Logo af.techconfronts.com
Vorms van besigheidskommunikasie. Die taal van besigheidskommunikasie. Besigheidskommunikasienorme
Vorms van besigheidskommunikasie. Die taal van besigheidskommunikasie. Besigheidskommunikasienorme
Anonim

Vorme van besigheidskommunikasie is redelik uiteenlopend in die moderne sosiale lewe. Beide ekonomiese entiteite van sommige vorme van eienaarskap en gewone burgers tree sake- en kommersiële verhoudings aan.

Besigheidskommunikasie: onderwerpe vir bespreking

vorme van besigheidskommunikasie
vorme van besigheidskommunikasie

Moderne sosiale en ekonomiese toestande het burgers aangespoor om en kommersiële aktiwiteite te organiseer. Hierdie omstandigheid bring die behoefte na vore om verskeie taalvorme van besigheidsspraak aan te leer. In hierdie geval praat ons van die behoefte om die bevoegdheid van persone in terme van taalkunde te verbeter.

Bevoegdheid in hierdie area van kommunikasie hou direk verband met sukses of mislukking in enige besigheid (byvoorbeeld wetenskap, produksie, kuns of handel). Wat mense betref wat in die bestuursveld werk (bestuurders, entrepreneurs, produksie-organiseerders), is die vorme van besigheidskommunikasie vir sulke professionele persone 'n belangrike komponent van hul professionaliteit.

Besigheidskommunikasie is dus die mees massiewe tipe sosiale kommunikasie. Dit word verteenwoordig deur die sfeer van administratief-regs-, kommersiële, diplomatieke enekonomiese en regsverhoudinge.

Die vermoë om besigheidsonderhandelinge suksesvol te voer, die teks van 'n dokument bekwaam saam te stel, die vermoë om dokumente te bestuur is belangrike komponente van die professionaliteit van 'n persoon wat besluite moet neem.

Laevlak-spraakkultuur is dus nou verwant aan die vlak van doeltreffendheid van onderhandelinge en vergaderings. In hierdie verband dra die verlamming van wette wat so opgestel is dikwels nie by tot die implementering daarvan nie.

Spesifieke besigheidskommunikasie

Ondernemende Amerikaners posisioneer besigheid as die vermoë om met vennote te praat.

besigheidstaal
besigheidstaal

Terselfdertyd kan vennote sowel verskeie sake-entiteite as gewone mense wees. Die taal van besigheidskommunikasie is 'n redelik effektiewe hulpmiddel vir die interaksie van sosiale regulering en die interaksie van ekonomiese belange. Dikwels kan mense sakeverhoudings aangaan om 'n sekere interaksie in 'n bepaalde aktiwiteitsveld te wettig. Die ideale resultaat van sulke wettige registrasie en interaksie is vennootskappe wat gebou word op grond van wedersydse vertroue en respek.

Nog 'n spesifieke kenmerk van hierdie konsep is die regulering daarvan. Met ander woorde, onderworpe aan sekere reëls en beperkings.

Tipes en vorme van besigheidskommunikasie

Hierdie reëls word bepaal deur sekere tipes besigheidskommunikasie en hul vorme, sowel as die mate van amptelikheid, take en doelwitte wat die interaktiewe entiteite in die gesig staar. Belangrik hierinIn hierdie geval verkry dit die interaksie van konsepte soos "kultuur van spraak" en "sakekommunikasie". In hierdie geval kan ons praat oor tradisies en sosiale norme van gedrag, wat vasgestel en geformaliseer is as 'n protokol en bestaan in die vorm van norme van sosiale gedrag, etiket en beperkings in die tydsraamwerk van kommunikasie.

Belangrikste sakeverhoudings

kultuur van spraak en besigheidskommunikasie
kultuur van spraak en besigheidskommunikasie

Die volgende vorme van besigheidskommunikasie is bekend:

- volgens die vorm van spraak - skriftelik en mondeling;

- gebaseer op die rigting van spraak tussen die luisteraar en die spreker - monoloog en dialogies;

- afhangende van die aantal deelnemers - publiek en interpersoonlik;

- vanuit die oogpunt van die teenwoordigheid of afwesigheid van die apparaat - direk en indirek;

- gebaseer op die posisie van die gespreksgenote - kontak en afstandbeheer.

Hierdie vorme van besigheidskommunikasie dra by tot die vorming van die kenmerkende kenmerke van besigheidsspraak.

Belangrikste tipes besigheidstoespraak

Die twee mees algemene vorme is geskrewe en mondelinge besigheidstoespraak.

sake kommunikasie onderwerpe
sake kommunikasie onderwerpe

Sulke vorme van besigheidskommunikasie is sistemies verskillende variëteite van die Russiese taal. As geskrewe besigheidstoespraak die amptelike styl van kommunikasie is, dan is die mondelinge vorm 'n hibriede stylformasie.

Die taal van besigheidskommunikasie van dialoog- en monoloogvorme het 'n paar verskille. Dus, as monoloog besigheidstoespraak aan boekspraak toegeskryf kan word, dan kan die dialogiese vorm van toespraak toegeskryf word aanomgangstaal, wat weerspieël word in die sintaktiese kenmerke van spraak. Die laaste tipe besigheidstoespraak verwys na interpersoonlike kommunikasie, en die eerste na openbare toespraak.

Remote (stuur per pos of faks, sowel as 'n telefoongesprek) is 'n indirekte kommunikasie. Die belangrikste verskil van kontak is die teenwoordigheid van verhoogde aandag aan die intonasie van gespreksgenote tydens mondelinge kommunikasie. Kenmerkende kenmerke van hierdie tipe kommunikasie is ook bondigheid en regulering, die onmoontlikheid om verskeie gebare as 'n draer van inligting te gebruik.

Besigheidskommunikasienutsmiddels

Die kultuur van spraak en besigheidskommunikasie gebruik baie suksesvol genre-variëteite van mondelinge en geskrewe kommunikasie. Terselfdertyd word die geskrewe vorm van toespraak verteenwoordig deur besigheidsbriewe en ander dokumente wat sosiale en regsverhoudinge vasstel (kontrakte, verdrae, ooreenkomste en ander verwante dokumente). Mondelinge toespraak, met behulp waarvan die norme van besigheidskommunikasie geïmplementeer word, word verteenwoordig deur vergaderings, besigheidsonderhandelinge en konsultasies. En vergaderings en konferensies is 'n spesiale tipe protokolkommunikasie, waar monoloë oorheers, wat nie 'n geskrewe aard het nie. Monoloog besigheidstoespraak kan ook gelyktydig in mondelinge en geskrewe vorm bestaan.

Sfere van besigheidskommunikasie

besigheidskommunikasienorme
besigheidskommunikasienorme

Die omvang van moderne besigheidskommunikasie brei aansienlik uit. Dus, die samestellende dele daarvan is: advertensies en sekulêre kommunikasie. Terselfdertyd hang die sukses van enige sake-entiteit af van die vermoë om te verteenwoordighul posisies in 'n gunstige lig met die skepping van die belang van enige vennoot, wat sal bydra tot die vorming van 'n gunstige indruk.

Dus, bykomend tot die gewone monoloog, is besigheidskommunikasie redelik aktief voorbereide en onleesbare toespraak in die vorm van aanbiedings, openingstoesprake by amptelike vergaderings. Dit sluit ook etikettekste en gelukwensingsbriewe in.

Gewilde onderwerp