Logo af.techconfronts.com
Verklaring vir die verkoop van 'n motor (minder as 3 jaar van eienaarskap). Belastingopgawe
Verklaring vir die verkoop van 'n motor (minder as 3 jaar van eienaarskap). Belastingopgawe
Anonim

Wanneer 'n motor verkoop word, moet 13% van die transaksiewaarde na die begroting oorgeplaas word. Maar dit is nie al nie. Belastingbetalers moet ook die verslag voltooi en betyds indien. Vir meer inligting oor hoe om 'n belastingopgawe in te vul wanneer 'n motor verkoop word, lees verder.

Wie moet belasting betaal?

Volgens Art. 217 van die Belastingkode, moet burgers wat 'n motor besit wat minder as 3 jaar gelede gekoop is, persoonlike inkomstebelasting betaal. Na die verstryking van hierdie tydperk word die persoon vrygestel van die betaling van die belasting. Hierdie kategorie sluit ook mense in wat 'n motor vir minder as die oorspronklike koste verkoop. Voorheen moet hulle die onwinsgewende transaksie bevestig deur 'n afskrif van die ooreenkoms oor die aankoop van 'n motor en 'n faktuur van die verkeerspolisie aan te heg. Sulke burgers moet steeds 'n verklaring invul vir die verkoop van 'n motor wat minder as 3 jaar in hul besit is. Aandag! Dit gaan nie oor kalenderjare nie. Die aftelperiode begin vanaf die datum van aankoop van die motor. Die datum van registrasie van die motor maak nie saak nie.

verklaring virmotorverkoping minder as 3 jaar
verklaring virmotorverkoping minder as 3 jaar

Tydsberekening

Belastingbetalers moet 'n verslag indien teen 30 April van die jaar wat volg op die verslagjaar. Die fooi moet teen 15 Junie van dieselfde jaar betaal word. As die verklaring na die verkoop van die motor laat ingedien is, staar die oortreder in die gesig:

 • Boete 5% van die fooi vir elke dag van vertraging.
 • Boete 40% van die bedrag van die fooi indien die vertraging 6 maande oorskry het.

Die lengte van eienaarskap van die motor maak nie saak nie. Indien 'n voertuig verkoop word wat vir meer as 3 jaar besit word, moet die belastingbetaler 'n verklaring voltooi en indien. In die geval van oortreding van hierdie vereiste, staar hy 'n boete van 1 duisend roebels in die gesig.

Belastingvoordele

St. 217 van die Belastingkode maak voorsiening vir 'n belastingaftrekking by die berekening van die bedrag van die fooi. Dit is 250 duisend roebels. As die bedrag van die opbrengs uit die transaksie of aankoopuitgawes nie die gespesifiseerde limiet oorskry nie, hoef u nie belasting na die begroting oor te dra nie. Indien meer, dan word die belasting op die oortollige bedrag betaal:

persoonlike inkomstebelasting=(Inkomste – Aftrekking (uitgawes)) x 0, 13.

Die aftrekking is van toepassing op inkomste uit die verkoop van enige aantal voertuie gedurende die jaar. Hierdie bedrag is vas en kan nie verhoog word nie. In hierdie geval sal dit nodig wees om nie net die feit van aankoop te bevestig nie, maar ook die feit van betaling vir die motor.

Dit wil sê, die belastingbetaler sal 'n faktuur van die salon en 'n betalingsbevel of kwitansie van die verkoper moet verskaf. As enige van die dokumente ontbreek, sal die belastingowerheid 'n aftrekking aanvaar op grond van 'n verkoopsooreenkoms. Die belangrikste ding is dat dit die bewoording moet bevat "alle berekeninge is volledig gemaak." Die frase salslegs relevant in koopkontrakte met individue. Daar word van individuele entrepreneurs vereis om transaksies vir groot bedrae slegs deur 'n bankrekening uit te voer.

motorverkoopbelastingopgawe
motorverkoopbelastingopgawe

As die belastingbetaler nie dokumente het wat die uitgawes vir die aankoop van die voertuig bevestig nie (kontrak, tjek, betalingsbevel, ens.), dan kan hy die belastingaftrekking gebruik.

Nuances

Die koste om 'n nuwe motor te koop is nie ingesluit by die inkomste uit die verkoop van die ou een nie. Die basis vir die berekening van die belasting kan slegs verminder word met die bedrag van uitgawes van die aankoop van die verkoopte motor.

Voorbeeld

Belastingbetaler verkoop 2 voertuie wat minder as 3 jaar gelede gekoop is. Die verkoopprys van die eerste voertuig is 400 duisend roebels, en die tweede is 500 duisend roebels. Die verkoper besluit om die bedrag van die opbrengs vir uitgawes te verminder by die aankoop van motors: 500 duisend roebels. en 200 duisend roebels. onderskeidelik. In so 'n situasie maak baie betalers 'n fout wanneer hulle die belastingbedrag soos volg bereken:

400 + 500 - 500 - 200=200 duisend roebels. x 0, 13=26 duisend roebels

Hoe om die bedrag van belasting wat aan die begroting betaalbaar is, korrek te bereken? Inkomste en uitgawes word afsonderlik vir elke motor bereken:

1 TS: (400 - 500)=0 - geen transaksiebelasting betaal nie.

2 TS: (500 - 200)=300 duisend roebels

NDFL=(300 + 0) x 0, 13=39 duisend roebels.

inkomstestaat motorverkoping
inkomstestaat motorverkoping

Hoe om 'n verklaring voor te berei?

Wanneer 3-persoonlike inkomstebelasting ingevul word, moet die belastingbetaler 6 velle voorberei:

 • Titel: persoonlike data, besonderhede word hier aangeduipaspoorte, registrasie-adres. Afdeling 1 van die inkomstestaat vir die verkoop van 'n motor bevat 'n gedetailleerde berekening van die bedrag van wins.
 • Afdeling 6 bevat belastinginligting.
 • Blad A weerspieël inligting vir die verkeerspolisie.

Wanneer 'n verslag voorberei word, is dit belangrik om die volgende data korrek aan te dui:

 • Inkomstekode - 1520 (inkomste uit die verkoop van eiendom).
 • Aanpassingsnommer is "0" as die eerste verklaring vir die afgelope jaar ingedien word.
 • OKATO kan op die webwerf van die Federale Belastingdiens gevind word deur die adres van die belastingkantoor in te voer.

Vandag kan jy die "Verklaring"-program gebruik om vinnig 'n verslag in te vul. Jy kan die sagteware aflaai op die webwerf van die Federale Belastingdiens in die "Vir Individue"-afdeling.

nul verklaring wanneer 'n motor verkoop word
nul verklaring wanneer 'n motor verkoop word

Alternatiewe opsies

Sommige belastingbetalers glo dat hulle die reg het om die basis twee keer te verminder, dit wil sê om eers die "inkomste - uitgawe"-skema toe te pas, en dan die aftrekking te gebruik. Dit word deur die wet verbied om dit te doen.

Geskille ontstaan wanneer verskeie motors gelyktydig verkoop word. Byvoorbeeld, as 'n belastingpligtige 'n aftrekking vir een voertuig wil toepas, en "inkomste-uitgawes" vir 'n ander. Daar is geen direkte verbod op die gebruik van twee skemas gelyktydig in die wetgewing nie.

Volgens die brief van die Ministerie van Finansies No. 05/9-133, wanneer twee voertuie in een verslagtydperk verkoop word, kan die belastingbetaler voordeel trek uit 'n aftrekking van tot 250 duisend roebels en verminder inkomste met die bedrag van gedokumenteerde uitgawes. Hierdie interpretasie weerspreek egter die bepalings van die Belastingkode. Die wet sê dat jy koste kan toepas in plaas vanaftrekking. Daarom weier die belastingowerhede betalers wat twee skemas gelyktydig gebruik wanneer hulle die belastingbedrag bereken.

Voorbeeld

Gedurende die jaar is twee motors vir 280 duisend roebels verkoop. en 490 duisend roebels. Die belastingbetaler het dokumente wat uitgawes in die bedrag van 360 duisend roebels bevestig. slegs vir die eerste voertuig. By die berekening van die belastingbedrag is twee skemas gelyktydig gebruik:

((280 - 250) + (490 - 360))=(30 + 130) x 0, 13=20,8 duisend roebels

As die belastingbetaler so 'n verklaring by die IFTS indien, sal hy die korrektheid van die berekeninge deur die hof moet bewys.

inkomste kode
inkomste kode

'n Voorbeeld van die invul van 'n verklaring wanneer 'n motor verkoop word

In 2016 het 'n belastingbetaler 'n motor vir 600 000 roebels verkoop. Die koopprys was 550 duisend roebels. Hy moet 'n verklaring indien en belasting betaal in 2017. In hierdie geval is dit meer winsgewend om die berekeningsbasis te verminder met die hoeveelheid uitgawes:

(600 - 550) x 0, 13=6,5 duisend roebels

Kom ons oorweeg hoe om 'n verklaring in te vul vir die verkoop van 'n motor wat vir minder as 3 jaar besit word deur die program te gebruik.

Eers moet jy die aanvanklike parameters spesifiseer:

 1. Dokumenttipe - 3-NDFL.
 2. Inspeksienommer - OKATO by die woonplek.
 3. Aanpassingsnommer is “0”.
 4. Teken - "fisies. gesig.”
 5. Inkomste - "inkomstestate".

Volgende, "Inligting oor die betaler" word ingevul:

 • Volle naam
 • TIN.
 • Burgerskap.
 • Paspoortdata.
 • Adres in die Russiese Federasie - "koshuis", wanneer dit kom by permanente registrasie;“bly” wanneer dit by tydelike registrasie kom.
 • Kontaknommer.
 • OKTMO - 8-syfer kode vanaf die webwerf van die Federale Belastingdiens.
voorbeeld van die invul van 'n verklaring vir die verkoop van 'n motor
voorbeeld van die invul van 'n verklaring vir die verkoop van 'n motor

Nul-verklaring wanneer 'n motor verkoop word, moet inligting bevat oor die inkomste van die betaler. Om dit in te vul, op die oortjie met dieselfde naam in die program, moet jy "+" langs die inskripsie "Betalingsbronne" klik. Jy moet verdere inligting van die 2-NDFL-sertifikaat van die rekeningkundige afdeling van die onderneming invul. Inkomste word nie net as salaris beskou nie, maar ook vakansie en siekteverlof. Jy moet maandeliks inligting in die totale bedrag invoer.

Hoe om 'n verklaring in te vul vir die verkoop van 'n motor wat vir minder as 3 jaar besit word? Die volgende stap is om inkomste-inligting in te vul:

1. Bron van betalings - volle naam koper.

2. Inkomstekode - 1520.

3. Bedrag – opbrengs uit die verkoping.

4. Inkomstemaand.

5. Aftrekkingskode: 906 (as die inkomste nie 250 duisend roebels oorskry nie), 903 (as die inkomste uit die transaksie die uitgawe oorskry), 0 (as die aftrekking nie verskaf word nie).

In ons geval moet jy kode 906 kies en in die veld "Aftrekkingsbedrag" die koste van die verkoop van die voertuig aandui, dit wil sê 550 duisend roebels.

Nadat al die parameters ingevoer is, druk net die dokument. Wanneer 'n motor verkoop word, word 'n nulverklaring op soortgelyke wyse ingevul. Slegs op bladsy 040 van afdeling 6 sal die verskuldigde bedrag as “0” aangedui word.

verklaring na die verkoop van die motor
verklaring na die verkoop van die motor

Reporting

Belastingopgawe wanneer 'n motor verkoop word, word ingediensaam met:

 • Betaler se paspoort.
 • TIN van die motoreienaar.
 • PTS.
 • Oorkoms vir die aankoop van 'n motor (indien 'n aftrekking van toepassing is).
 • ooreenkoms te koop.

Die voltooide verklaring vir die verkoop van 'n motor (minder as 3 jaar van eienaarskap) moet uitgedruk en gedateer en op elke vel geteken word. Verder moet die verslag óf persoonlik na die Federale Belastingdiens geneem word, óf per geregistreerde pos gestuur word met 'n inventaris.

Watter manier is meer winsgewend?

Dit maak sin om die inkomste-uitgaweskema slegs te gebruik as die aankoopkoste 250 duisend roebels oorskry. In ander gevalle is dit beter om die aftrekking toe te pas. Daarbenewens sal die belastingbetaler nie die waarde van die motor wat verkoop word hoef te bewys nie.

Gewilde onderwerp