Funksionele pligte van 'n hospitaalopname-verpleegster
Funksionele pligte van 'n hospitaalopname-verpleegster

Video: Funksionele pligte van 'n hospitaalopname-verpleegster

Video: Funksionele pligte van 'n hospitaalopname-verpleegster
Video: 'Ek sal my lewe vir die gemeenskap gee' 2023, September
Anonim

Wanneer 'n pasiënt die noodafdeling binnegaan, is die eerste mediese personeel wat 'n pasiënt ontmoet 'n verpleegster. Dit is aan haar dat hy die verwysing en ander dokumente vir registrasie en toelating tot behandeling deurgee. Hierdie werker doen vooraf-ondersoeke, verwys die kliniekkliënt na die dokter, en voer baie ander pligte uit as 'n ER-verpleegster. Daarom moet sy nie net haar beroep goed ken en die interne werk van die departement verstaan nie, maar ook met mense kan kommunikeer.

Werknemerseienskappe

Vir verteenwoordigers van hierdie beroep is eienskappe soos geselligheid en welwillendheid nie minder belangrik as basiese kennis van medisyne nie. Hulle moet ten minste 'n aanvanklike vlak van empatie hê, want mense wat behandeling begin kan in 'n moeilike sielkundige toestand wees en onnodige irritasies sal die situasie net vererger.

Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige
Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige

Die verpleegster sal ook moet kommunikeerfamilie van pasiënte. Jy het beslis die vaardighede van personeelbestuur nodig, want sy het die hele personeel van junior mediese personeel aan haar ondergeskik. En die doeltreffendheid van die hele departement hang af van hoe goed sy hul werk kan koördineer. Boonop moet sy stamina hê, goeie gesondheid hê en stresbestand wees.

Regulasies

Werknemers wat hierdie werk ontvang, is spesialiste, en die besluit oor hul aanstelling of ontslag word geneem deur die hoof van die mediese instelling gebaseer op die wette van die arbeidskode. Die verpleegster het ondergeskikte werknemers wat gelys moet word in die posbeskrywing wat ooreengekom is voordat sy haar onmiddellike werk begin verrig. Sy rapporteer direk aan die hoof van die organisasie.

Vereistes

Om hierdie werk te kry, moet die aansoeker 'n sekondêre mediese opleiding ontvang. Afhangende van waar die werknemer werk kry, moet hy 'n toepaslike diploma ontvang. Dit beteken dat om byvoorbeeld die pligte van 'n verpleegster in die noodgevalle-afdeling in 'n kraamhospitaal na te kom, moet 'n werknemer die spesialiteit "verloskunde" ontvang. In die algemeen vereis werkgewers nie werkservaring nie.

Sy is verantwoordelik

'n Werknemer is verantwoordelik vir die doeltreffende uitvoering van die take wat deur haar meerderes aan haar opgedra is. Sy onderneem om te voldoen aan die prestasie-, arbeid- en tegnologiese dissipline wat vasgestel is in die organisasie waar sy werksaam is. Daarbenewens is sy verplig om dokumente en inligting wat ontvang word op te houberging of in die loop van die uitvoering van die pligte van 'n verpleegster in die opname-afdeling van 'n hospitaal, wat kommersiële geheime is, insluitend kliëntedata.

Kennis

Wanneer 'n werknemer vir 'n werk aansoek doen, moet 'n werknemer al die wette en regulasies wat met die gesondheidsorgsektor verband hou, ken. Daarbenewens moet haar kennis die basiese beginsels van verpleging, behandeling en diagnostiese proses insluit. Sy is verplig om haarself vertroud te maak met die teorie van siektevoorkoming, die reëls van arbeidsbeskerming te bestudeer in die proses om mediese toerusting en instrumente te gebruik.

Om die pligte van 'n verpleegster in die toelatingsafdeling doeltreffend uit te voer, moet die aansoeker haarself vergewis van die reëls vir die versameling, bewaring en wegdoening van afval van mediese instansies.

Ander kennis

Die kennis van hierdie werknemer moet die basiese beginsels van ramp- en ongelukgeneeskunde, mediese etiek en die sielkunde van kommunikasie op 'n professionele vlak bevat. Die werknemer is verplig om te verstaan hoe rekeningkundige en verslagdoeningsaktiwiteite in die organisasie uitgevoer word, om die hooftipes mediese dokumente te ken.

Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige
Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige

Sy moet haar ook vertroud maak met arbeidswetgewing, interne regulasies in die instelling en veiligheids- en sekuriteitsreëls. Om byvoorbeeld die pligte van 'n toelatingsverpleegster in 'n hospitaal vir aansteeklike siektes uit te voer, moet sy gelei word deur plaaslike riglyne en regulasies, maatskappyreëls en bywette, en 'n posbeskrywing.

Functions

Die eerste ding hierdiedie medewerker moet die pasiënt se verwysing bestudeer en hom na die toepaslike dokter in sy kantoor vergesel. Daarna moet sy die paspoortgedeelte van die pasiënt wat vir binnepasiëntbehandeling opgeneem is, se mediese rekord invul. Ondersoek die pasiënt om manifestasies van pedikulose in hom op te spoor, meet liggaamstemperatuur. Die pligte van 'n verpleegster in die toelatingsafdeling van die hospitaal sluit ook in om pasiënte te help wanneer 'n dokter ondersoek word, prosedures en manipulasies wat deur 'n dokter voorgeskryf word, uit te voer.

Verantwoordelikhede van 'n hospitaalopnameverpleegkundige
Verantwoordelikhede van 'n hospitaalopnameverpleegkundige

Indien daar 'n behoefte of 'n direkte opdrag van die dokter is, moet die verpleegster kontak maak en laboratoriumassistente of konsultante na die hospitaal skakel, afhangend van die situasie. Sy moet ook telefoonboodskappe aan die departemente van staatspolisie-instellings oordra, en, indien nodig, die sanitêre en epidemiologiese toesig dringend in kennis stel van die opname van 'n groot aantal pasiënte met aansteeklike siektes.

Bykomende kenmerke

Die funksionele pligte van die toelatingsverpleegster sluit in kwaliteitbeheer van die sanitasie van pasiënte, die versameling van biologiese materiaal vir verdere navorsing in die laboratorium, asook die ontvangs en berging van medisyne en dwelms van die ouer suster. Indien die saalapteek nie 24/7 oop is nie, kan dit die verpleegster se verantwoordelikheid wees om medisyne aan pasiënte uit te gee volgens voorskrifte wat deur hul dokter voorgeskryf is.

Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige
Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige

Sy moet die sanitasie beheerdie stand van die departement, monitor die werk van die junior personeel van die organisasie en hou mediese rekords by. Soms sluit die pligte van 'n hospitaalopname-verpleegster die versameling en wegdoening van mediese afval in.

Daarbenewens kan sy opgedra word om aksies uit te voer wat daarop gemik is om die sanitêre en higiëniese regime in die departement te handhaaf. Monitering van voldoening aan die reëls van septiese en antiseptiese, sterilisasie van instrumente en toerusting om infeksie van ander pasiënte met hepatitis en ander gevaarlike infeksies te voorkom.

Regte

Die genoemde werknemer het die reg om take en opdragte na die dienste en werknemers ondergeskik aan haar oor te dra indien dit 'n reeks kwessies raak wat direk verband hou met die pligte van 'n verpleegster in die toelatingsafdeling. Dit het ook die reg om die implementering van take wat aan dienste en junior werknemers opgedra is, te monitor, om hul kwaliteit en tydigheid van uitvoering te reguleer. Sy het die reg om inligting of dokumente, indien nodig, van ander departemente van die instelling aan te vra.

Ander regte

As dit binne haar bevoegdheid en pligte van 'n verpleegster in die toelatingsafdeling is, het sy die reg om dokumente te teken, saam te werk met buitemaatskappye, ondernemings en ander tipe organisasies om produksie- en werkkwessies op te los. Daarbenewens het sy die reg om ontslag voor te stel, werknemers van junior personeel aan te stel of te skuif. Sy kan ook aanbied om 'n boete of beloning aan haar ondergeskikte op te lê vir die kwaliteit en doeltreffendheid van die werk wat verrig is.

Verantwoordelikheid

'n Werknemer kan aanspreeklik gehou word vir ontydige of onbehoorlike uitvoering van die pligte van 'n verpleegster in die toelatingsafdeling. Sy is verantwoordelik vir die oorskryding of die gebruik van haar magte en regte vir persoonlike doeleindes, om bestuur te voorsien van verwronge of onakkurate inligting rakende die take wat uitgevoer word. Sy sal aanspreeklik gehou word indien sy arbeidsdissipline oortree of nie maatreëls getref het om oortredings van die reëls en norme wat aanvaar is in die organisasie waar sy werksaam is, stop te sit nie.

Instruksies

Basiese inligting oor die pligte, regte en verantwoordelikhede van werknemers moet in die posbeskrywing vervat word. Dit is in hierdie dokument dat al die data wat nodig is vir indiensneming in 'n spesifieke mediese instelling geregistreer is.

Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige
Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige

Die punte van hierdie riglyne dokument kan verskil na gelang van die behoeftes van die organisasie, maar voldoen aan alle norme en standaarde gespesifiseer in die arbeidswetgewing van die Russiese Federasie. Eers nadat die instruksies gelees en met die bestuur gekoördineer is, sal die verpleegster haar funksionele pligte kan begin uitvoer. Sy moet ook al die regulatoriese en beheerdokumente van die organisasie waarin sy werksaam is bestudeer.

Gevolgtrekking

Die werk van 'n verpleegster is redelik kompleks en omvangryk, 'n werknemer moet 'n goeie geheue en 'n voorraad kennis in die mediese veld hê. Die verskil tussen hierdie tipe werknemer en ander mediese werkers is dat loopbaangroei slegs in hierdie rigting moontlik is.

Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige in 'n kraamhospitaal
Verantwoordelikhede van 'n toelatingsverpleegkundige in 'n kraamhospitaal

Verpleegsters het nie die reg om pasiënte na eie goeddunke te behandel nie - slegs namens en aanstelling van 'n dokter. Die enigste manier om 'n volwaardige behandelende geneesheer te word, is om 'n toepaslike opleiding te ontvang. Andersins is die hoogste posisie wat 'n werknemer kan verwag dié van 'n senior verpleegster. Dit is baie belangrik om te verstaan dat hierdie werk 'n ernstige verantwoordelikheid op die werknemer plaas.

Verantwoordelikhede van 'n verpleegster in die ontvangsafdeling van 'n hospitaal vir aansteeklike siektes
Verantwoordelikhede van 'n verpleegster in die ontvangsafdeling van 'n hospitaal vir aansteeklike siektes

Haar foute kan immers nie net materiële skade aan die instansie veroorsaak nie, maar ook die gesondheid van pasiënte negatief beïnvloed. Daarom word daar dikwels van 'n werknemer verwag om persoonlike eienskappe soos oplettendheid en pedanterie te hê.

Aanbeveel: