Logo af.techconfronts.com
Voorbeelde van vorderingsverslae. Hoe om 'n verslag te skryf
Voorbeelde van vorderingsverslae. Hoe om 'n verslag te skryf
Anonim

Daar is nie so 'n leier wat ten minste een keer per jaar nie van sy ondergeskiktes vereis om verslag te doen oor wat gedoen is nie. En die probleem is dat die ontwikkeling van so 'n dokument 'n taamlike moeilike taak met roetine-indiensneming blyk te wees. En om een of ander rede is ons skaam om voorbeelde te vra van verslae oor die werk wat van die owerhede gedoen is. Wat as hy besluit dat ons nie ooreenstem met die posisie wat ons beklee nie?

Wie het dit nodig

Hierdie vraag word gevra deur die kunstenaar wat die taak ontvang het om aan te meld. Werknemers van ondernemings voel meestal byna beledig deur sulke vereistes. Maar alles het 'n betekenis.

Eerstens word die verslag oor die werk wat gedoen is, deur die kunstenaar self benodig. Nie 'n formele, maar 'n belangstellende houding teenoor hierdie proses sal jou toelaat om knelpunte en swakhede in jou kwalifikasies te vind. Dus, die rigtings waarin dit moontlik (en nodig) is om te ontwikkel, word bepaal. Ons leer immers almal uit ons foute.

Tweedens, die leier het dit nodig. Die verslag oor die werk wat gedoen is, laat jou toe om die kwaliteit en objektief te assesseerspoed om take op te los. Danksy hierdie dokument sal baie vrae verdwyn - van die mees primitiewe "wat doen jy heeltyd" tot die komplekse "hoekom moet ek jou rekenaar vir 'n meer moderne een verander". Omdat die verslag sal aandui dat dit lank neem om veranderinge aan die dokument te stoor. En dit hang nie van die kunstenaar af nie - verouderde kantoortoerusting kan nie vinniger werk nie. Eintlik is dit hoekom dit lyk of die werknemer heeltyd tee drink - hy wag net dat die operasie afgehandel word.

En die vraag: "Hoekom moet ek 'n verslag skryf oor die werk wat vir die maand gedoen is?" self is verkeerd. Omdat die ophoping van statistiese inligting en die vul van databasisse sin maak vir strateë, en nie vir operasionele werknemers nie. Dit is net makliker vir hulle om 'n probleem op te los as om te praat oor metodes om dit op te los.

voorbeelde van vorderingsverslae
voorbeelde van vorderingsverslae

Wat om te skryf

Voorbeelde van vorderingsverslae wys dat jy in groot detail moet skryf. Wat ook al lyk na 'n klein ding of 'n klein gebaar, kan 'n sleutelelement in die uitvoering van spesifieke funksies wees. Maar begrip hiervan sal eers kom nadat jy verskeie geskrewe verslae bestudeer het.

As die werk van 'n roetine-aard is, byvoorbeeld rekonsiliasie van dokumente en identifikasie van teenstrydighede, dan maak dit sin om 'n tabelvorm te ontwikkel. In hierdie geval moet die tabel eers baie gedetailleerd wees en baie kolomme bevat; mettertyd sal die behoefte aan sommige kolomme verdwyn, en die vorm van die verslag sal 'n normale (lees - redelike) voorkoms aanneem.

Bin 'n aantal gevalle, wanneer 'n verslag opgestel word oor die werk wat gedoen is (onderwysers, byvoorbeeld), is dit onmoontlik om die kwessie van introspeksie formeel te benader. Inderdaad, benewens die beplande opvoedkundige en metodologiese las en die bestudering van die nodige materiaal, is die skool ook besig met opvoedkundige aktiwiteite. Dit vereis 'n spesiale benadering tot die voorbereiding van die dokument: dit is nodig om die redes vir die agterbly van 'n aantal studente te verstaan, om maniere te vind om kinders in hul vak te interesseer. En terselfdertyd moet ons nie vergeet van suksesvolle (en selfs begaafde) skoolkinders nie.

onderwyser se vorderingsverslag
onderwyser se vorderingsverslag

Rapporteer doelwitte

Vir korrekte samestelling en minimum tydskoste is dit van die begin af nodig om te besluit vir watter doel en hoekom 'n verslag oor die werk wat vir die jaar gedoen is geskryf word. Kom ons noem die gewildste:

- regverdiging van die werklike voordeel van 'n bepaalde posisie in die organisasie;

- bevestiging van die kwalifikasies van 'n werknemer;

- demonstrasie van effektiewe werk aan bestuur;

- ontvang befondsing vir die volgende verslagdoeningstydperk;

- verkryging van toestemming vir die ontwikkeling van 'n rigting (idee);

- rasionaal vir die besteding van toegekende hulpbronne en finansies, ens.

Die bekende formulering - die korrekte stelling van die probleem verskaf 50% van die oplossing - werk ook in hierdie geval. Hoe beter ons verstaan hoekom 'n verslag nodig is, hoe makliker is dit vir ons om dit te skryf. Tot die feit dat die dokument “vir vertoon” glad nie 'n kreatiewe benadering van ons vereis nie. En tydrowend.

daaglikse verslag
daaglikse verslag

Dokumentstruktuur

As die maatskappy nie het nieontwikkel verslagvorm, dan moet jy dit self ontwikkel. Om die doel van die dokument te ken, is dit nodig om oor die struktuur daarvan te dink. Voorbeelde van vorderingsverslae dui daarop dat 'n duidelike en eenvoudige uiteensetting nodig is.

Heel aan die begin moet die doel en logika van inligtingsaanbieding verduidelik word. Verduidelik die volgorde van aanbieding en maak 'n inhoudsopgawe. Vir die tabel is dit nodig om kort verduidelikings te gee waarom so 'n vorm gekies is.

Binne afdelings en onderafdelings moet mens ook by die eenheid van aanbieding hou. So die dokument sal meer verstaanbaar wees, as gevolg daarvan is dit makliker om waar te neem. In 'n verslag vir 'n lang tydperk is illustrasies in die vorm van diagramme en grafieke heel gepas, wat persepsie sal vergemaklik. Maar hier moet jy by die “goue middeweg”-reël hou: soliede teks, sowel as uitsluitlik visuele materiaal, raak baie vinnig moeg.

vorderingsverslag
vorderingsverslag

stilering

Vir 'n gewone werknemer is terminologie en bewoording dalk die moeilikste ding om te skryf.’n Bombastiese verslag sal onnatuurlik lyk en sal’n negatiewe reaksie van die bestuur veroorsaak. Te eenvoudige bewoording (byvoorbeeld 25 dokumente ge-xeroxed) sal ook die leser afstoot.

Maar sjablone moet vermy word. Die enigste uitsondering is die dokument wat niemand ooit sal lees nie. Ons kry soms sulke probleme, maar in hierdie artikel stel ons belang in werklike (nie pro forma) verslae.

Jy moet in elk geval nie net oor prestasies praat nie. Om hulle uit te ligdit is nodig om te praat oor die moeilikhede wat in die loop van die werk ondervind moes word. Kompleksiteitsanalise is onder meer stof tot nadenke oor werkoptimalisering vir bestuurders. Voorbeelde van vorderingsverslae dui aan dat jy nie vae frases soos "onbevredigende toestand", "probleme ondervind", ens moet gebruik nie. Dit is beter om alles op sy regte naam te noem: "stukkende fotostaatmasjien", "gebrek aan toegang tot die internet", “gebrek aan of ontydige ontvangs van inligting van die geassosieerde departement. Dit alles stel ons in staat om die huidige situasie in die maatskappy voldoende en objektief te evalueer.

Evaluering van resultate

Elke resultaat moet met syfers gerugsteun word. Sulke konkretisering verskaf 'n begrip van die dinamika van ontwikkeling.

Boonop is dit nodig om die kriteria vir die evaluering van die resultate te stel. Sal dit die vorige verslagdoeningstydperk wees (as dit byvoorbeeld 'n kwartaallikse verslag is) of, omgekeerd, die persentasie van die bereiking van die doelwitte wat gestel is, is dit aan die skrywer van die dokument.

In die algemeen kan indirekte aanwysers baie vertel oor die proses om die take op te los. Hier is ook 'n magdom inligting vir verdere ontleding. Van die bepaling van arbeidskoste tot die begrip van die korrektheid van die stel van doelwitte.

jaarlikse vorderingsverslag
jaarlikse vorderingsverslag

Van probleem tot oplossing

Die meeste verslae word op 'n vordering-vir-vordering-basis geskryf. 'n Dokument wat die probleem-oplossing-verhouding duidelik toon, is voordeliger. Die leser verstaan dadelik watter metodes en tegnieke (indien nodig)die kunstenaar het voordeel getrek uit die tydige en hoë geh alte voltooiing van die taak.

Die selfs meer gedetailleerde ketting "'n spesifieke probleem - die oorsake daarvan - die stel van doelwitte - 'n oplossing" dui dadelik op die behoefte om 'n daaglikse verslag in tabelvorm aan te bied. Boonop is die name van die grafieke reeds bekend. Inligting wat op hierdie manier aangebied word, is maklik om te lees en te ontleed.

maandelikse vorderingsverslag
maandelikse vorderingsverslag

Aanbieding van kwantitatiewe aanwysers

In gevalle waar die verslag hoofsaaklik uit numeriese data bestaan, kan die tabelvorm net baie moeilik wees om te verstaan.’n Deurlopende stroom getalle maak die leser letterlik na’n paar minute moeg. Nog 'n ding - kleurvolle kaarte en grafieke. Hulle is duidelik, verstaanbaar, maklik om te lees.

Op elke diagram moet kommentaar gelewer word. Daarbenewens is dit nodig om aan te dui hoe die verskillende grafieke met mekaar verbind is; verduideliking van die oorsaak-en-gevolg verhoudings sal die ontleding van die verslag verder vergemaklik.

As materiële hulpbronne tydens die werk bestee is, moet jy nie net almal lys nie. In plaas daarvan moet die voordele wat verkry is, gelys word.’n Droë frase: “Kantoortoerusting gekoop” sal heeltemal anders klink as jy skryf: “2 werksgeleenthede is geskep, wat dit moontlik gemaak het om die uitset van die departement te verhoog.”

bestuurder se vorderingsverslag
bestuurder se vorderingsverslag

Hoe om 'n dokument uit te reik

Ondanks die feit dat daar nie 'n enkele vorm van samestelling is nie, kan 'n verslag oor die werk wat gedoen is opgestel word in ooreenstemming met GOST, wat die belangrikste definieerwetenskaplike kriteria. Dit spel die vereistes uit vir formatering, lettertipe en grootte, ens.

Wat die leesbaarheid van die dokument betref, hier is 'n paar wenke:

- probeer om nie meer as 5 sinne in een paragraaf te hê nie;

- sleutelaanwysers kan in lettertipe of kleur uitgelig word;

- breek die teks sodat die tabel of grafiek nie die hele bladsy beslaan nie; maak seker dat jy spasie laat vir opmerkings daaroor;

- skryf 'n duidelike en bondige opsomming van die verslag.

Hierdie wenke sal help om die persepsie van jou verslag te vergemaklik, wat beteken dat hulle aanvanklik die leser sal opstel vir 'n lojale houding teenoor die skrywer van die dokument. Stel jou voor dat jy die baas is. En maak die verslag op 'n manier wat nuttig en interessant vir jou sal wees om te lees.

Gewilde onderwerp