoe dat die Rosgosstrakh OSAGO-polis nie die hele bedrag skade kan dek nie. Resensies merk soms op dat as die gevolge van 'n ongeluk te verwoestend is, in hierdie geval die hele verskil tussen die skade wat veroorsaak is en die betaling van die versekeringsmaatskappy onafhanklik herstel moet word. Dit is om hierdie rede dat dit aanbeveel word om addisioneel nog 'n DSAGO-polis uit te reik, wat jou toelaat om in enige situasie te betaal.

Is alles so eenvoudig?

rosgosstrakh resensies oor OSAGO Moskou
rosgosstrakh resensies oor OSAGO Moskou

Met die eerste oogopslag lyk dit vir baie dat daar feitlik geen "slaggate" hier is in vergelyking met CASCO nie, maar in werklikheid, selfs al is dit die geval, moet jy nie onoplettend wees oor die keuse van 'n werklik betroubare en verantwoordelike versekering nie. geselskap, want dat niemand dit vir jou sal doen nie. As jy jouself skielik die skuldige van 'n ongeluk vind, sal jy ten volle moet vergoed vir die skade, en daar is geen verskil of die versekeraar jou sal help of nie - die bedrag van die beseerde party moet ten volle betaal word, so baie mense registreer by Rosgosstrakhversekering. OSAGO-resensies dui daarop dat hierdie prosedure deeglik benader moet word as jy werklik ernstige hulp van jou versekeraar wil hê in die geval van so 'n gebeurtenis.

Dit is ook die moeite werd om kennis te neem van die feit dat kenners in elk geval aanbeveel om polisse te kies met 'n beperkte aantal mense in die versekering, aangesien dit jou toelaat om aansienlik te bespaar op die polis wat uitgereik word.

Wat is die voordele van Rosgosstrakh?

Die maatskappy self is al meer as 90 jaar in hierdie veld, daarom waarborg dit uiters bekostigbare en hoë-geh alte versekering, ongeag wat jou interesseer - DSAGO, CASCO of CTP versekering. Rosgosstrakh, resensies bevestig dit, in beginsel maak dit byna altyd betalings, maar daar is baie probleme rakende die bedrag, sowel as allerhande afslag en bykomende dienste, waarvan die eerste nie in ag geneem word nie, en die tweede word opgelê, maar word selde verskaf.

Die maatskappy het onlangs die elektroniese polisregistrasie en kliëntediensfunksie bekendgestel. Dit word ook opgemerk deur resensies van die maatskappy Rosgosstrakh. OSAGO bevat in hierdie geval 'n elektroniese handtekening en sal daarna op dieselfde manier as 'n standaard papierdokument as geldig beskou word, druk dit net uit.

Hoe om aansoek te doen?

motorversekering osago rosgosstrakh resensies
motorversekering osago rosgosstrakh resensies

Selfs as jy voorheen by 'n CMTPL-maatskappy verseker was, kan jy hierdie polis heraankoop deur 'n elektroniese dokument deur die amptelike webwerf van die maatskappy te ontvang. Al wat jy hoef te doen is om die data in te vul, registreer inpersoonlike rekening en betaal vir die bestelling, waarna u van 'n elektroniese polis voorsien sal word. Daarbenewens bied die maatskappy ook aan sy kliënte die geleentheid om 'n OSAGO aanlyn uit te reik, maar terselfdertyd daarna 'n papierdokument reeds in een van die kantoorverteenwoordigende kantore in jou stad te ontvang.

Dit is die moeite werd om kennis te neem van die feit dat op die oomblik die aankoop van 'n aanlyn versekeringspolis met die moontlikheid van 'n verdere papierdokument uitsluitlik verskaf word vir inwoners van die hoofstad en St. Petersburg, insluitend die streke van hierdie stede.

As jy nie gewoond is om 'n rekenaar te gebruik nie of nie hierdie tipe kommunikasie verkies nie, dan kan jy een van die vele kantore regoor die land besoek, ongeag in watter stad jy is. Die maatskappy verskaf onder meer ook die diens om’n versekeringsagent na die kantoor of by die huis te skakel, wat enige van jou vrae sal beantwoord, asook versekering ter plaatse reël indien nodig. U kan ook vra oor OSAGO-betalings in geval van 'n ongeluk (Rosgosstrakh). Resensies sal jou natuurlik meer besonderhede oor die hele prosedure vertel, maar jy kan die basiese reëls by die agent uitvind, asook die kenmerke van die kontrak wat jy opstel lees.

Dit is opmerklik dat wanneer jy versekering uitneem, jy nie net een of ander papier kry nie, maar die reg het om betaling te ontvang in die geval dat jy die skuldige van 'n ongeluk word. Die aanlyndiens van die maatskappy stel u in staat om hierdie proses so gemaklik en vinnig moontlik te maak, aangesien u deur u rekening op die amptelike webwerf altyd die status van die betalingsaak kan nagaan ofmaak 'n verklaring dat 'n versekerde gebeurtenis plaasgevind het.

Nuttige wetswysigings

hof met rosgosstrakh osago resensies
hof met rosgosstrakh osago resensies

Daar is verskeie nuttige wetlike veranderinge om in ag te neem wanneer jy vir 'n polis aansoek doen:

  • die maksimum moontlike skade aan eiendom is 400 000 roebels, maar hierdie reël is slegs van toepassing op daardie kontrakte wat na 10/1/2014 uitgevoer is;
  • die maksimum moontlike skade aan gesondheid of lewe ná 'n ongeluk bereik 500 000 roebels, maar hierdie reël is slegs relevant vir kontrakte wat na 1.04.2015 uitgevoer word;
  • jy kan vergoeding van jou versekeringsmaatskappy eis as daar net twee mense by die ongeluk betrokke is, en die skade uitsluitlik aan voertuie aangerig is, terwyl jy in ander situasies die versekeringsmaatskappy van daardie persoon direk sal moet kontak, wie is verantwoordelik vir die voorval;
  • die maksimum moontlike bedrag skade waarvoor dit moontlik is om by die versekeringsmaatskappy aansoek te doen sonder om die verkeerspolisie te bel, is 50 000 roebels as beide OSAGO-kontrakte vir bestuurders na 2.08.2014 gesluit is;
  • die sperdatum vir die oplossing van alle kwessies na ontvangs van die aansoek is 20 dae, en die aftelling begin onmiddellik na die verskaffing van 'n volledige pakket dokumentasie, en gedurende hierdie tydperk moet die maatskappy 'n beredeneerde weiering stuur, 'n verwysing verskaf vir herstelwerk of maak 'n betaling;
  • as die versekeringsmaatskappy 'n kontrak met 'n professionele stasie hetonderhoud, dan het die slagoffer in hierdie geval die geleentheid om te kies tussen 'n direkte kontantbetaling, asook om sy voertuig vir herstelwerk te stuur in die geval dat hy die OSAGO-ooreenkoms na 1.09.2014 uitgevoer het.

Hierdie reëls geld selfs as jy nie vir OSAGO by Rosgosstrakh aansoek doen nie. Kliënterugvoer dui daarop dat voldoening aan elke individuele reël so nou as moontlik gemonitor sal moet word sodat dit in die geval van enige litigasie vir jou baie makliker sal wees om jou saak te verdedig.

Die OSAGO-beleid self is verpligtend, so jy sal dit in elk geval moet opstel, ongeag of jy Rosgosstrakh of enige ander maatskappy kies. In hierdie geval is dit belangrik om te besluit om 'n werklik betroubare versekeraar te kies wat gereed sal wees om elke individuele geval te verstaan en geld in ooreenstemming met die wet uit te betaal.

Dit word in elk geval aanbeveel om polisse slegs in werklik bekende maatskappye te koop, aangesien statistieke getoon het dat ongeveer 2% van die totale aantal polisse vals is (bron - Rosgosstrakh, OSAGO, OMSK). Resensies sê dikwels dat as jy 'n polis van onbekende maatskappye koop, jy uiteindelik baie moeite, senuwees en tyd kan verloor as 'n verkeerde of ongeldige versekeringspolis gevind word in die geval van 'n verkeersongeluk.

As jy nie seker is oor die egtheid van jou versekeringspolis nie, kan jykyk dit selfs aanlyn deur die amptelike webwerf van die PCA.

En onthou dat OSAGO nie jou motor beskerm nie, dit beskerm net jou aanspreeklikheid teenoor ander bestuurders. Daarom is dit beter om 'n bykomende CASCO-versekeringspolis afsonderlik op te stel.

Gewilde onderwerp