Logo af.techconfronts.com
Inkomste en wins van die maatskappy: metodes van berekening, aanwysers, voorbeelde
Inkomste en wins van die maatskappy: metodes van berekening, aanwysers, voorbeelde
Anonim

Maatskappy-inkomste en winsmaksimering is belangrike onderwerpe vir elke sakeman. Die uitvoering van 'n korrekte prysbeleid, die optimalisering van hul eie finansiële bedrywighede is maar 'n paar van die geleenthede wat vir entrepreneurs oopmaak om hierdie doelwit te bereik. Dit is egter onmoontlik om hierdie aktiwiteit buigsaam genoeg uit te voer sonder om die toepaslike vaardighede en vermoëns te besit. Daarom moet elke entrepreneur weet hoe om sulke komponente van die onderneming se begroting soos koste, inkomste en wins te bereken. Dit sal hom in staat stel om sensitief te reageer op enige finansiële veranderinge in die maatskappy se aktiwiteite, asook om meer winsgewende besluite uit 'n ekonomiese oogpunt te neem. Hierdie artikel bevat inligting oor die komponente van die maatskappy se begroting, hoe om dit te bereken, asook voorbeelde van hul praktiese toepassing.

Die firma se begroting. Inkomste, koste, winste

Inkomste isdie totale bedrag geld wat die organisasie ontvang het uit die implementering van sy eie kommersiële aktiwiteite vir 'n sekere tydperk, sowel as uit sy finansiële transaksies. Hierdie begrotingsitem verskil van inkomste deurdat dit die totale finansiering insluit wat deur die organisasie gelok word (byvoorbeeld ontvangs van rente op 'n bankdeposito), en nie net van direkte aktiwiteite nie.

Die aktiwiteite van enige maatskappy behels ook koste. Die huur van 'n perseel, die aankoop van toerusting wat nodig is om 'n produk te vervaardig of 'n diens te lewer, die koste van 'n bemarkingspakket om kliënte te lok, betaling vir die pogings van gehuurde personeel - dit is 'n klein lysie van daardie koste wat 'n maatskappy moet maak om voortgaan om sy aktiwiteite uit te voer. Op 'n ander manier word dit koste genoem.

Inkomste en wins van die firma is onderling verwante items van die begroting. Die geld wat die maatskappy ontvang word gebruik om vir verskeie uitgawes te betaal. Dus, wins is die geld wat by die organisasie oorbly minus die koste wat aangegaan word in die loop van aktiwiteit.

Vaste inkomste en wins
Vaste inkomste en wins

Verskeie inkomste en winste

Vir die behoeftes van praktiese aktiwiteite, gebruik entrepreneurs formules wat verder gaan as die standaards. Hulle laat jou toe om meer inligting oor die organisasie se begrotingsitems in te samel, en bied dus groter buigsaamheid in die implementering van die maatskappy se aktiwiteite.

Daarom is die inkomste en wins van die firma van die volgende variëteite: totaal, gemiddeld, marginaal. Hierdie variëteite verskilvan mekaar by wyse van berekening.

Ook, saam met hierdie variëteite, word rekeningkundige, ekonomiese inkomste en maatskappywinste onderskei.

Berekening van bruto inkomste, wins van die organisasie

Berekening van 'n firma se bruto inkomste en winste gee 'n algemene idee van 'n organisasie se besigheidsresultate. Formules is basies vir ekonomiese aktiwiteit.

Hoe om die bruto inkomste en wins van die firma te bereken? Die volgende formules word hiervoor gebruik. Bruto inkomste word bereken as die produk van die waarde waarteen 'n eenheid van 'n bepaalde produk op die mark aangebied word en die hoeveelheid waarin dit aan verbruikers verkoop is.

Dshaft=PQ;

P – koste;

Q – hoeveelheid.

Die bruto wins van 'n firma word bereken as die verskil tussen die geld wat vir 'n produk verdien word en die koste daarvan.

Pshaft=Rv – CP;

Rv – opbrengs;

CP – kosprys.

Berekening van bruto inkomste, wins van die organisasie
Berekening van bruto inkomste, wins van die organisasie

Bereken die gemiddelde inkomste van 'n organisasie

Om die gemiddelde inkomste van 'n firma te bereken, is dit nodig om die bruto inkomste te deel deur die aantal goedere verkoop.

Dcf=Dval / Q;

Dskag – bruto inkomste;

Q - hoeveelheid goedere.

Hierdie formule word gebruik wanneer die koste van die verkoop van produkte onstabiel is, verander oor 'n tydperk, of die reeks goedere wat aangebied word, is omvangryk (wat ook die prys beïnvloed). Dus word die gemiddelde inkomste per produksie-eenheid bereken.

Marginale inkomste van 'n organisasie

Marginale inkomste word bereken om te verstaan wat die maksimum hoeveelheid fondse is wat verkry kan word deur die aantal goedere wat teen 'n gegewe prys verkoop word, te verhoog, asook deur die prysvlak te verander. Byvoorbeeld, hoe inkomste sal verander wanneer 'n bykomende werknemer gehuur word en 'n bykomende hoeveelheid produkte vrygestel word.

MR=del(TR)/del(Q);

del(TR) – bruto inkomsteverhoging;

del(Q) – hoeveelheid verhoging.

Die behoefte om die marginale inkomste te bereken is dat nie altyd 'n toename in die hoeveelheid of waarde van goedere 'n absoluut identiese verandering in inkomste vind nie. Om verkope met 'n paar eenhede te verhoog, moet jy die prys verlaag.

Marginale inkomste van die organisasie
Marginale inkomste van die organisasie

Berekening van die totale wins, inkomste van die organisasie

Totale inkomste en wins van die firma word bereken deur die volgende formules te gebruik:

Pgen =Pval + Pinv + P Fin;

Pinv – opbrengs op belegging;

Pfinansieel – wins uit finansies.

Totale inkomste is gelykstaande aan bruto.

Berekening van ekonomiese wins

Wat is ekonomiese wins? Dit is die deel van die kontant wat oorbly van die totaal, wat deur die firma verdien is na aftrekking van eksterne en interne koste. Op 'n ander manier word dit ekonomiese wins genoem.

Die firma se eksterne koste sluit daardie koste in wat die firma aangaan wanneer produksiefaktore gekoop word wat nie sy persoonlike eiendom is nie. Byvoorbeeld, die aankoop van grondstowwe, advertensies, die betaling van werknemers.

Die interne koste van die firma sluit die koste verbonde aan sy eie eiendom in. Byvoorbeeld, voorraadkoste, die bedrag geld wat die entrepreneur nie self betaal het vir sy werk nie, Ekonomiese wins is wat 'n sakeman in 'n spesifieke aktiwiteitsveld interesseer. Dit is as gevolg van haar dat die vervaardiger in 'n bepaalde bedryf belê. Maar sy teenwoordigheid stimuleer ook ander markdeelnemers om mee te ding.

Пek=Rv – Сс – Ic;

Rv – opbrengs;

Cc – eksterne koste;

Ic – interne koste.

Berekening van ekonomiese wins
Berekening van ekonomiese wins

Rekeningkundige wins van die organisasie: berekening

Saam met die ekonomiese wins word die maatskappy se rekeningkundige wins ook uitgesonder. Die verskil lê daarin dat wanneer dit bereken word, slegs eksterne, eksplisiete koste wat deur die maatskappy in sy aktiwiteite aangegaan word, gebruik word. Dit is 'n vereenvoudigde formule wat 'n positiewe finansiële resultaat bereken. Rekeningkundige wins stel ons in staat om 'n gevolgtrekking te maak oor die doeltreffendheid van die ekonomiese aktiwiteit van die organisasie. Dit dui aan die rekenmeester wat tel van fondse hou of dit raadsaam is om die maatskappy se ekonomiese beleid te verander.

Die formule vir die berekening daarvan is soos volg:

Pboo=Rv – Cc;

Rv – opbrengs;

Сс – eksterne (eksplisiete) koste.

Die berekening van hierdie wins is nodig, dit word op streng vorms uitgevoer en by die belastingowerhede ingedien vir verslagdoening.

Rekeningkundige wins van die organisasie
Rekeningkundige wins van die organisasie

Ander soorte inkomste

In aktiwiteite vir die berekening van die inkomste en wins van die maatskappy, tesame met die reeds uitgespreek konsepte, word ander ook gebruik. Hulle is nodig om beter verslagdoening te handhaaf, om nie net aan te teken hoeveel geld deur die organisasie ontvang is nie, maar ook om hulle te skei deur bron en ander tekens wat vir die maatskappy betekenisvol is.

Dit is gebruiklik om te onderskei tussen die totale bedrag fondse wat deur enige persoon of organisasie ontvang is, en die hoeveelheid goedere (grondstowwe) wat daarmee gekoop kan word.

Nominale inkomste weerspieël dus die totale bedrag geld. Die berekening neem nie die vlak van pryse in die mark, belasting en ander kriteria wat direk verband hou met hul waarde vir 'n organisasie of individu in ag nie.

Reële inkomste, inteendeel, weerspieël daardie goedere, hulpbronne wat 'n persoon of maatskappy kan koop met die fondse wat dit het. Dit druk die ware waarde uit van die geld wat ontvang is.

Variasies van inkomste
Variasies van inkomste

Skei passiewe en aktiewe inkomste. Die kriteria om hulle te onderskei, is die aksies wat geneem moet word om dit te verkry.

Passiewe inkomste is dus daardie finansies wat 'n persoon of organisasie ontvang ongeag die mate van hul deelname. 'n Voorbeeld is die kontant wat uit bates, uit beleggings ontvang word. Selfs as 'n spesifieke persoon of maatskappy ophou om te werk, sal die bates steeds finansiering genereer.

'n Alternatiewe tipe inkomste is aktief. Virom dit te ontvang, moet 'n persoon of organisasie spesifieke aksies uitvoer, en as hulle stop, dan sal die ontvangs van fondse ook ophou.

Om fondse wat nie uit die verkoop van goedere ontvang is nie, maar uit enige derdeparty-aksies te onttrek, word 'n aparte konsep gebruik. Dit is nie-bedryfsinkomste. Dit sluit die kontant in wat die maatskappy ontvang het uit finansiële transaksies, belegging, herwaardasie van eiendom. Hierdie begrotingsitem laat jou toe om te verstaan watter kanaal vir die verkryging van finansiële bates meer betekenisvol is - jou eie aktiwiteite vir die verkoop van goedere of ander bedrywighede wat nie met verkope verband hou nie.

Ander soorte inkomste
Ander soorte inkomste

Gevolgtrekking

Om te weet watter tipe inkomste en winste die bedrag geld vorm wat die maatskappy ontvang, is 'n belangrike voorwaarde vir die vorming van suksesvolle ekonomiese aktiwiteit. Die doel van elke entrepreneur is om toestande te skep vir die ontwikkeling van sy maatskappy, wat onmoontlik is sonder finansiële verslagdoening met duidelike grense tussen die verskillende items wat sy begroting vorm.

Die artikel het inligting verskaf oor die tipes inkomste en wins van die maatskappy, asook hoe om dit te bereken.

Gewilde onderwerp