Logo af.techconfronts.com
Tot watter datum om belasting te betaal? Belastingkodes en betalingsvoorwaardes
Tot watter datum om belasting te betaal? Belastingkodes en betalingsvoorwaardes
Anonim

Volgens die wet word alle individue en regspersone verplig om belasting te betaal. Boonop hoef hulle nie net net betaal te word nie, elke belasting het sy eie datum waarop dit betaal moet word. In hierdie artikel sal ons oorweeg tot watter datum om belasting te betaal.

CBC-belasting

Benewens die feit dat belasting geklassifiseer word volgens die areas van belastingaktiwiteit, is daar hul begrotingsklassifikasie, wat voorsiening maak vir die instelling van belastingkodes.

belasting kodes
belasting kodes

Hierdie klassifikasie word uitgevoer om die studie en bepaling van die tipe en kategorie belasting te vergemaklik. Elke kode sluit 'n twintigsyfernommer in.

Die kode kodeer vir watter tipe inkomste die belasting betaal word, aan watter tipe begroting dit betaalbaar is. Boonop word die kode vir die betaling van boetes en boetes aangedui.

Die 20 syfers van die kode word in 4 dele verdeel. Die eerste 3 syfers dui die kode van die staatsliggaam aan waaraan die belasting verskuldig is, die volgende syfer dui die kode van die inkomstegroep aan, die volgende twee syfers dui die kode van die belasting of ander betaling aan, daarna is daar 5 syfers wat aandui die inkomste-item en sub-item, die volgende twee syfers bepaal die begrotingskode,die voorlaaste vier syfers dui die doel van die betaling aan, die laaste 3 syfers van die belastingkode dui die belastingtipe klassifiseerder aan.

Belasting in 2017

belasting in 2017
belasting in 2017

Hierdie jaar is baie veranderinge aan die Belastingkode van die Russiese Federasie aangebring, hoofsaaklik met betrekking tot individuele entrepreneurs en regsentiteite. Sedert die begin van die jaar is versekeringspremies by belastingbetalings ingesluit.

BTW het sedert die begin van die jaar verander vir buitelandse regsentiteite wat dienste via die internet verskaf. Dit maak voorsiening vir die betaling van hierdie belasting op die verkoop van media-inhoud, elektroniese lesers, toepassings vir verskeie bedryfstelsels. Rekeningkunde vir sulke ondernemings word in 'n spesiale regime uitgevoer. Die persoonlike rekening van die belastingbetaler op die webwerf van die Federale Belastingdiens het vir hulle beskikbaar geword. Dit het ook vir hulle moontlik geword om 'n lessenaarbelastingoudit uit te voer.

Vanjaar word beplan om aksyns met gemiddeld 4% te verhoog. In die grootste mate het hierdie toename betrekking op tabak, sigarette, insluitend elektroniese, alkohol, insluitend lae-alkohol drankies (uitgesluit nie-alkoholiese bier), dieselbrandstof en petrol is ook geraak.

In terme van persoonlike inkomstebelasting het die kodering- en verslagdoeningsprosedures verander. Dit het moontlik geword om hierdie belasting vooruit te betaal, terwyl oorbetalings in vorige tydperke in ag geneem word.

Op korporatiewe inkomstebelasting is die belastingkoers verander, die belastingbasis as gevolg van verliese van vorige tydperke kan tot 50% verminder word. Hierdie belasting kan aansienlik verminder word deur streekowerhede.

Belastingkoerse het verander vir MET.

Met die vereenvoudigde belastingstelsel kan die inkomstekoers in 2017 tot 5% wees. Organisasies wat vanaf vanjaar die vereenvoudigde belastingstelsel gebruik, kan die eksamenfooie vir hul werknemers in die "Onkoste"-kolom afskryf. Inkomste kan verminder word met die bedrag bydraes wat 'n individuele entrepreneur vir homself betaal onder die vereenvoudigde belastingstelsel

Basies het die lys van belasting in 2017 dieselfde gebly.

Tot watter datum moet ek eiendomsbelasting betaal?

hoe lank om belasting te betaal
hoe lank om belasting te betaal

Sedert 2016 is die datum van betaling van persoonlike eiendomsbelasting van 1 Oktober na 1 Desember van die huidige jaar geskuif. Hierdie tipe belasting moet betaal word deur alle eienaars van enige eiendom in die grondgebied van ons staat, ongeag of hulle inwoners is of nie. Sodra die eiendomsreg op die eiendom kom, ontstaan die verpligting om hierdie belasting onmiddellik te betaal.

Persoonlike eiendomsbelasting moet deur enige eienaar betaal word, selfs al is die eienaarskap van 'n minderjarige kind herregistreer.

Daar is voordele vir die betaling van eiendomsbelasting vir sekere kategorieë individue: gestremde mense tot groep 3, mense wat aan radioaktiewe bestraling blootgestel is, helde van die Sowjetunie, houers van die Orde van Glorie, pensioenarisse en sommige ander wat kan kies een voorwerp van eiendom, volgens wie nie belas sal word nie.

Hoe lank moet jy eiendomsbelasting betaal
Hoe lank moet jy eiendomsbelasting betaal

Organisasies betaal ook eiendomsbelasting. Die belasting word betaal op die eiendom wat op die balansstaat is op rekening 01. Organisasies wat onder UTII en STS werk, betaal slegs belasting op vaste eiendom.

Terselfdertyd kan 'n regsentiteit onttrek uitbetaling van belasting, indien dit verwys na 'n regs- of prokureurskonsultasie (die "armste"), indien dit in die godsdienstige sfeer of op die gebied van penitentiêre verrigtinge werksaam is, indien die onderneming in 'n vrye ekonomiese sone geregistreer is, indien dit prosteses vervaardig en ortopediese voorbereidings. Skolkovo-eiendom is ook nie onderhewig aan belasting nie, sowel as roerende eiendom wat na 2013-01-01 vir verantwoording aanvaar word.

Regsentiteite dien 'n verklaring in oor betaling van hierdie belasting tot 30 Maart wat volg op die verslagjaar. Daarom kan die vraag tot watter datum om eiendomsbelasting te betaal onafhanklik deur die streek bepaal word.

Betaal BTW

Een van die belangrikste belastings wat deur organisasies betaal word, met die uitsondering van diegene wat nie hierdie tipe belasting in belasting aanvaar nie, is belasting op toegevoegde waarde (BTW). Hierdie belasting word maandeliks tot die 25ste betaal.

Wanneer die eerste kwartaal van die jaar eindig, word die belastingbedrag bereken, wat in die verklaring weerspieël word. Die bedrag wat ontvang word, word in drie gelyke dele verdeel, wat maandeliks betaal word.

As die 25ste op 'n naweek val, kan die betaling na die volgende werksdag geskuif word.

Betaling van BTW op invoere geskied nie later nie as die 20ste dag van die volgende maand na betaling vir die goedere kragtens die kontrak of registrasie van ingevoerde goedere.

In die geval van nie-betaling van BTW binne die vereiste tyd, word boetes gehef - tot 01.10.2017 teen die koers van 1/300 van die herfinansieringskoers, en dan - teen die koers van 1/150 hiervan koers. Plus, bykomend tot die belasting, sal jy moetbetaal 'n boete van 20% van die belastingbedrag.

Betaal persoonlike inkomstebelasting

Een van die hoofbelastings van die organisasie is persoonlike inkomstebelasting.

In die geval van die ontvangs van lone of inkomste in natura, word die belasting betaal óf op die dag waarop hierdie tipe betaling uitgereik word, óf die dag nadat dit ontvang is.

In die geval van betaalde siekteverlof, vakansies en voordele, moet betaling nie later as die laaste dag van die maand gemaak word waartydens hierdie betalings gemaak is nie.

Vir regsentiteite is die vraag tot watter datum om belasting te betaal dus baie relevant. Jy moet versigtig wees om nie die betalingsperdatum te mis nie, anders kan jy selfs meer betaal.

organisasie belasting
organisasie belasting

Korporatiewe inkomstebelasting

Hierdie tipe belasting kan elke kwartaal in die vorm van vooruitbetalings betaal word, of miskien elke maand en aan die einde van die kwartaal. Die belasting vir die vorige jaar word betaal voor 28 Maart van die jaar wat volg op die belasbare tydperk. Wanneer voorafbetalings elke kwartaal gemaak word, word hierdie belasting betaal voor die 28ste dag van die maand wat volg op die einde van die kwartaal. Wanneer voorafbetalings elke maand betaal word, word maandelikse betalings by die vorige betalingsvoorwaardes gevoeg tot die 28ste dag van die huidige belastingmaand.

Ander belasting op regsentiteite

Betaling van belasting deur regsentiteite word in die volgende volgorde uitgevoer:

  • organisasies wat onder die vereenvoudigde belastingstelsel werk, betaal belasting vir die laaste jaar tot 31 Maart van die huidige jaar, vir kwartale - tot die 25ste dag van die volgende maandbetaalde kwartaal;
  • IP's wat onder die vereenvoudigde belastingstelsel werk, maak kwartaallikse betalings op dieselfde manier as organisasies, en vir die laaste jaar betaal hulle belasting voor 1 Mei (in die geval van UTII word betaling gemaak voor die 25ste dag van die maand na die betaalde kwartaal);
  • in die geval van betaling van die verenigde landboubelasting, word die volle bedrag vir twee tydperke betaal: die eerste keer - voor 31 Maart vir die vorige jaar, die tweede keer - voor 25 Julie - vir die I kwartaal van die huidige jaar;
  • mineraalontginningbelasting word elke maand betaal tot die 25ste dag van die maand wat volg op die betaalde een;
  • waterbelasting word elke kwartaal betaal teen die 20ste dag van die maand wat volg op die betaalde kwartaal.

Besonderhede van die betaling van belasting deur individue

terme van betaling van belasting deur individue
terme van betaling van belasting deur individue

Anders as regsentiteite wat self die bedrag van belasting moet bereken met die hulp van relevante individue, word individue van sulke werk gespaar. Alle betalings word gemaak as gevolg van die ontvangs van 'n belastingkennisgewing vir die betaling van belasting. Voorheen is dit aan belastingbetalers gestuur – individue per pos. Sedert 2017, as 'n individu op die webwerf van die Federale Belastingdiens geregistreer is en sy eie persoonlike rekening daar het, word die kennisgewing vir betaling daarin vertoon.

Hierdie kennisgewing spesifiseer die belastingkoers, belasbare basis, hoeveel om te betaal en tot watter belastingdatum om te betaal.

belastingkennisgewing vir betaling van belasting
belastingkennisgewing vir betaling van belasting

Daar is situasies wanneer die Federale Belastingdiens nie inligting oor enige voorwerp het nievaste eiendom van 'n individu of 'n voertuig wat deur hom besit word. In hierdie geval moet die individu self die IFTS hieroor in kennis stel, anders kan jy dan boetes op dieselfde beginsel as vir regspersone raakloop.

Sperdatums vir die betaling van belasting deur individue

Vervoerbelasting vir die laaste jaar moet individue voor 01.10 betaal (terwyl dit wettig is - tot 01.02 gelyktydig met die indiening van die verklaring). Boonop word hierdie tipe belasting gereguleer deur plaaslike owerhede, wat verskillende sperdatums vir die betaling daarvan kan vasstel, asook dit kan onderverdeel in vooruitbetalings vir regspersone.

Bepalings vir betaling van grondbelasting stem basies saam met dié vir vervoerbelasting. As hierdie afdeling geïmplementeer is, en belastingkennisgewings bly aankom, moet jy die Federale Belastingdiens besoek om hulle in kennis te stel en dit te herbereken.

Ter afsluiting

Tot watter datum om belasting te betaal? Hierdie vraag is nie triviaal nie, aangesien laat betaling lei tot boetes wat die bedrag wat u in elk geval aan die staat sal oordra, verhoog. Individue ontvang klaargemaakte berekeninge vir die betaling van belasting, en regspersone moet onafhanklik die bedrae bereken wat onderhewig is aan aftrekking ten gunste van die staat. Dit hang nie daarvan af of die organisasie 'n rekeningkundige afdeling het of een persoon beide die pligte van 'n direkteur en 'n rekenmeester uitvoer nie.

Gewilde onderwerp