N Huurder is 'n huurder, of ons bou huurverhoudings korrek

INHOUDSOPGAWE:

N Huurder is 'n huurder, of ons bou huurverhoudings korrek
N Huurder is 'n huurder, of ons bou huurverhoudings korrek

Video: N Huurder is 'n huurder, of ons bou huurverhoudings korrek

Video: N Huurder is 'n huurder, of ons bou huurverhoudings korrek
Video: Blits / Hoe om 'n Elektro Magneet te maak 2023, September
Anonim

Elke persoon het die reg om eiendom individueel en gesamentlik met ander te besit. Een van die vorme van eiendomvervreemding is verhuring.

Algemene huurbepalings

Betrekkinge in die sfeer van huur word gereguleer deur Hfst. 34 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie. Huur is 'n spesifieke tipe aktiwiteit. Hierdie verhoudings veronderstel die teenwoordigheid van 'n eienaar en 'n persoon wat belangstel om die eiendom te gebruik wat deur die eienaar besit word, daarom is die verhuurder óf die eienaar direk óf die persoon wat gemagtig is om oor hierdie eiendom te beskik. Die huurder is 'n persoon wat hierdie eiendom vir hul eie doeleindes wil gebruik, om kantoorruimte toe te rus of dit as 'n vaste bate in die produksiesektor wil gebruik. Die voorwerp van huur kan enige roerende of onroerende eiendom wees, met die uitsondering van daardie goed wat hul eiendomme in die proses van verbruik verloor. Die verhuurder en die huurder is dus partye by die huurooreenkoms.

Huur van geboue en fasiliteite

Die huurder is
Die huurder is

In geval van huurkontrakgeboue en strukture, moet die teks van die huurooreenkoms nie net titeldokumente bevat wat die eienaar se reg op hierdie tipe eiendom bevestig nie, maar ook 'n afskrif van 'n uittreksel uit die tegniese paspoort wat die area van die perseel aandui, en 'n verduideliking van hierdie tegniese paspoort. Volgens art. 650 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, onderneem die verhuurder om 'n verduideliking en 'n afskrif van die registrasiesertifikaat te verskaf, en die huurder om dit te vereis. Hierdie benadering sal die aantal probleme wat opduik met betrekking tot die berekening van huur en met die werklike ontvangs van spasie vir huur verminder, en dispute in die stadium van die opstel van die kontrak vermy.

By die opstel van 'n huurooreenkoms, om beide die belange van die oordragende en ontvangende partye te beskerm, is dit belangrik om die tekortkominge wat in die gehuurde eiendom bestaan, aan te dui. Andersins sal dit moeilik wees om die eis vir vergoeding, verandering, uitskakeling van gebreke, of identifikasie van die party wat die eiendomskade veroorsaak het, te bevredig.

In die geval van 'n verandering van eienaarskap, byvoorbeeld wanneer 'n eiendom verkoop word, of die verskyning van derde partye wat eienaarskap aanspraak maak, behels dit nie die beëindiging van die huurooreenkoms nie en verander niks wanneer die eiendom gehuur. Die huurder neem dit in ag in sy aktiwiteite, maar behou alle regte.

Die huurder en die verhuurder is
Die huurder en die verhuurder is

Huur

Huur is nie net 'n roebel uitdrukking van die koste van die gebruik van die gehuurde eiendom, gekoppel aan 'n kalenderperiode (byvoorbeeld een keer per maand) van die koste per vierkante meter nie, maar ook die moontlikheid om huur aan die rekeningdie verpligting op die huurder op te lê om herstelwerk uit te voer.

In ooreenstemming met die wet, kan die huur nie meer as een keer per jaar verander word nie. Hierdie bepaling is van toepassing op die wil van die verhuurder, maar as beide partye nie beswaar maak teen die verandering nie, kan dit 'n onbeperkte aantal kere gedurende die jaar aangepas word. Hierdie punt is belangrik om in ag te neem wanneer die huurooreenkoms onderteken word sodat die huurder dit in die toekoms aanvaar.

Kenmerke van grondhuurkontrakte

Die kwessie van die verhuring van landbougrond word gereguleer deur die wet "Op die omset van landbougrond." Landbougrond is 'n kategorie grond erwe wat buite die grense van die munisipaliteit van 'n nedersetting geleë is en vir landboudoeleindes gebruik word. Grondhuurders is persone wat grond op grond van 'n huurooreenkoms beskik.

Grondhuurders is
Grondhuurders is

In ooreenstemming met die wet, word 'n positiewe besluit vereis om 'n stuk landbougrond te huur, geneem deur 51% van die deelnemers aan die vergadering oor gemeenskaplike gedeelde eienaarskap. Landbougrond het as 'n reël baie mede-eienaars, dus die kwessie van die oordrag van die grond word deur die algemene vergadering van eienaars besluit. Eienaars wat nie teenwoordig was of teen die huur van die perseel gestem het nie, is geregtig om hul aandeel in natura toe te ken.

Die grondhuurooreenkoms moet alle noodsaaklike voorwaardes bevat, insluitend die area van die terrein, kategorie, asook inligting oorsy grense. Indien daar nie aangedui word dat die perseel omgeruil word nie, dit wil sê dit het duidelike vasgestelde grense en koördinate, kan die huurooreenkoms ongeldig word. Die maksimum huurtermyn vir hierdie kategorie grond is 49 jaar, waarna die kontrak beëindig word.

Aanbeveel: