Die konsep en hooftipes rekeninge betaalbaar
Die konsep en hooftipes rekeninge betaalbaar

Video: Die konsep en hooftipes rekeninge betaalbaar

Video: Die konsep en hooftipes rekeninge betaalbaar
Video: Biggy - Dames 2023, September
Anonim

In die proses van ekonomiese aktiwiteit kan die rol van 'n kunstenaar of kliënt deur enige vereniging gespeel word. Debiteure en rekeninge betaalbaar word tydens vereffeninge op sy rekeninge gevorm. Die artikel handel oor die konsep en tipes rekeninge betaalbaar, sowel as aspekte van elk van die kategorieë.

Kenmerke van debiteure

Vandag beteken die definisie van debiteure die totale skuld van verenigings, burgers en werknemers van 'n bepaalde struktuur. Eenvoudig gestel, dit is die skuld van kopers vir die aangekoopte produk, dienste of werk, die skuld van aanspreeklike persone vir die fondse wat aan hulle uitgereik is. Debiteure is individue en ondernemings wat 'n sekere bedrag geld aan 'n spesifieke organisasie skuld.

tipes debiteure en krediteure
tipes debiteure en krediteure

Klassifikasie van debiteure

Dit is opmerklik dat daar heelwat konsepte en tipes debiteure en krediteure is. Daar is verskeie tipes kategorieë volgensverbintenis inhoud:

 • Skulde wat verband hou met die verkoop van goedere, dienste, werk of produkte.
 • Skulde wat nie verband hou met die verkoop van goedere, dienste, produkte of werk nie.

Volgens die duurmaatstaf word debiteure in korttermyn en langtermyn verdeel. Volgens die faktor van tydigheid van betaling word die volgende kategorieë van skuld onderskei: normaal en agterstallig (twyfelagtig en hopeloos).

Die konsep en tipes rekeninge betaalbaar

Onder rekeninge betaalbaar, as een van die kategorieë van wetlike betekenis, verstaan die verhouding van 'n verpligtingaard tussen die onderneming en sy krediteure. Die ekonomiese aspek word verteenwoordig deur die organisasie se kontant (meestal) en voorraaditems. Ten spyte van die feit dat die struktuur alle tans bekende tipes rekeninge betaalbaar gebruik, is dit verplig om die verskuldigde deel van die eiendomskompleks aan krediteure terug te gee of te betaal. Krediteure het op hul beurt die volle reg om nakoming van die verpligting te eis.

tipes rekeninge betaalbaar van die onderneming
tipes rekeninge betaalbaar van die onderneming

Dubbele definisie

Die essensie en tipes debiteure en krediteure word grootliks bepaal deur die dualiteit van die wetlike aard. Die kategorie is die eiendom van die organisasie as een van die dele van die gemeenskaplike eiendom volgens die eiendomsreg met betrekking tot geld of goed wat op lening ontvang word. Die beskoude ekonomiese kategorie, synde die voorwerp van wetlike verpligtinge,verteenwoordig die maatskappy se skulde aan krediteure. Krediteure is persone wat die reg het om 'n gedeelte van die eiendomskompleks van die gespesifiseerde vereniging te eis of te verhaal.

Besonderhede van rekeninge betaalbaar

Volgens 'n vereenvoudigde siening is rekeninge betaalbaar 'n tipe verpligting teenoor krediteure, iets wat 'n organisasie aan 'n regspersoon of individu moet betaal. 'n Volledige definisie impliseer die totaliteit van al die gelyste kenmerke. Rekeninge betaalbaar is byvoorbeeld 'n deel van die gemeenskaplike eiendom van 'n organisasie, wat optree in die vorm van skuldverpligtinge wat voortspruit uit verskeie regsgronde aan krediteure, dit wil sê kwalifiserende persone.

konsep en tipes rekeninge betaalbaar
konsep en tipes rekeninge betaalbaar

Vereiste aspekte van rekeninge betaalbaar

Dit is die moeite werd om te onthou dat alle tipes rekeninge betaalbaar van 'n onderneming aan rekeningkunde onderhewig is en in die balansstaat gereflekteer moet word.

Die skuldenaar kan skuld met geweld invorder wanneer die skuldeiser geen stappe doen wat gemik is op die vrywillige teruggawe van skuld nie. Die invorderingsprosedure, afhangend van die tipe rekeninge betaalbaar, kan beide geregtelik en buitegeregtelik wees.

Verskillende tipes skuld

Rekeninge betaalbaar beteken tans die skuldeiser se skuld van verskillende oorsprong. Aangesien alle soorte rekeninge betaalbaar wat uit handboeke bekend is, helder voorbeelde is van bronne van materiële hulpbronne tot die organisasie se beskikkingen vertoon in die laste-kant van die balansstaat. Rekeningkunde vir die kategorieë wat in die artikel beskryf word, word afsonderlik vir elke lening gehou. Die opsommende aanwysers dui die totale rekeninge betaalbaar aan. Dit word slegs uitgereik wanneer die bedrag in verskeie groepe verdeel is.

Korttermyn finansiële verbetering

Die kern en tipe rekeninge wat betaalbaar is, dui daarop dat die lok van geleende fondse in die organisasie se kontantvloei jou in staat stel om die algehele finansiële toestand van die struktuur tydelik te verbeter. Die belangrikste kenmerk is dat geleende fondse nie vir 'n lang tyd in omloop bly nie, en keer terug volgens die bepalings wat in die amptelike kontrak gespesifiseer word.

debiteure en krediteure konsep tipes
debiteure en krediteure konsep tipes

Andersins ontstaan 'n agterstallige tipe debiteure en krediteure van die onderneming. Dit impliseer die betaling van 'n boete en die agteruitgang van die finansiële lewe van die maatskappy. Om hierdie rede moet die samestelling en verjaring, die oorsake en frekwensie van die voorkoms daarvan van skuld bestudeer word.

Gratis krediet

Volgens sy definisie is alle soorte rekeninge betaalbaar 'n gratis lening en word ingesluit in die kategorie kontant en materiële hulpbronne wat by die omset van die struktuur betrokke is. Rekeninge betaalbaar, anders as stabiele laste, is nie 'n beplande bron van bedryfskapitaalvorming nie en is 'n korttermyn-aanspreeklikheid vir 'n onderneming.

Die beskoude deel van die organisasie word deur reëlmatighede bepaal, aangesien dit ontstaan as gevolg van die eienaardighede van die berekeninge. Ten spyte vandit, tot die ontstaan van rekeninge betaalbaar lei tot 'n skending van skikking en betaling dissipline. Trouens, dit is 'n gevolg van nie-nakoming van die sperdatums vir die indiening van dokumente en die betaling van goedere en dienste.

Korttermyn-tipe lening

Die tipe rekeninge betaalbaar en ontvangbaar met die berekening van die korttermyntipe wat deur die organisasie gebruik word. Om sulke fondse te vorm, word interne bronne gebruik. Die organisasie versamel hulle daagliks volgens verskillende tipes rekeninge. Die vervaldatums van verpligtinge ingevolge hierdie rekeninge betaalbaar oorskry nie een maand nie. Die fondse ingesluit in rekeninge betaalbaar, nadat dit op die rekening gekrediteer is, hou op om die eiendom van die organisasie te wees, aangesien dit slegs gebruik word vir die tydperk gespesifiseer vir die terugbetaling van huidige verpligtinge. Volgens hul ekonomiese inhoud is hulle 'n soort geleende kapitaal.

wese en tipes rekeninge betaalbaar
wese en tipes rekeninge betaalbaar

Klassifikasie van rekeninge betaalbaar volgens tipe

Volgens die huidige klassifikasie word rekeninge betaalbaar volgens sekere kriteria in verskeie tipes verdeel:

 • Verskaffers en kontrakteurs.
 • Oordrag van premies op die versekeringseiendom van die maatskappy.
 • Die oordrag van persoonlike versekeringspremies aan werknemers.
 • Promesse betaalbaar.
 • Stigters stem saam met die betaling van inkomste en ander.

Afhangende van die regsregime en die regsgrondslag, word skuld in drie groepe verdeel:

 • Aan werknemers van die organisasie - byvoorbeeld, skuld vir betalingsalaris.
 • Voor die begroting en maatskaplike fondse.
 • Aan vennote en teenpartye.

Skulde word by betaling in twee kategorieë geklassifiseer:

 • Uitstallig – vervaldatums het aangebreek.
 • Nie agterstallig nie - skuld wat nog nie verval het nie.

Die struktuur van rekeninge betaalbaar sluit die skuld van die organisasie in:

 • Aan verskaffers en kontrakteurs.
 • Voor die staatsbegroting.
 • Aan organisasies en werknemers.
 • Voor staatsfondse buite die begroting.
 • Aan derdeparty-krediteure.
 • Volgens uitgereikte lenings en krediete.
tipes rekeninge ontvangbaar en rekeninge betaalbaar skikkings
tipes rekeninge ontvangbaar en rekeninge betaalbaar skikkings

Ontskeiende kenmerke

Rekeninge betaalbaar, beskou in die artikel, as 'n vorm van geleende kapitaal word bepaal deur sleutelkenmerke:

 • Dien as 'n gratis bron van geleende fondse. Rekeninge betaalbaar as 'n bron van kapitaalvorming laat toe om sy leenaandeel en totale koste te verminder.
 • Die duur van die finansiële siklus hang direk af van die bedrag van die skuld. Dit beïnvloed die hoeveelheid kontant wat nodig is om bedryfsbates te finansier. Hoe groter die bedrag skuld, hoe minder geld moet die struktuur insamel om sy eie ekonomiese aktiwiteit te finansier.
 • Die volume ekonomiese aktiwiteit van die organisasie, insluitend die volume vervaardigde en verkoopte produkte, beïnvloed die totaledie bedrag van die skuld. Die maatskappy se uitgawes neem toe namate die volume uitset toeneem, en gevolglik lei dit tot 'n toename in die bedrag rekeninge betaalbaar.

Die volume van alle aankope wat deur die struktuur gemaak word, beïnvloed die bedrag rekeninge betaalbaar. Die faktore gespesifiseer in die kontrak met teenpartye, die bepalings van vereffening met verskaffers en kontrakteurs, die beleid wat deur die organisasie aanvaar is met betrekking tot die terugbetaling van rekeninge betaalbaar, die versadiging van die mark met 'n spesifieke produk, die vereffeningstelsel wat in die struktuur aangeneem is, die kwaliteit en konsekwentheid van die gebruik van die resultate van die ontleding.

Die kwaliteit en omset van rekeninge betaalbaar neem toe in verhouding tot die toename in nie-kontant betalings. Die solvensie en stabiliteit van die organisasie neem toe met 'n afname in skuld. Beëindiging van die skuld word deur die kontrakteur uitgevoer.

tipes rekeninge betaalbaar handboek
tipes rekeninge betaalbaar handboek

Korttermynskuld

Klassieke korttermynskuld kan beide individue en regspersone ontstaan. Die vervaldatum van sulke skulde oorskry nie 12 kalendermaande nie.

Daar kan verskeie situasies wees waarin korttermynskuld ontstaan:

 • Wanneer wanbetaling vir goedere verkoop, werk verrig of dienste gelewer aan kontrakteurs en verkopers.
 • Aan kopers volgens voorskotte ontvang vir toekomstige aflewerings.
 • Aan verskaffers vir aflewerings wat nie met 'n faktuur vergesel is nie-fakture.
 • Aan werknemers betrokke by die betaling van lone.
 • Op banklenings en korttermynlenings.
 • Voor begrotings- en buitebegrotingsfondse vir verskeie boetes, bydraes, boetes, belastings en fooie.

Langtermyn tipe skuld

Aanvaarbare rekeninge betaalbaar word oorweeg wanneer dit nog nie betaalbaar is nie. Skuld wat oor meer as een jaar verval, word as langtermyn beskou.

Hierdie tipe skuld sluit in:

 • Langtermynverpligtinge op lenings uitgereik deur bankorganisasies en lenings wat uit ander strukture geneem is.
 • Promesse en effekte wat meer as een jaar verval.
 • Uitgestelde belastingverpligtinge.
 • Langtermyn-huurverpligtinge.

Invordering van agterstallige langtermynskuld word in die hof uitgevoer nadat 'n eis deur die skuldeiser ingedien is. Sulke skulde word as problematies geklassifiseer en word deur hofbeslissing ingevorder.

Aanbeveel: