Produksie-ingenieur Posbeskrywing Voorbeeld
Produksie-ingenieur Posbeskrywing Voorbeeld

Video: Produksie-ingenieur Posbeskrywing Voorbeeld

Video: Produksie-ingenieur Posbeskrywing Voorbeeld
Video: 4G Роутер с Sim - картой + RJ45 / Модель CPE 903 / ОБЗОР + ТЕСТЫ 2023, Desember
Anonim

Ingenieurs van alle soorte is in groot aanvraag. Hierdie beroep is gesog, goed betaal, en werknemers word altyd in verskillende industrieë gewaardeer. Om werk te kry, moet jy egter nie net opleiding kry nie, maar ook goed onderleg wees in jou beroep.

By enige onderneming wat produkte vervaardig, ongeag die rigting daarvan, is 'n ingenieur nodig om die produksie voor te berei. Dit is hierdie persoon wat verantwoordelik sal wees vir die bekendstelling van alle tegniese toestelle in die werkswinkel en die beheer van die eienskappe van die produkte.

Die beroep bied goeie loopbaangroei, en as 'n spesialis bewys dat hy 'n betroubare en talentvolle werknemer is, kan hy 'n hoofvoorproduksie-ingenieur word.

Die posbeskrywing is 'n verpligte regulatoriese dokument wat tussen die bestuur en die ondergeskikte ooreengekom moet word en bevat al die nodige inligting oor sy pligte en regte. belangrikdit speel ook 'n rol in die ingenieursberoep.

Persoonlike eienskappe

Die posisie van 'n ingenieur is baie belangrik vir 'n maatskappy, want baie hang van hierdie werknemer af. En daarom, benewens onderwys, word van die aansoeker vir 'n werk vereis om sekere persoonlike eienskappe te hê. 'n Werknemer moet 'n logiese, wiskundige en analitiese verstand hê.

Werksverantwoordelikhede van 'n voorproduksie-ingenieur kan wissel na gelang van die behoeftes van die maatskappy, maar tog is die gelyste eienskappe fundamenteel vir die werknemer. Met inagneming van die feit dat hierdie werk dikwels noukeurige en eentonige werk verg, word pedanterie, deursettingsvermoë en oplettendheid by 'n mens gewaardeer. Werkgewers sal 'n werknemer verkies met kreatiewe denke, ruimtelike verbeelding en die vermoë om sy standpunt korrek te verduidelik.

Regulasies en kwalifikasievereistes

Die posbeskrywing van 'n voorproduksie-ingenieur bevat inligting dat spesialiste van die eerste kategorie 'n hoër onderwys in 'n tegniese of ingenieurs- en ekonomiese rigting moet ontvang.

voorproduksie
voorproduksie

Boonop is dit belangrik om drie jaar ondervinding in 'n tweede kategorie posisie te hê. Dieselfde opleiding en ervaring stem ooreen met werknemers van die tweede kategorie, maar vir hulle sal 3 jaar werkservaring in ingenieursposisies genoeg wees.

'n Persoon sonder 'n professionele kategorie kan in twee gevalle 'n pos kry:

  • As hy 'n hoër hetberoepsonderrig, dit kan sonder ondervinding aanvaar word.
  • As hy 'n sekondêre beroepsopleiding het en reeds vir ten minste drie jaar as 'n tegnikus of vyf jaar in ander soortgelyke poste gewerk het.

Kennis

Die posbeskrywing van 'n voorproduksie-ingenieur impliseer dat die spesialis vertroud is met die reëls vir die organisering en verantwoording van produksieprosesse. Het die reeks produkte bestudeer wat die maatskappy vervaardig, weet watter dienste dit verskaf, en is vertroud met inligting oor die geïnstalleerde tegniese middele.

organisasie van produksie
organisasie van produksie

Die ingenieur weet hoe programme ontwikkel word en daaglikse ramings uitgereik word, hy het die organisasie en meganisasie van die versenderdiens, die spesialisering van werkswinkels en hul verhouding bestudeer. Daarbenewens het hy kennis gemaak met al die metodologiese en regulatoriese dokumente wat sy aktiwiteitsveld raak. Ken die basiese beginsels van ekonomie, bestuur en arbeidsorganisasie. Verstaan die produksietegnologie in die maatskappy waar hy werksaam is, en ken die basiese beginsels van TK.

Functions

Volgens die posbeskrywing van die voorproduksie-ingenieur, monitor die werknemer die implementering van die plan en neem alle nodige stappe om die gladde werking van die toerusting te verseker. Doen voorkomende werk en skakel probleme uit wat 'n stilstand in die produksieproses veroorsaak. Beheer die doeltreffendheid van die gebruik van geïnstalleerde toerusting, skep gunstige toestande in die produksie vir die doel van tydige en hoë kwaliteit prestasieproduksieprogramme.

Hoofingenieur
Hoofingenieur

Die werknemer is verplig om deel te neem aan die ontwikkeling en implementering van aktiwiteite gerig op operasionele beplanning. Hy is verantwoordelik vir die berekening van kalenderskedules wat verband hou met die werking van toerusting, probeer om die doeltreffendheid van die gebruik daarvan te maksimeer, en monitor die implementering van die plan deur die maatskappy se werknemers.

Verantwoordelikhede

Die voorproduksie-ingenieur se posbeskrywing is om die werking van die winkels te ontleed om te bepaal hoe om die produksiesiklus te verkort. Hy vind ook produksiereserwes en bereken hoe om dit so doeltreffend moontlik te gebruik, wat die prestasie van die maatskappy verhoog. Hierdie werknemer moet verslagdoeningsdokumentasie byhou, beheer watter werk nie betyds voltooi is nie, en wat, inteendeel, vroeër voltooi is.

voorproduksie-ingenieur
voorproduksie-ingenieur

Eintlik is die ingenieur besig met die voorbereiding van die produksieproses self. Terselfdertyd gebruik hy rekenaartegnologie, kommunikasiemiddele en kommunikasie. Die werknemer is verplig om die beskikbaarheid van komponente vir toerusting, produksiemateriaal, gereedskap te beheer. Sy verantwoordelikhede sluit in die ontwikkeling en voorsiening van tegniese dokumentasie aan werknemers, maandelikse produksieprogramme en beraamde daaglikse take.

Regte

Die posbeskrywing van 'n voorproduksie-ingenieur in konstruksie sluit inligting in dat hy die reg het om bystand van die bestuur te eis in die implementering van die take wat aan hom opgedra is. Hyhet die reg om dokumente en inligting te ontvang wat nodig is vir die uitvoering van pligte.

pos beskrywing
pos beskrywing

Hy het ook die reg om sy eie maniere voor te stel om probleme op te los en die doeltreffendheid van werk binne sy bevoegdheid te verhoog. 'n Ingenieur het die reg om sosiale waarborge, voorsiening met 'n werkplek, toerusting en beskermende klere te ontvang. Hy het ook die reg om die pligte wat aan hom opgedra is aan sy ondergeskiktes toe te vertrou.

Verantwoordelikheid

posbeskrywing voorbeeld
posbeskrywing voorbeeld

Die posbeskrywing van 'n produksie-ingenieur impliseer dat hy aanspreeklik gehou kan word vir versuim om sy pligte na te kom. Hy is verantwoordelik vir die oortreding van die kriminele, administratiewe of arbeidskode. Hy kan aanspreeklik gehou word vir die aanrig van wesenlike skade aan die maatskappy, die bekendmaking van vertroulike inligting en die skending van handelsgeheime.

Kenmerke van samestelling

Die posbeskrywing van 'n industriële voorproduksie-ingenieur kan verskillende items insluit, afhangende van die besigheidslyn van die maatskappy waar die werknemer aangestel word. Dit is baie belangrik om te verstaan dat sonder die goedkeuring van hierdie dokument, die werknemer nie die reg het om sy professionele pligte te begin uitvoer nie.

produksie ingenieur
produksie ingenieur

Dit is die opdrag wat waarborg dat die werknemer die verantwoordelikheid, regte en verpligtinge aanvaar wat deur die bestuur verklaar is. Hierdie regulatoriese dokument word deur die direkteur van die maatskappy opgestel en moet volledig weesvoldoen aan die toepaslike wette van die land. Die posbeskrywing van 'n produksie-ingenieur hierbo beskryf is nie universeel nie. Daar moet in gedagte gehou word dat dit in verskillende maatskappye kan verskil in inhoud.

Gevolgtrekking

Die aansoeker vir hierdie pos moet 'n hoër onderwys, sekere persoonlike eienskappe en werkservaring in 'n soortgelyke pos hê. Slegs werknemers wat verstaan waarmee hulle te doen het, word toegelaat om hul pligte uit te voer. Dit is 'n baie belangrike werk, want die hele produksie hang daarvan af. 'n Enkele fout deur 'n werknemer kan veroorsaak dat 'n hele bondel produkte afgekeur word, wat groot finansiële koste vir die organisasie tot gevolg het.

As jy nie bewustheid, kennis of ervaring het nie, moenie hierdie werk aanvaar nie. Ingenieurs is nie net geskoolde werknemers nie; beroep is hul roeping. As jy steeds van hierdie werk hou, moet jy weet dat dit goed betaal en as gesogte in die vervaardigingsbedryf beskou word.

Aanbeveel: