Logo af.techconfronts.com
Gesamentlike aandelemaatskappy (JSC) is Handves van RDK. JSC eiendom
Gesamentlike aandelemaatskappy (JSC) is Handves van RDK. JSC eiendom
Anonim

'n Gesamentlike aandelemaatskappy (JSC) is 'n onderneming wie se gemagtigde kapitaal in 'n sekere aantal aandele verdeel is. Elkeen van hierdie dele word in die vorm van 'n sekuriteit (aandeel) aangebied. Aandeelhouers (deelnemers van 'n gesamentlike-aandelemaatskappy) behoort nie aanspreeklik te wees vir die verpligtinge van die onderneming nie. Hulle kan egter die risiko van verliese loop binne die perke van die waarde van die aandele wat hulle besit.

essensie van AO

ao dit
ao dit

'n Gesamentlike aandelemaatskappy is 'n vereniging wat beide geslote en oop kan wees. Dus word die aandele van 'n oop gesamentlike-effektemaatskappy ('n oop vorm van 'n gesamentlike-aandeelmaatskappy) aan ander persone oorgedra sonder die toestemming van die aandeelhouers. En die aandele van 'n CJSC ('n geslote vorm van 'n gesamentlike-aandelemaatskappy) kan slegs tussen sy stigters of ander persone wat vooraf ooreengekom is, versprei word.

Begin 'n besigheid

JSC is 'n entiteit gebaseer op 'n ooreenkoms oor die skepping daarvan. Hierdie dokument word die akte van oprigting genoem. Dit is 'n ooreenkoms oor gesamentlike aktiwiteite wat daarop gemik is om 'n samelewing te skep. Dit verloor net kragna registrasie van die maatskappy as 'n regspersoon. Dan word nog 'n akte van oprigting opgestel - die handves.

Die hoogste bestuursliggaam van die RDK is die algemene vergadering van aandeelhouers. Die uitvoerende liggaam van so 'n maatskappy kan beide kollegiaal (in die vorm van 'n direksie of direktoraat) en alleen wees (byvoorbeeld verteenwoordig deur die algemene direkteur). As die aantal aandeelhouers in die maatskappy meer as 50 is, moet 'n toesighoudende raad gestig word.

'n Maatskappy kry filiaalstatus as dit van 'n moedermaatskappy of vennootskap afhanklik is.

Definisie van AO

gesamentlike aandele maatskappy is
gesamentlike aandele maatskappy is

'n Gesamentlike aandelemaatskappy is 'n onderneming wie se gemagtigde kapitaal in 'n sekere aantal aandele verdeel is. Terselfdertyd behoort die stigters (aandeelhouers) nie aanspreeklik te wees vir verpligtinge nie, maar hulle kan verliese ly in die proses om die aktiwiteite van die onderneming uit te voer in die bedrag van die waarde van die aandele wat deur hulle besit word.

Dit is ook nodig om die feit in ag te neem dat in die geval van onvolledige betaling deur die stigters van hul aandele, hulle gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik moet wees vir alle verpligtinge van die RDK in terme van die onbetaalde waarde van die aandele deur hulle besit.

Die korporatiewe naam van 'n RDK is 'n naam met 'n verpligte aanduiding van sy aandeelhouding.

tipes gesamentlike aandelemaatskappye

Hierdie tipe onderneming kan in twee hooftipes verdeel word:

  • Oop gesamentlike aandelemaatskappy - 'n maatskappy wie se aandeelhouers die reg het om die aandele wat hulle besit sonder die toestemming van ander aandeelhouers te vervreem. Hierdie gesamentlike-aandelemaatskappy doen 'n oop inskrywing op die aandele wat deur hom uitgereik word. Waarinhierdie onderneming moet jaarliks jaarrekeninge vir openbare hersiening publiseer.
  • Geslote gesamentlike aandelemaatskappy - 'n maatskappy wie se aandele onderhewig is aan verspreiding onder die stigters of 'n sekere kring van persone. Die gemagtigde kapitaal van JSC is die aandele wat onder hulle verdeel word.

Pakket stigtingsdokumente

die gemagtigde kapitaal van RDK is
die gemagtigde kapitaal van RDK is

'n Onderneming van die beskoude vorm van eienaarskap word deur verskeie persone en deur een burger geskep. As die stigter al die aandele van die onderneming verkry het, gaan hy volgens die dokumente as een persoon oor. Die Handves van 'n RDK is 'n dokument wat inligting bevat oor die naam van die maatskappy en sy ligging, oor die regte van aandeelhouers en die prosedure vir die bestuur van die aktiwiteite van die RDK.

Die stigters is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir daardie verpligtinge wat ontstaan het selfs voor die registrasie daarvan. Die maatskappy is verantwoordelik vir die verpligtinge van aandeelhouers wat met sy skepping geassosieer word, onderhewig aan die goedkeuring van die algemene vergadering van stigters.

Handves is die stigtingsdokument wat deur die aandeelhouers goedgekeur word en bevat sekere inligting. Die eiendom van 'n gesamentlike-aandelemaatskappy is die belegging van die stigters, wat vasgestel word deur die betrokke ooreenkoms, wat nie van toepassing is op die pakket van samestellende dokumente nie. Hierdie ooreenkoms bevat inligting rakende die prosedure vir die organisering van aktiwiteite deur aandeelhouers om 'n onderneming te skep, die grootte van die gemagtigde kapitaal van die maatskappy, tipes aandele en die prosedure vir hul plasing.

essensie van gemagtigde kapitaal

eiendom oa
eiendom oa

Gemagtigde kapitaal is 'n soort vanAO kos. Kom ons kyk van nader na wat dit is. Die gemagtigde kapitaal van 'n RDK word verteenwoordig deur die totale nominale waarde van die maatskappy se aandele, wat deur die stigters verkry is met die bepaling van die minimum grootte van die maatskappy se eiendom. Terselfdertyd moet die belange van alle krediteure van die maatskappy gewaarborg word. Vrystelling van die stigter van die verpligting om vir aandele te betaal (selfs wanneer dit kom by die verrekening van eise) word nie toegelaat nie. Dit is nodig om die feit in ag te neem dat wanneer 'n RDK geskep word, alle aandele onder die stigters verdeel moet word.

In die geval dat die waarde van die bates van die gesamentlike-aandelemaatskappy aan die einde van die jaar laer is as die gemagtigde kapitaal, kondig en registreer die maatskappy noodwendig op die voorgeskrewe wyse die vermindering in die bedrag van die goedgekeurde kapitaal. As die grootte van die gemagtigde kapitaal onder die minimum wat deur die huidige wetgewing goedgekeur word geskat word, sal die onderneming in hierdie geval gelikwideer word.

Die verhoging van die grootte van die gemagtigde kapitaal van die gesamentlike-aandelemaatskappy kan op die algemene vergadering van aandeelhouers aanvaar word. Die meganisme van so 'n verhoging is 'n toename in die pariwaarde van 'n aandeel of 'n bykomende uitreiking van sekuriteite. In hierdie geval moet een nuanse in ag geneem word. 'n Verhoging in die grootte van die gemagtigde kapitaal kan toegelaat word na die volle betaling daarvan. Onder geen omstandighede kan hierdie verhoging gebruik word om verliese te dek wat deur die besigheid gely word nie.

kos ao wat is dit
kos ao wat is dit

Gesamentlike aandelemaatskappybestuur

Soos hierbo genoem, is die hoofbeheerliggaam van 'n RDK die algemene vergadering van sy stigters. Hul bevoegdheid sluit in die oplossing van kwessies wat verband hou met wysigings aan die handves en gemagtigde kapitaalondernemings, die vorming van 'n toesighoudende raad en die verkiesing van 'n ouditkommissie, asook die vroeë beëindiging van die bevoegdhede van hierdie liggame, die likwidasie of herorganisasie van die maatskappy, asook die goedkeuring van jaarrekeninge.

'n Gesamentlike aandelemaatskappy met meer as 50 aandeelhouers kan 'n raad van direkteure hê wat 'n toesighoudende raad genoem word. Dit is in sy bevoegdheid om kwessies op te los wat nie op die algemene vergadering van aandeelhouers oorweeg kan word nie.

Die uitvoerende liggaam is die direksie, direktoraat, en soms net 'n direkteur of algemene direkteur. Hierdie liggaam voer die huidige bestuur van die onderneming uit. Dit is verantwoordbaar aan die algemene vergadering van stigters en die toesighoudende raad. Deur besluit van die algemene vergadering word die bevoegdhede van die uitvoerende liggaam soms na 'n ander organisasie of aan 'n aparte bestuurder oorgedra.

handves oa
handves oa

Aldus die materiaal wat aangebied word, kan 'n mens die komplekse stelsel van funksionering van 'n gesamentlike-aandelemaatskappy beoordeel, waarvan die strukturele elemente is: 'n bestuursliggaam, 'n uitvoerende liggaam en gewone aandeelhouers.

Gewilde onderwerp