Struktuur van die restaurant: kenmerke van die organisasie van die onderneming
Struktuur van die restaurant: kenmerke van die organisasie van die onderneming

Video: Struktuur van die restaurant: kenmerke van die organisasie van die onderneming

Video: Struktuur van die restaurant: kenmerke van die organisasie van die onderneming
Video: Graphic Designing industry Jobs என்னலாம் இருக்குனு தெரியுமா? | Type of Designer | Udayalingam BIOD 2023, September
Anonim

'n Duidelike, goed funksionerende en organisatoriese struktuur van 'n restaurant of enige ander spysenieringsinstelling is 'n fundamentele element van suksesvolle bedryf. Danksy 'n streng hiërargie van werknemers sal die bestuur van die onderneming vinnig en doeltreffend wees.

Ontwikkelende doelwitte

Om doelwitte en die hoofmissie van enige organisasie te stel, is een van die hooffases in die stigting van 'n onderneming. Op die oomblik, wanneer die wette van 'n markekonomie in werking getree het, is 'n aantal spesifieke reëls vir die gedrag van sulke entiteite nodig. Eerstens moet dit die publikasie van die missie van die organisasie insluit, wat 'n idee gee van die doel, noodsaaklikheid en bruikbaarheid daarvan vir die samelewing, werknemers en die omgewing. Eerstens is die missie die rede vir die bestaan van die restaurant. Soms word hierdie konsep die leuse van die organisasie genoem.

Missie van die organisasie

Die missie van enige organisasie, insluitend 'n restaurant, is die belangrikste sosiaal belangrike, funksionele doel van die onderneming vir 'n lang tydperk. Basies word hierdie missie ontwikkel deur topbestuurders ofrestaurant eienaar. Die missie van die organisasie verskaf aan die subjekte van die eksterne omgewing 'n algemene prentjie wat wys wat die restaurant is, waarna dit streef, watter middele dit in sy soort aktiwiteit sal gebruik, en ook wat die filosofie van die hele instelling is.

Restaurant binnekant
Restaurant binnekant

Daarbenewens, wanneer die missie van 'n restaurant gedefinieer word, moet die volgende ook in ag geneem word:

 • formulering van die hooftaak van die restaurant, in terme van die vervaardiging van produkte, sowel as sleuteltegnologieë wat in produksie gebruik sal word;
 • wie sal die klante van die restaurant wees, watter behoeftes van die gaste sal die maatskappy suksesvol kan bevredig;
 • organisasiekultuur;
 • die posisie van 'n maatskappy in verhouding tot die omgewing.

Die missie van die restaurant is hoofsaaklik vervat in jaarverslae, sowel as op plakkate wat teen die mure van die onderneming gesien kan word, waar die bestuur daarna streef om hul doelwitte te wys in die vorm van kort, emosioneel gelaaide slagspreuke. Boonop kan sendings ingesluit word in inligting wat deur die restaurant aan sy gaste, verskaffers en kandidate versprei word wat aansoek doen vir vakante poste in die organisasie.

Stel SMART-doelwitte

Die missie van die restaurant implementeer die doelwitte van sy ontwikkeling, wat in wese belowende rigtings kan bepaal. Om 'n doeltreffende werknemersmotiveringstelsel te bou, moet alle restaurantdoelwitte voldoen aan die sogenaamde SMART-reël, wat deur bestuurders en konsultante ontwikkel is. Dekripsieafkortings SMART, dit wil sê, die doel moet wees:

 • spesifiek - spesifiek;
 • meetbaar - meetbaar;
 • haalbaar;
 • relevant – relevant;
 • Time-Bound.
Tafels binne die restaurant
Tafels binne die restaurant

Elke persoon identifiseer subjektief die spesifisiteit, haalbaarheid, meetbaarheid, realisme en benaderde tyd om die doel te bereik.

Basies is die doelwitte van restaurante in verskeie groepe verdeel.

Kliëntediens

Wanneer hulle hul gaste bedien, moet restaurante vir hulleself die volgende doelwitte stel:

 • voorsien net heerlike kos aan gaste;
 • lewer goeie diens;
 • skep 'n gemaklike en gesellige atmosfeer binne die restaurant;
 • spesiale verhouding en benadering tot elke gas.

Bemarkingsbenadering

Praat van bemarkingsdoelwitte, dit moet die teenwoordigheid van gereelde gaste insluit, asook die verspreiding van inligting oor jou maatskappy deur die media, die internet en promosieprodukte.

Werk met restaurantpersoneel

As ons praat oor doelwitte wat direk verband hou met die werk met personeel, dan moet dit die volgende insluit:

 • verseker die gunstigste werksomstandighede vir personeel en verhoog die vlak van tevredenheid en belangstelling in die werkvloei;
 • konstante kwaliteitbeheer van produkte en 'n hoë vlak van professionaliteit van werknemers;
 • organisasie van 'n hegte span en 'n positiewe gees daarin;
 • vermoë om met gaste te werk;
 • hou spesiale opleiding vir werknemers.
Kos in die restaurant
Kos in die restaurant

Mededingendheid

Dit is nodig om doelwitte vir SMART te stel en wat die mededingendheid van die restaurant betref, moet die lys eerstens insluit:

 • aanpassing van die instelling by die basiese vereistes van die mark;
 • om een van die beste spysenieringsinstansies in die stad in 3 jaar te word;
 • Versekering van die stabiliteit en finansiële posisie van die restaurant in teikenmarkte;
 • konstante monitering van die mark;
 • byvoeging van enige nuwe disse by die restaurant-spyskaart periodiek;
 • geh altebeheer van die kos wat verkoop word;
 • met slegs professionele personeel;
 • identifisering van kritieke areas van bestuursinvloed en die opstel van prioriteitstake wat die resultate wat vroeër beplan is, kan verseker.

Restaurantbestuurstruktuur

Alle werknemers in die restaurant moet in verskeie groepe verdeel word. Die restaurantbestuurstruktuur sluit hierdie gesamentlike groepe in, afhangende van die funksie:

 • restauranteienaar wat in die meeste gevalle die HUB is;
 • rekenmeester en sy assistent indien nodig;
 • restaurantbestuurder of adjunkhoofbestuurder;
 • bestuurder of administrateur in 'n restaurant;
 • kombuispersoneel;
 • dienspersoneel;
 • tegniese personeel;
 • pakhuis en sekuriteitspersoneel, maar in kleiner ondernemings die struktuur'n restaurant kan sonder hierdie groep bestaan.

Al hierdie groepe werknemers is skakels in dieselfde ketting. Dit gebeur dikwels dat as een kategorie werknemers nie reg werk nie, dan verkrummel die hele struktuur van die restaurant volgens die domino-beginsel, wat die ineenstorting van die instelling verder uitlok. Terselfdertyd moet elke werknemer sy direkte pligte, sowel as sy baas, duidelik verstaan en ken om sy instruksies te volg.

Werknemers in die restaurant
Werknemers in die restaurant

Praat oor die organisasiestruktuur van die restaurantbestuur, die hoofpersoon hier is die eienaar, aan wie al die personeel verslag doen. As die eienaar van die onderneming belangstel om wins te maak, neem hy dikwels baie van die probleme van die restaurant op sy eie skouers, neem verantwoordelikheid om die konsep van die onderneming te kies, personeel te werf, verskaffers te kies, advertensies te organiseer en gaste te lok.

Maar ook die restauranteienaar kan die bestuur van sy instelling toevertrou aan die direkteur, adjunkdirekteur, bestuurder, aan wie bestuurders of administrateurs direk sal rapporteer. Die hoofverantwoordelikheid van die direkteur is die algehele bestuur van die restaurant.

In die struktuur van 'n restaurantonderneming kombineer die skofbestuurder verskeie funksies op een slag, waarvan die hoof die koördinering van die werksproses en die personeel is. Byvoorbeeld, die administrateur sal ondergeskik wees aan kelners, kroegmanne, sowel as tegniese werkers: wassers, kleedkamer bediendes, skoonmakers, portiers, ensovoorts.

Praat oor die produksiestruktuur van die restaurant, dit is ook die moeite werd om op die groep te letkombuiswerkers. Die hoofsjef of hoofsjef word hier as die hoofwerknemer beskou. Sy pligte sluit in om toesig te hou oor die res van die kokke, banketbakkers en assistente. In sommige ondernemings sluit die struktuur van die restaurant ook die pos van produksiebestuurder in. Sy verantwoordelikhede sluit baie meer items in: beheer van die werkvloei in die kombuis, toesig oor junior kombuiswerknemers, byvoorbeeld kosskoonmakers, 'n wasser en meer. In groot ondernemings sluit die restaurantstruktuur ook 'n aankoopbestuurder of pakhuisbestuurder in. Hy beheer stoormanne en drywers.

Restaurant binne
Restaurant binne

In sommige gevalle kan die produksiestruktuur van die restaurant 'n ander voorkoms hê, maar dit beteken nie dat die instelling ondoeltreffend sal werk nie. As lynbestuurders in hierdie struktuur behoue bly, sal die instelling elke kans vir verdere voorspoed kan hê.

Pligte van die HUB

Die organisasiestruktuur van 'n restaurantonderneming kan nie sonder 'n eienaar of HUB bestaan nie. Sy hoofpligte is:

 • uitvoering van dokumente wat benodig word vir die implementering van aktiwiteite vir die verskaffing van spysenieringsdienste;
 • voorsien gaste van die nodige en betroubare inligting oor dienste;
 • implementering van die organisasie, beplanning en koördinering van die restaurant;
 • verseker 'n hoë vlak van doeltreffendheid van die produksieproses, die bekendstelling van nuwe tegnologieë en tegnieke, progressiewe vorme van organisasie van die werkvloei endiens;
 • oefen beheer uit oor die korrekte gebruik van finansiële, materiële en arbeidshulpbronne, asook die beoordeling van die geh alte van gastediens;
 • teken van kontrakte met verskaffers, beheer van die tydsberekening, verskeidenheid, hoeveelheid en kwaliteit van hul kwitansie en verkoop;
 • Verteenwoordig die belange van die restaurant en tree namens die restaurant op.

Dit is opmerklik dat die HUB enige van sy pligte na eie goeddunke aan die restaurantdirekteur, adjunk-hoofdirekteur of 'n ander persoon kan toewys.

kelnerin met bier
kelnerin met bier

Hoofrekenmeester

Die struktuur van die organisasie van die restaurant vereis 'n hoofrekenmeester wat verantwoordelik is vir die finansiële kwessies van die instelling. Die hoofverantwoordelikhede van hierdie persoon is:

 • bestuur van rekeningkunde en verslagdoening, asook beheer oor die tydige en korrekte uitvoering van relevante dokumentasie;
 • beheer van die rasionele en ekonomiese gebruik van arbeid, materiële en finansiële hulpbronne;
 • beheer van die korrekte refleksie op die rekeningkundige rekeninge van alle restaurantbedrywighede en hul nakoming van die wet;
 • ekonomiese ontleding van finansiële prestasie;
 • begeleiding van die voorbereiding van rekeningkundige kosteberamings vir produkte en dienste, betaalstaatverslae, belastingverslae en ander betalings aan banke.

Bestuurder of administrateur

Die hoofverantwoordelikhede van 'n restaurantbestuurder of administrateur sluit in:

 • oefen beheer uitbehoorlike ontwerp van die saal, kroegtoonbanke en winkelvensters;
 • kyk klaargemaakte skilde en maak skikkings met gaste;
 • maatreëls tref wat konfliksituasies kan voorkom en uitskakel;
 • oorweging van eise wat verband hou met onbevredigende gastediens, asook die implementering van toepaslike organisatoriese en tegniese maatreëls;
 • bestellings neem en 'n plan ontwikkel vir die organisering en diens van herdenkingsvieringe, bankette en troues;
 • monitering van voldoening deur personeel met arbeids- en produksiedissipline, veiligheid, reëls en regulasies van arbeidsbeskerming, sanitêre en higiënevereistes;
 • om die bestuur in te lig oor enige tekortkominge in diens van gaste, asook maatreëls te tref om dit uit te skakel;
 • skeduleer die werk van kelners, kroegmanne, gasvroue, kleedkamerbediendes en ander personeel;
 • uitvoering van ander amptelike opdragte van sy bestuurder.
Die kok in die restaurant
Die kok in die restaurant

Gevolgtrekking

Ten slotte is dit die moeite werd om daarop te let dat die restaurantonderneming se bestuurstruktuur ook gewone werknemers insluit wie se verantwoordelikhede na gelang van een of ander instelling kan verskil. Tipies, ten tyde van aanstelling, lig bestuur of die MH-afdeling die potensiële werknemer van hierdie verantwoordelikhede in.

Aanbeveel: