Logo af.techconfronts.com
Gesondheidsversekering - wat is dit? Gesondheidsversekeringsfonds
Gesondheidsversekering - wat is dit? Gesondheidsversekeringsfonds
Anonim

Die verskaffing van kwaliteit mediese sorg is 'n belangrike en integrale deel van die stelsel van sosiale beskerming van burgers. Waar 'n burger ook al is, wat ook al sy finansiële situasie, kan hy ordentlike mediese sorg ontvang in die geval van 'n onvoorspelbare situasie.

Ontwikkeling van die gesondheidsversekeringsbedryf

gesondheidsversekering is
gesondheidsversekering is

Die versekeringsmark is 'n integrale deel van die ekonomiese stelsel, en die ontwikkeling van markverhoudings vereis die vorming van die binnelandse versekeringsmark in ooreenstemming met internasionale vereistes en standaarde. Sosiale beskerming van burgers kan nie gedeeltelik of selektief wees nie, daarom vereis die permanente voorsiening daarvan dat die owerhede al die komponente daarvan moet vervul.

Vrywillige gesondheidsversekering is geen uitsondering nie. Want vandag is dit vir elke burger die enigste manier om voldoende mediese sorg op 'n voldoende vlak te ontvang. Die ontwikkeling van die gesondheidsversekeringsbedryf word tans deur 'n aantal redes beperkwaar die belangrikstes 'n afname in staatsbefondsing vir gesondheidsorg, 'n verouderde materiële basis, 'n tekort aan medisyne, aanwysers van die land se demografiese ontwikkeling en die vlak van morbiditeit van burgers, en vele ander is. Vandag is daar baie kontroversies en probleme op die gebied van gesondheidsversekering wat verdere studie verg.

Versekeringsregverdiging

verpligte gesondheidsversekering
verpligte gesondheidsversekering

Die vlak van finansiële ondersteuning vir gesondheidsorg in Rusland is nie heeltemal voldoende nie, wat die lewe van burgers en die kwaliteit van behandeling beïnvloed. Die lae salarisse van dokters en die geproklameerde grondwetlike waarborge van gratis gesondheidsorgbystand moedig ongelukkig nie die verskaffing van die vereiste mediese dienste aan nie. Daarom is die mediese bedryf vandag gebaseer op selfvoorsiening, wat gemanifesteer word in liefdadigheidsbydraes en onvoorsiene betalings deur wette. Dus is die aandeel van openbare besteding in die struktuur van totale besteding aan medisyne in Rusland slegs sowat 56%, terwyl dit in die EU-lidlande sowat 76% is. 'n Beduidende deel van befondsing in Rusland (ongeveer 40%) kom uit eie uitgawes van die bevolking, en die res (ongeveer 4%) kom van vrywillige mediese versekering en liefdadigheidsbystand.

Gesondheidsversekering is 'n tak van persoonlike versekering. Dit word in 2 hoofvorme uitgevoer: vrywillig en verpligtend. Volgens die reëls het vrywillige versekering die volgende tipes: mediese versekering (deurlopende gesondheidsversekering), mediese uitgawesversekering en versekeringgesondheid. Die gesondheidsversekeringswetgewing word streng gereguleer.

Gegewe dat toenemende openbare befondsing van die gesondheidsorgbedryf problematies is weens die moeilike ekonomiese situasie in die staat, is dit nodig om ander maniere te vind om geld na hierdie bedryf te lok. In die afwesigheid van 'n verpligte vorm, kan vrywillige gesondheidsversekering 'n aansienlike aantal probleme oplos.

Versekeringsmarkontleding

gesondheidsversekeringsfonds
gesondheidsversekeringsfonds

Gesondheidsversekering is 'n sosiale oriëntasie, so die vraag na hierdie tipe versekering onder die bevolking groei elke jaar. Die vlak van betalings ingevolge VHI-ooreenkomste het toegeneem, waarvan een van die faktore die jaarlikse groei in die aantal afgehandelde versekerde gebeurtenisse is.

Ontleding van die versekeringsmark gee rede om te beweer dat VHI vir die meeste versekeringsleiers nie winsgewend is nie. Die spesifisiteit van versekering as 'n tipe besigheidsaktiwiteit hou verband met die feit dat hoe meer inkomste uit 'n sekere tipe versekering 'n versekeringsmaatskappy het, hoe groter is die waarskynlikheid van 'n ooreenstemmende toename in versekeringsbetalings, aangesien versekeringsverpligtinge proporsioneel met inkomste groei.

In 2013 was daar 'n toename in netto versekeringsbetalings vir deurlopende gesondheidsversekering met 34,2% vergeleke met 2011. Netto gesondheidsversekeringspremies vir siekte is ook geneig om te styg, amper verdubbel. Maar oor die algemeen is daar 'n oormaat versekeringspremies bo betalings, wat 'n positiewe oomblik in die aktiwiteite van versekeringsmaatskappye is.maatskappye.

Onder die redes vir die onwinsgewendheid van die bedryf is die toename in die aantal kliënte wat mediese sorg soek as gevolg van die verswakking in die kwaliteit van gesondheid, die veroudering van die bevolking, die noukeurigheid van kliënte, die onvolmaaktheid van onderskrywing dienste, die gebruik van ekonomies onredelike tariewe, die swak organisasie van werk met die vereffening van verliese, die lae kliëntoriëntasie van openbare mediese - voorkomende instellings, opgeblase koste om sake te doen, insluitend kommissiefooie van versekeringtussengangers - verkopers van VHI-dienste.

Vrywillige versekering

gesondheidsversekeringspolis
gesondheidsversekeringspolis

Tot op hede is 'n sekere struktuur in Rusland gevorm op die gebied van vrywillige mediese versekering. Die struktuur van die binnelandse VHI-mark sluit in staatsversekeringstoesighoudende owerhede, nie-staatsversekeringsverenigings, versekeringsmaatskappye, versekeringtussengangers, mediese instellings, bystanddienste en verbruikers.

Volgens navorsingsresultate is 'n beduidende weerstand teen die ontwikkeling van vrywillige gesondheidsversekering die gebrek aan belastingaansporings, want maatskappye, wat verantwoordelik is vir 41% van versekeringsbetalings, betaal hulle na belasting uit hul netto wins. Hierdie situasie, geassosieer met die gebrek aan belastingvoordele, vertraag die proses om die mediese dienstesektor te skadu, aansienlik.

Wanneer die koste van vrywillige mediese versekering toegeskryf word aan administratiewe en algemene produksie-uitgawes, dubbeldoel-uitgawes,koste verbonde aan die verskaffing van dienste, asook na die oplossing van die probleme verbonde aan die bepaling van die numeriese bedrag van sodanige koste vir die verslagdoeningsbelastingtydperk, is dit moontlik om die kwaliteit van mediese dienste te verhoog, wat 'n goeie stukrag aan die de -skadu op die gebied van mediese dienste en verhoog inkomste na plaaslike en staatsbegrotings.

Versekering as 'n element van sosiale beskerming van burgers

Russiese gesondheidsversekeringsfondse
Russiese gesondheidsversekeringsfondse

Die praktyk om gesondheidsversekering uit te voer stel ons in staat om tot die gevolgtrekking te kom dat daar geen ekonomiese aansporings vir vakke is nie: vir versekeraars - die verbetering van hul gesondheid; vir 'n mediese instelling - die verskaffing van die vereiste mediese dienste. Daarom is dit nodig om 'n meganisme toe te pas om vakke te stimuleer deur 'n gesondheidsversekeringsprogram in te stel. Dit sal polishouers aanmoedig om die kwalitatiewe eienskappe van hul gesondheid te verbeter en te verhoog, die agteruitgang daarvan te voorkom en nie die nodige risiko vir hul fisiese toestand te skep nie.

Gesondheidsversekering is 'n element van die stelsel van sosiale beskerming van burgers, wat vergoeding bied vir pasiënte se uitgawes vir mediese sorg. Op sy beurt is vrywillige gesondheidsversekering 'n toevoeging tot die verpligte een en waarborg betaling vir mediese dienste. Die aanvegbare kwessies hou verband met die probleme van die verhoging van die las op die loonfonds, die bestuur van gesondheidsversekeringsfondse, die duplisering van versekeringsfunksies, ens.

Versekering in die GOS

Hy het die probleme van gesondheidsversekering as 'n element van sosiale beskerming hanteer'n wye verskeidenheid van beide buitelandse en Russiese wetenskaplikes - ekonome en praktisyns. Beduidende ontwikkelings in hierdie rigting het bygedra tot die ontwikkeling van die teoretiese grondslae van die sosiale beskerming van burgers, in die besonder die ontwikkeling van die konseptuele apparaat en die instelling van praktiese maatreëls.

Die kwessie van die verskaffing van mediese sorg aan burgers van ons staat wat na die GOS-lande gegaan het, en burgers van enige van die GOS-lande wat vir 'n sekere tydperk na Rusland gekom het, het egter onopgelos gebly. Moeilike ekonomiese toestande, wat tipies is vir 'n transformasie-ekonomie, moedig die bevolking aan om gereeld na die buiteland te reis, veral na die GOS-lande. Hegte ekonomiese, vriendskaps- en familiebande is ook 'n faktor in reis.

Terselfdertyd bestaan risikofaktore vir menslike gesondheid altyd, ongeag of die reis op 'n toeristepakket (wanneer versekering verpligtend is) of op jou eie uitgevoer word. Die behoefte aan mediese sorg vir burgers wat nie so 'n dokument soos 'n gesondheidsversekeringspolis het nie, lei tot 'n suiwer finansiële probleem. Dit wil sê, hoe sal mediese sorg vir buitelandse burgers betaal word? In Rusland is daar byvoorbeeld verpligte gesondheidsversekering, waarvolgens mediese sorg slegs aan Russiese burgers gratis verskaf word. Hierdie situasie bestaan ook in Wit-Rusland. Dus ontstaan 'n probleem in die sekere beskerming van Russiese burgers in die GOS-lande, wat nog nie sy oplossing gevind het nie, hetsy in teorie of in die praktyk.

Versekering vir mense wat vertrek nabuurlande

gesondheidsversekeringsprogramme
gesondheidsversekeringsprogramme

Vrywillige gesondheidsversekering in die Russiese Federasie gaan voort om te ontwikkel, wat daarop dui dat burgers bewus is van die behoefte om hul gesondheid te beskerm. Elke jaar reis 'n aansienlike aantal burgers vir 'n ooreenstemmende tydperk na die buiteland. Die aantal toeriste wat in die buiteland reis neem elke jaar toe.

Tydens reise is daar 'n moontlikheid dat Russiese burgers hulself in 'n moeilike situasie (siekte, besering, ens.) kan bevind. Om hierdie probleme op te los, is sekere kennis nodig, byvoorbeeld waar om 'n gesondheidsversekeringspolis te kry, wat die materiële koste sal wees. Mense wat na die buiteland gaan om familie of vriende te besoek, verwag egter nie dat hulle siek sal word nie en dat hulle van die nodige fondse vir behandeling voorsien sal word (hier is daar 'n sekere traagheid van denke wanneer mediese sorg in die USSR was gratis).

Soms kan mediese sorg noodgeval wees (vir bosluisbyte, virussiektes, beserings, ens.). 'n Ontleding van die situasie gee gronde om te beweer dat die verskaffing van mediese sorg aan Russiese burgers in ander state teen 'n toepaslike fooi gedoen word. Op hul beurt het buitelanders in Rusland die geleentheid gehad om mediese sorg gratis te ontvang. Ten einde sosiale beskerming van burgers te verseker in geval van verlies van gesondheid in die buiteland, word voorgestel om 'n loodsprojek (met toepaslike wetgewende ondersteuning) te implementeer: die invoering op 'n kontraktuele basis van verpligtemediese versekering deur die Mediese Versekeringsburo tussen die GOS-lande en Rusland.

Abroad Travel Card

As jy die grens in jou eie voertuig oorsteek, kan doeane jou gesondheidsversekeringspolis nagaan. As jy per vliegtuig, trein of bus reis, moet die versekeringspremie by die kaartjieprys ingesluit wees. Die voorgestelde verpligte mediese kaart vir reis na die buiteland sal dit moontlik maak om al die koste van behandeling (binnepasiënt, buitepasiënt) te dek, medisyne te koop, mediese dienste te ontvang, vervoer per ambulans, en in geval van dood, die liggaam van die oorledene na sy tuisland.

Verpligte mediese kaart vir reis na die buiteland sal geldig wees vir elke land wat aan hierdie projek deelneem. Hierdie gesondheidsversekeringspolis kan vir 'n tydperk van 90 dae uitgereik word. Die kaart om na die buiteland te reis moet 'n duidelik goedgekeurde uniformvorm hê, wat met alle projekdeelnemers ooreengekom sal word. 'n Gesondheidsversekeringskontrak kan nie 'n 100% waarborg wees om die koste van mediese behandeling van 'n reisiger in die buiteland te dek nie. Versekeringsgeleenthede sluit nie in:

 • behandeling vir geestesongesteldheid;
 • behandeling van siektes, beserings as gevolg van onwettige optrede;
 • beserings opgedoen terwyl hy onder die invloed van dwelms of alkohol was;
 • plastiese chirurgie, behalwe wanneer dit nodig is weens trauma;
 • tandheelkundige dienste, tensymenslike akute tandpyn;
 • behandeling van VIGS en STD-verwante siektes;
 • behandeling van familielede en goeie vriende van die polishouer by wie hy kuier;
 • selfmoordpoging beserings;
 • om 'n aborsie uit te voer, behalwe wanneer dit die vrou se lewe bedreig;
 • uitvoering van diagnostiek op versoek van die versekerde;
 • behandeling in sanatoriums en meer.

Mediese Versekeringsburo

Mediese Versekeringsburo (MSB) is die enigste vereniging van versekeringsorganisasies in die land. Hierdie organisasie kan bestaan uit 'n sekere aantal geassosieerde en volle lede wat gesondheidsversekering vir reisigers in die buiteland verskaf. Dit wil sê, lidmaatskap is die hoofvoorwaarde vir die moontlikheid om hierdie tipe versekering uit te voer. Lede van hierdie buro het die reg om premies by die siekefonds af te trek kragtens gesondheidsversekeringskontrakte "Verpligte mediese kaart vir buitelandreise". Die Buro sal op sy beurt verseker dat versekerde gebeurtenisse ingevolge hierdie kontrakte tydige en hoë geh alte vereffen word. Alle KMO-lede sal tydige betalings aan die gesondheidsversekeringsfonds kan maak indien dit nodig is om 'n pasiënt in die buiteland te behandel, mediese dienste te verskaf en 'n persoon na hul vaderland te repatrieer in geval van dood. Die Gesondheidsversekeringsburo sal as 'n nie-winsgewende organisasie funksioneer.

Die voorgestelde konsep "Verpligte Reisigersgesondheidskaart" maak voorsiening vir:

1) stigting van die Nasionale Gesondheidsversekeringsburo, aanwat alle versekeraars insluit wat verpligte gesondheidsversekering verskaf vir reisigers in die buiteland;

2) verpligte gesondheidsversekering vir persone wat die grens van hul eie staat oorsteek om die GOS-lande vir 'n sekere tydperk (tot 90 dae) te besoek;

3) die bestaan van 'n toepaslike wetgewende raamwerk oor die mediese versekering van burgers, wat die aktiwiteite van versekeraars in hierdie gebied reguleer.

Russiese Gesondheidsversekeringsfondse

Die Verpligte Mediese Versekeringsfonds is geskep om die koste van Russiese burgers vir gesondheidsorgdienste te finansier. Verpligte gesondheidsversekering is 'n integrale deel van staatsmaatskaplike versekering.

Hoofdoelwitte van die fonds:

 • monitering van die rasionele gebruik van fondse;
 • betaling vir geteikende programme.

Die inkomste van die fonds is die volgende bydraes:

 • gesondheidsversekering uit die staatsbegroting;
 • ondernemingsbydraes;
 • gebruik van tydelik gratis fondse van die fonds.

Die hooftake van die federale CHI-fonds sluit in:

 • befondsing van medisyne;
 • ophoping van finansiële hulpbronne;
 • in die gesondheidsektor - die implementering van federale programme.

Die territoriale stelsel van verpligte mediese versekering verskaf direkte finansiering van mediese instellings. Die versekeringsbydraekoers is 3,6% van die berekende lone. Versekeringsbydraes tot die verpligte gesondheidsversekeringsfonds is by die prima koste ingesluit. Betaling aan die mediesmaatskaplike en pensioenfondse word 'n verenigde sosiale belasting genoem.

Sleutelfaktore

verpligte gesondheidsversekeringstelsel
verpligte gesondheidsversekeringstelsel

Op grond van bogenoemde is dit moontlik om die hooffaktore te bepaal wat in die huidige toestande van die funksionering van die versekeringsmark gesondheidsversekering beïnvloed:

 • Ekonomiese onstabiliteit in die staat, wat die bevolking dwing om net finansieel aan die blote noodsaaklikhede te bestee.
 • Onvolmaakte wetgewing (dit word byvoorbeeld gemanifesteer in die afwesigheid van belastingaansporings).
 • Verhoogde verkope en koste van medisyne.
 • Die verhoging van die sosiale verantwoordelikheid van die versekeringsbesigheid (die verhoging van die aandeel van kollektiewe versekering van werknemers onder VMI-programme, wat dit vir werkgewers onmoontlik maak om terugbetaling van mediese uitgawes te vermy).
 • Groter monopolisering van die mark vir mediese dienste dwing mediese instellings om die koste en hoeveelheid dienste wat gelewer word, te verhoog.
 • Lae versekeringskultuur van burgers.

Om saam te vat, kan opgemerk word dat die vooruitsigte vir die ontwikkeling van mediese versekering, insluitend vrywillige tipes, vertroostend is. Die aandeel van VHI in die versekeringsdienstemark is geneig om te groei, versekeraars wat VHI-dienste verskaf, word meer mededingend, die bevolking se belangstelling in hierdie tipe versekering neem toe, en dies meer.

Gewilde onderwerp