Vereiste dokumente vir indiensneming
Vereiste dokumente vir indiensneming

Video: Vereiste dokumente vir indiensneming

Video: Vereiste dokumente vir indiensneming
Video: spaardeposito 2023, September
Anonim

Werk is die hoofbron van inkomste vir baie mense. In veral suksesvolle gevalle is dit ook 'n gunsteling ding van 'n leeftyd. Maar om die gesogte pos te kry, is dit nodig om aan 'n aantal formaliteite te voldoen, veral om die nodige dokumente in te samel om vir 'n pos aansoek te doen.

tipes dokumente

dokumente vir indiensneming
dokumente vir indiensneming

Toelating van 'n werknemer tot die staat begin met die indiening van sy dokumente. Hulle word op hul beurt in twee kategorieë verdeel: basies en vereis deur noodsaaklikheid. Die eerste is:

 • Paspoort of enige ander identiteitsdokument.
 • Employment book. As die werknemer deeltyds of vir die eerste keer in diens geneem word, is dit nie nodig nie. Vir die eerste word 'n werkdokument beskou as 'n boek wat by die hoofwerkplek geleë is, vir die tweede moet dit in die personeelafdeling uitgereik word. Indien die toekomstige werknemer om een of ander rede nie arbeid kan verskaf nie (verlore, bederf, ens.), moet die werkgewer in sy skriftelikeaansoek word vereis om 'n nuwe dokument te begin.
 • Bewys van verpligte pensioenversekering. As die werknemer vir die eerste keer aangestel word, sal die MH-afdeling die registrasie hanteer.
 • Militêre kaart. Slegs vir persone wat vir militêre diens aanspreeklik is en diegene wat aan diensplig onderworpe is.
 • Diploma. Miskien 'n dokument oor spesiale onderwys, kwalifikasies, indien vereis deur die beoogde pos.

Opsionele dokumente

toestel om te werk vorm
toestel om te werk vorm

Dokumente om werk te kry is nie altyd amptelik nie. Soms mag jou werkgewer addisionele inligting van jou verlang in die vorm van opsionele papierbewyse, soos:

 • Registrasie. Min mense weet dat hulle dit volgens die wet nie kan eis nie. As gevolg van onlangse omstandighede (gereelde migrasies van die bevolking), beskou baie werkgewers hierdie item egter as verpligtend.
 • Loonsertifikaat. Hier na jou goeddunke het jy die reg om nie te bring nie.
 • Kenmerkend vir die kry van 'n werk van 'n vorige werk of 'n aanbevelingsbrief van 'n voormalige bestuurder. Ten spyte van die feit dat die dokument aan nie-kernvraestelle behoort, is dit steeds die moeite werd om dit saam te bring, want dit sal 'n positiewe gradering by jou spaarvarkie voeg.
 • TIN. Wanneer jy vir 'n werk aansoek doen, moet 'n belastingbetalerdokument nie vereis word nie, maar heel waarskynlik sal jy daaroor gevra word. Wees voorbereid daarop dat dit ook uitgereik moet word. Dit word gedoen by die naaste belastingkantoor by die woonplek (registrasie of verblyfpermit).
 • Mediesgesondheidsertifikaat. Daar is 'n aantal beroepe wat vereis dat jy toetse slaag wanneer jy vir 'n werk aansoek doen, en soms 'n volledige mediese ondersoek ondergaan. So 'n sertifikaat moet byvoorbeeld aan werknemers wat in die voedselindustrie, in die vervoersektor werksaam is, sowel as mense wat met kos werk (verkoper, kok) of in kinderinrigtings (versorger, onderwyser) aangebied word.
 • Daarbenewens kan die werkgewer 'n nodige mediese ondersoek vereis indien hy 'n werknemer jonger as 18 jaar in diens neem. So 'n mediese kommissie wanneer aansoek gedoen word vir 'n werk word deur die gasheer, dit wil sê die maatskappy, betaal.

Stadiums om werk te kry

Dokumente vir indiensneming is slegs die eerste stap in die proses om 'n nuwe werknemer te registreer. Die hele reis gaan deur verskeie fases. Kom ons stilstaan by hulle in meer besonderhede.

Verklaring

Eerstens kry jy 'n voorbeeldtoestelwerkaansoek wat jy invul. Soms skryf jy op jou eie, maar in die voorgeskrewe vorm. Dan kom die dokument op die tafel na die kop, hy skryf die salaris daarin voor, sit die datum, handtekening. Daarna word jou aansoek, saam met die res van die dokumente, by die HR-afdeling ingedien.

Daar is interne dokumente vir indiensneming – 'n kollektiewe ooreenkoms, korporatiewe reëls, plaaslike regulasies oor werksure, beskerming en vergoeding, bonusse, vakansies en ander. Die toekomstige werknemer moet met hulle vertroud wees VOORDAT hy aanstel, en seker wees om hulle te onderteken. Moenie hierdie prosedure verwaarloos niedit is die moeite werd om nie in die toekoms oortredings in die gesig te staar wat ernstige gevolge tot strafregtelike aanspreeklikheid inhou nie. Meer presies, as jy byvoorbeeld nie die toekomstige werknemer met veiligheidstandaarde vertroud maak nie, dan kan die bestuur in die geval van 'n ongeluk tot die volle omvang van die Strafkode van die Russiese Federasie gestraf word.

Dienskontrak

kommissie vir indiensneming
kommissie vir indiensneming

Die volgende stap (een van die belangrikste) is die ondertekening van 'n dienskontrak. Hier wil ek in meer besonderhede stilstaan.

Dit is nodig om 'n diensverhouding binne drie werksdae te sluit, om hierdie proses uit te stel is onaanvaarbaar en strydig met die wet. As jy jou pligte begin nakom het voordat jy 'n belangrike dokument onderteken het, word die kwessie as outomaties opgelos beskou (Artikel 67 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie).

Die kontrak moet al die inligting oor die werknemer en die werkgewer spesifiseer, oor die plek en werksomstandighede, bepaal ook die wyse van werktyd en rus, salaris, insluitend toelaes, bonusse, ens., waarborge en vergoeding indien 'n persoon wat by gevaarlike produksie betrokke is, moet die datum van kontraksluiting aangedui word. Die arbeidsdokument word in twee kopieë onderteken. Een bly by die werkgewer, die tweede - by die werknemer (Artikel 57 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie).

Belangrike punte

eienskappe wanneer jy vir 'n werk aansoek doen
eienskappe wanneer jy vir 'n werk aansoek doen

Elke dienskontrak sluit 'n proeflyn in, dit word nie vir alle burgers voorsien nie, so jy moet spesiale aandag hieraan gee om nie die wet te oortree nie.

Artikel 70 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie bepaal dat die proeftydperkNIE vasgestel nie: vir minderjariges, vir swanger vroue en moeders met kinders onder die ouderdom van een en 'n half jaar. Basiese inligting kan in die ingediende dokumente gevind word, maar 'n sertifikaat wat verklaar dat 'n vrou in 'n posisie is, moet sy self bring.

Belangrik! As sy ten tyde van die sluiting van die kontrak nie hierdie feit bevestig het nie, word die proeftydperk as wettig beskou. Die toetstydperk is ook nie vasgestel vir gegradueerdes van staatsuniversiteite wat nie meer as 'n jaar gelede gegradueer het nie, nog nooit tevore gewerk het nie en direk in hul spesialiteit werk kry nie.

En nog 'n paar fundamentele nuanses: die proeftydperk in die kontrak word presies aangedui ten tyde van die sluiting daarvan, dit sal onmoontlik wees om enige verdere wysigings aan te bring. Dit is nie moontlik om die proefstadium te verleng nie, maar dit is wel moontlik om dit vroeër te voltooi. Die bedrag lone vir hierdie tydperk moet ook nie laer wees as die inkomste wat in die personeeltabel vasgestel is nie.

In ooreenstemming met Artikel 64 van die Arbeidskode, is 'n onredelike weiering om 'n dienskontrak te sluit uitgesluit. Die werkgewer moet die rede vir die weiering skriftelik vermeld.

Om werk te kry: vorms

Nadat 'n dienskontrak gesluit is, is die volgende stap dat die personeelafdeling 'n bevel vir indiensneming opstel. Dit is saamgestel volgens 'n verenigde vorm (T-1), wat deur die Staatsstatistiekkomitee van die Russiese Federasie aangeneem is. Kennismaking met hom word binne drie dae gedoen en moet geteken word. Vervolgens word 'n inskrywing in die werkboek gemaak, wat die werknemer van die personeelafdeling by die werk los. Hy maak afskrifte van alle ander dokumente,deponeer in 'n persoonlike lêer, en stuur die oorspronklikes aan die eienaar terug.

voorbeeld werk aansoek
voorbeeld werk aansoek

Volgens die wet moet 'n inskrywing in die werkboek binne vyf werksdae vanaf die aanvang van indiensneming aangeteken word.

En die laaste fase om werk te kry, is om 'n persoonlike kaart vir 'n nuwe werknemer uit te reik. Dit word ook aangeteken volgens die steekproef wat deur die Staatsstatistiekkomitee (T-2) vasgestel is, wat baie gerieflik is en nie probleme veroorsaak nie.

Dit is moontlik dat dokumente vir indiensneming met verloop van tyd heeltemal anders vereis sal word. Aangesien arbeidswetgewing nie stilstaan nie, word die wette elke jaar aangevul en verbeter, die vereistes vir deelnemers aan die arbeidsproses ondergaan ook allerhande veranderinge. En wie weet wat ons oor 'n jaar of twee moet verwag? Nog nie bekend nie.

Aanbeveel: