Inkomende en uitgaande kontantbestellings: registrasieprosedure, vulreëls en monster
Inkomende en uitgaande kontantbestellings: registrasieprosedure, vulreëls en monster

Video: Inkomende en uitgaande kontantbestellings: registrasieprosedure, vulreëls en monster

Video: Inkomende en uitgaande kontantbestellings: registrasieprosedure, vulreëls en monster
Video: ШОК !!! Инфляция в Европе продолжает расти! 2023, Desember
Anonim

Inkomende en uitgaande kontantbestellings dien as primêre dokumente. Hulle bevestig finansiële transaksies wat verband hou met die uitreiking en ontvangs van fondse. Registrasie van inkomende en uitgaande kontantbestellings word volgens sekere reëls uitgevoer. Oorweeg die basiese voorskrifte.

inkomende en uitgaande kontantbestellings
inkomende en uitgaande kontantbestellings

Kontantlasbrief vir uitgawes en inkomste: leeg

Wanneer hy kontant ontvang, voer die teller die relevante inligting in die KO-1-vorm in, en wanneer hy uitreik - KO-2. Die invul van die kwitansie- en uitgawekontantbestellings word op so 'n manier uitgevoer dat die spesialiste wat die dokumente nagaan, die inhoud daarvan duidelik kan verstaan. Alle vereiste besonderhede is by die papierwerk ingesluit. Die grondslag waarop dit opgestel word, word in die ontvangste- en uitgawe-kontantlasbriewe ingeskryf. Hulle verskaf ook 'n lys van aangehegte (gepaardgaande) dokumente.

Nuances

Inkomende en uitgaande kontantbestellings word onmiddellik daarna deur die verantwoordelike beampte ondertekendie ooreenstemmende operasie. Die dokumente wat daaraan geheg is, moet gekanselleer word met 'n stempel of die merk "Betaal". Terselfdertyd moet die datum neergesit word om hergebruik van papiere te vermy. Volgens die huidige reëls mag geen regstellings aan inkomende en uitgaande kontantbestellings gemaak word nie, selfs al word dit gestipuleer.

Vorm KO-1

Jy moet die kwitansiebestelling in een kopie invul. Die vorm het 2 afdelings. Die eerste is 'n direkte kwitansiebestelling, en die tweede is 'n afskeurvel - 'n kwitansie. Laasgenoemde word uitgereik aan die persoon wat die fondse bygedra het. Die reël "Basis" dui die inhoud aan van die operasie wat uitgevoer is. Dit kan byvoorbeeld "betaling van faktuur nr. 321 gedateer 1 Februarie 2017" wees. In die veld "Insluitend" word die bedrag van BTW gegee. Die bedrag word in getalle aangedui. As die belasting nie verskaf word nie, moet jy "Sonder BTW" skryf. Die "Aansoek"-veld lys die dokumente wat die bestelling vergesel. Die verrekeningsrekening word bepaal na gelang van die bron van fondse. Die onderverdelingskode word deur die operateurs van afsonderlike strukturele departemente van die onderneming aangedui. Die "Debiet"-sel moet die kontantrekening in ooreenstemming met die plan bevat. Die nommering van dokumente is end-tot-end, vasgestel vir een jaar. Die vorm mag nie buite-orde nommers of verdubbelde kodes bevat nie. OKPO word as 'n verpligte vereiste beskou. Inligting word aangedui in ooreenstemming met die sertifikaat wat deur die staat se statistiekowerheid uitgereik is. Die naam van die organisasie word aangedui in dieselfde vorm waarin dit in die stigtingsdokumentasie voorkom. As 'ndie maatskappy het goedgekeurde ontledingskodes, moet dit in die bestelling aangedui word. Daar is 'n "Doel" blokkie op die dokument. Dit moet slegs voltooi word deur niewinsorganisasies met kwalifiserende befondsing.

joernaal van inkomende en uitgaande kontantbestellings
joernaal van inkomende en uitgaande kontantbestellings

Kenmerke van versekering

Die kwitansiebestelling word in die rekeningkundige afdeling geëndosseer. As daar geen spesialiste is wat gemagtig is om die dokument goed te keur nie, word dit deur die hoof van die onderneming gedoen. Die direkteur van die organisasie kan op sy bevel die verpligting om bestellings te teken aan 'n ander werknemer toewys. Terselfdertyd moet sy kandidatuur deur die hoof met die hoofrekenmeester ooreengekom word. Indien die direkteur van die onderneming onafhanklik finansiële transaksies uitvoer, dan word krediet-, uitgawe-kontantbestellings, kasboek saamgestel en deur hom onderteken.

Stempel

Die afdruk moet geleë wees op die deel van die vorm gemerk "M. P." en gryp die kwitansie. Die wetgewing maak nie voorsiening vir spesiale reëls vir stempel nie. In die praktyk is dit gebruiklik om 60% daarvan op die hoofgedeelte te hê, en 40% op die kwitansie. Sommige aanbevelings word gegee in die besluit van die Staatsstatistiekkomitee No. 88 van 18 Augustus 1998. Die wetgewing stel ook nie 'n spesifieke lys van besonderhede daar wat op die stempel van die teller geplaas moet word nie. Dit is raadsaam om inligting wat voorheen as verpligtend beskou is, by die seël in te sluit:

 1. Ondernemingsnaam (vol en in Russies), wettige tipe.
 2. Ligging.
 3. Registrasienommer.
 4. joernaal van ontvangs en uitgawes kontantbestellings
  joernaal van ontvangs en uitgawes kontantbestellings

Dokument vir uitbetaling van fondse

Onkostebevel word ook in een kopie uitgereik. Wanneer fondse aan 'n werknemer uitgereik word vir rapportering, moet die vorm in ooreenstemming met sy skriftelike verklaring opgestel word. Dit kan in vrye vorm wees. Die aansoek moet deur die hoof van die onderneming onderteken word. Dit lui:

 1. Bedrag wat uitgereik moet word.
 2. Sperdatum.
 3. Datum.

Dokumentinhoud

Die veld "Reason" dui die bewerking aan wat uitgevoer is. Dit kan byvoorbeeld "terugbetaling van oorbesteding volgens verslag No. 123 van 2017-02-03" wees. In die "Aansoek"-veld word primêre en ander dokumente aangedui. Hulle nommers en datums van samestelling word gegee. Aansoeke kan aansoeke wees vir die uitreiking van fondse, fakture, ensovoorts. Reëls vir registrasie f. KO-2 word voorsien in die Metodologiese Aanbevelings goedgekeur deur die Besluit van die Staatsstatistiekkomitee No. 88. Dit word nie toegelaat om enige regstellings aan die uitgawebevel aan te bring nie. Die dokument word ook onderteken deur die hoofrekenmeester, bestuurder of ander persoon wat deur hom gemagtig is. Entrepreneurs wat rekord hou van koste en inkomste of fisiese aanwysers, volgens belastingwette, mag nie uitgawebevele uitreik nie.

inkomende uitgaande kontantbestellings kasboek
inkomende uitgaande kontantbestellings kasboek

aksies van teller

Wanneer fondse op uitgawebestellings uitbetaal word, moet die kassier kontroleer:

 1. Teenwoordigheid van verpligte handtekeninge en hul voldoening aan monsters.
 2. Gelykheidbedrae in woorde en syfers.
 3. Beskikbaarheid van dokumente gegee in die vorm.
 4. Ooreenstemmende volle naam in die lasbrief aan die inligting verskaf deur die ontvanger.

Daarna berei die teller die vereiste bedrag voor, dra die betalingsdokument oor na die persoon wat dit ontvang. In die bestelling moet die ontvanger die aantal roebels (in woorde) en kopecks (in getalle) aandui. Die persoon plaas ook sy handtekening en datum. Die operateur moet die voorbereide geld tel. In hierdie geval moet die ontvanger sien hoe die kassier dit doen. Die entiteit wat die fondse aanvaar het, tel dit ook onder die toesig van die teller. Indien dit nie gedoen word nie, kan die ontvanger nie 'n eis by die kassier vir die uitgereikte bedrag indien nie. Daarna moet die operateur die betalingsdokument onderteken.

Belangrike punte

Die kassier reik fondse uitsluitlik uit aan die persoon wie se besonderhede in die bestelling aangedui word. Laasgenoemde toon 'n dokument wat sy identiteit bevestig. As die uitreiking deur volmag gedoen word, is dit nodig om die voldoening van die volle naam na te gaan. ontvanger, gegee in die lasbrief, inligting oor die verteenwoordigde persoon. 'n Dokument wat die magtiging van die werklike ontvanger bevestig, is by die betaalvorm aangeheg. Indien verskeie betalings deur gevolmagtigde of in verskillende organisasies gemaak sal word, word 'n afskrif by die bestelling aangeheg. Die oorspronklike moet by die operateur bly wat die laaste uitgawe gemaak het.

die invul van kwitansies en debiete van kontantbestellings
die invul van kwitansies en debiete van kontantbestellings

Rekeningkunde vir inkomende, uitgaande kontantbestellings

By die ondernemings waaruit die dokumente hierbo bespreek is,beheer oor kontanttransaksies. Om dit te doen, moet jy 'n joernaal hou van kontantontvangste en debietorders. Dit bevat die besonderhede van betalingsvorms voor hul oordrag na die operateur. Bevele uitgereik op state vir die uitreiking van salaris en ander soortgelyke bedrae word in die boek aangeteken nadat die fondse aan die ontvangers verskaf is. Die ooreenstemmende reël is vasgelê in die instruksies wat goedgekeur is deur die dekreet van die Staatsstatistiekkomitee No. 88.

In die praktyk ontstaan die vraag dikwels: vir watter tydperk is dit nodig om 'n register van ontvangs- en uitgawe-kontantbestellings oop te maak? Daar moet kennis geneem word dat die wetgewing nie voorsiening maak vir enige tydsbeperkings nie. In hierdie verband, kwessies wat verband hou met die tydperk van gebruik van die joernaal, die rekenmeester besluit onafhanklik. Jy kan die boek oopmaak vir 'n jaar, maand, kwartaal. Die aantal operasies moet in ag geneem word wanneer die toepaslike besluit geneem word.

voorbereiding van inkomende en uitgaande kontantbestellings
voorbereiding van inkomende en uitgaande kontantbestellings

Verantwoordelikheid vir die oortreding van die reëls

Vir ondernemings wat nie aan die vereistes vir die uitvoer van kontanttransaksies voldoen nie, word die maatreëls waarvoor die wet voorsiening maak, toegepas. Aanspreeklikheid word deur verskeie regulasies vasgestel. Onder hulle is Presidensiële Besluit No. 840 van 25 Julie 2003. Hoofstuk 15 van die Kode van Administratiewe Misdrywe maak voorsiening vir Artikel 15.1. Dit stel die maatreëls van verantwoordelikheid vir die oortreding van die reëls vir die werk met kontant en die prosedure vir die uitvoer van kontanttransaksies vas. In die geval van oorskryding van die bedrae wat bedoel is vir vereffening met teenpartye, nie-ontvangs (gedeeltelik of volledig) van die fondse ontvang, nie-nakoming van bergingsvereistesgratis geld wat die perke oorskry, 'n administratiewe boete word voorsien: 40-50 minimum lone - vir amptenare, 400-500 minimum lone - vir organisasies.

boekhouding van inkomende debietorders
boekhouding van inkomende debietorders

Gevolgtrekking

Bestellinguitvoering is 'n baie verantwoordelike taak. Soos hierbo genoem, word regstellings, foute en vlekke nie in die dokumente toegelaat nie. Die operateur verantwoordelik vir die samestelling daarvan moet onthou dat die bestelling 'n vorm van streng aanspreeklikheid is. Daarom moet skade aan dokumente nie toegelaat word nie. In die afwesigheid van enige van die vereiste besonderhede, sal die voltooide bestelling as ongeldig beskou word.

Aanbeveel: