Logo af.techconfronts.com
Watter organisasies is BTW-betalers? Hoe om uit te vind wie 'n BTW-betaler is?
Watter organisasies is BTW-betalers? Hoe om uit te vind wie 'n BTW-betaler is?
Anonim

In die vroeë 90's. van die vorige eeu het markhervormings in die Russiese Federasie begin. Alle sfere van die samelewing se ekonomiese aktiwiteit het transformasie ondergaan. Spesiale aandag is aan belastingverhoudinge gegee. BTW was een van die eerste verpligte aftrekkings wat in die praktyk toegepas is.

BTW betalers is
BTW betalers is

Betekenis

Die instelling van BTW op 1 Januarie 1992 het dit moontlik gemaak om 'n gelyke benadering tot deelname aan die begrotingsvormingsproses van alle sake-entiteite te verseker, ongeag hul organisatoriese en wetlike tipes en vorme van eienaarskap. Dit was as gevolg van die oplossing van sleuteltake soos:

 1. Oriëntasie na die harmonisering van belastingstelsels van Europese lande.
 2. Verskaf 'n permanente bron van begrotingsinkomste.
 3. Organisasie van kwitansies.

Functions

Vandag word BTW beskou as een van die belangrikste federale belastings. Die basis vir die versameling daarvan is die toegevoegde waarde. Sy isword gevorm in alle stadiums van produksie en sirkulasie van produkte/werke/dienste. BTW is tradisioneel as 'n indirekte universele belasting geklassifiseer. In die vorm van spesifieke bymiddels word dit gehef deur dit by die koste van vervaardigde goedere in te sluit. So word 'n deel van die belasting aan die finale verbruiker oorgedra. BTW, wat as die belangrikste indirekte belasting optree, verrig 2 komplementêre funksies:

 1. Regulatory.
 2. Fiscal.
 3. hoe om uit te vind of 'n BTW betaler
  hoe om uit te vind of 'n BTW betaler

Die laaste een (wat as die belangrikste een beskou word) is om aansienlike inkomste uit aftrekkings tot die begrotingsinkomste-item te mobiliseer. Dit word bereik as gevolg van die gemak van vashou en die stabiliteit van die basis. Die regulatoriese funksie word op sy beurt uitgedruk in die stimulering van produksiebesparings en die verskerping van geh altebeheer en tydsberekening van produkpromosie.

Hoe om te bepaal of 'n organisasie 'n BTW-betaler is?

Alle ondernemings is onderhewig aan belasting, ongeag:

 • die tipe van hul aktiwiteite;
 • departementele affiliasie;
 • eienaarskapvorms;
 • organisatoriese-wetlike tipe;
 • koptelling, ens.

BTW-betalers is regsentiteite wat produksie en ander ekonomiese aktiwiteite uitvoer en aan wie, volgens die wet, die ooreenstemmende verpligting opgedra word. Die belastingstelsel is van toepassing op maatskappye wat in ooreenstemming met die regulasies van buitelandse state gevorm is, indien hulle in die gebied werksaam isRF. Individuele entrepreneurs is ook BTW-betalers as hul aktiwiteite verband hou met die verkoop van werke, produkte, dienste onderhewig aan belasting op toegevoegde waarde. Onderwerpe sluit in ondernemings met buitelandse beleggings wat betrokke is by produksie of ander kommersiële werk in Rusland. Registrasie van BTW-betalers in laasgenoemde geval word uitgevoer by die ligging van permanente verteenwoordigende kantore in die Russiese Federasie.

Douanewetgewing

BTW-betalers is entiteite wat goedere na Rusland invoer. Die verpligting om die aftrekking te maak, lê veral by die verklaarder of 'n ander persoon wat in ooreenstemming met die Doeane-kode bepaal word. Die belasting word ingevorder óf ten tyde van, óf voor die aanvaarding van die verklaring. In die geval van kostelose oordrag van produkte, dienste, werke, is die verskaffer 'n BTW betaler.

of die organisasie 'n BTW betaler is
of die organisasie 'n BTW betaler is

BBL

Vanaf 1 Januarie 2001 is 'n individuele entrepreneur 'n BTW-betaler. Sekere voorwaardes word egter vir sulke entiteite gestel. Die berekening van belasting vir ondernemings wat vervoerdienste verskaf, word uitgevoer na gelang van die aard van hierdie vervoer. Vir spoorwegbewegings is BTW-betalers spoorwegdepartemente, produksieverenigings. Terselfdertyd tree aanvullende en hulpeenhede wat nie met vervoeraktiwiteite verband hou nie as onafhanklike entiteite in, belas met belasting. As lugvervoer betrokke is, lê die verpligting om aftrekkings te maak by die lugrederye,verenigde lugeskaders, lughawens, lugvaarttegniese basisse, ens. Wat padvervoer betref, is BTW-betalers motorvervoerverenigings en vervaardigingsondernemings.

Ekstra

Hawens, rederye, noodreddingseenhede, komowerhede en ander verenigings van rivier- en seevervoer is BTW-betalers wanneer hulle dienste verskaf wat verband hou met vervoer langs waterroetes. In die geval dat verskaffings-, groothandel-, verkrygingsondernemings deur tussengangers verkoop, berus die verpligting om belasting op toegevoegde waarde af te trek by beide prokureurs of kommissie-agente, en prinsipale of versendings.

die verskaffer is 'n BTW betaler
die verskaffer is 'n BTW betaler

Belangrike oomblik

In ooreenstemming met paragraaf 1 van Art. 143 van die belastingkode, die onderwerpe van belasting is:

 1. Organisasies.
 2. Persone wat goedere in die doeanegebied van die Russiese Federasie invoer.
 3. Individuele entrepreneurs.

Die brief van die Ministerie van Finansies Nr. 03-07-11/66 bevat 'n aanduiding dat 'n outonome instelling verplig is om 'n faktuur uit te reik wanneer 'n kamer gehuur word, insluitend die belasting op die bykomende item. Dit beteken dat die BTW betaler 'n nie-winsgewende organisasie is. Verder, in paragrawe 2 en 3 van die genoemde artikel van die Belastingkode, is hierdie verenigings nie ingesluit in die lys van diegene wat van belasting vrygestel kan word nie.

Uitsonderings

Die wetgewing bevat 'n lys wat individue en organisasies insluit wat nie BTW-betalers is nie. Dit sluit in daardie ondernemings wie se inkomste virdrie vorige opeenvolgende kalendermaande, by die verkoop van werke, produkte, dienste, sowel as eiendomsreg, belasting uitgesluit, het nie 2 miljoen roebels oorskry nie. Terselfdertyd moet in gedagte gehou word dat hierdie vrystelling nie van toepassing is op entiteite wat belasbare goedere verkoop vir die tydperk hierbo aangedui nie. Hierdie bepaling is ook nie van toepassing op persone wat produkte in die doeanesone van die Russiese Federasie invoer nie.

Dokumente vir belastingvrystelling

Entiteite wat aanspraak maak op vrystelling van die verpligting om bydraes te maak, moet die relevante dokumente en 'n skriftelike kennisgewing aan die belastingkantoor by die plek van registrasie verskaf. Die pakkie vraestelle bevat uittreksels uit:

 1. Boeke van rekeningkunde vir uitgawes/inkomste en besigheidstransaksies (vir PBUL).
 2. Balansstaat (vir regsentiteite).
 3. Verkoopsboeke.

Boonop moet jy afskrifte van die joernale wat uitgereik en ontvang is fakture aanbied.

BTW betaler is 'n nie-winsgewende organisasie
BTW betaler is 'n nie-winsgewende organisasie

Tydsberekening

Vrystelling van die belastingpligtige se plig word vir 12 opeenvolgende kalendermaande deur die gemagtigde diens uitgevoer. Aan die einde van hierdie tydperk, nie later nie as die 20ste dag van die volgende maand, sal entiteite wat nie BTW betaal het nie, 'n skriftelike aansoek by die beheerliggaam moet indien. Dokumente is daarby aangeheg wat sertifiseer dat gedurende die hele tydperk van vrystelling van die belastinglas, die bedrag van wins uit die verkoop van dienste, produkte, eiendomsregte of werke, uitgesluit die fooi, nie vir elke 3 opeenvolgendeverlede maand 2 miljoen roebels. Binne tien dae word die ingediende inligting deur die belastingdiens nagegaan.

Verantwoordelikheid

Op grond van die resultate van die oudit, kan die kontrolediens die wettigheid van die betaler se vrystelling van die verpligting bevestig of nie bevestig nie. Daarbenewens kan die gemagtigde liggaam die tydperk van nie-aftrekking verleng of die aansoeker weier om dit te doen. In die geval dat die feit van die oorskryding van bogenoemde bedrag van inkomste vir die vrystellingstydperk aan die lig gebring word, verloor die subjek die reg op die voordeel. Dus, 'n individu of 'n maatskappy is 'n BTW-betaler vanaf die eerste dag van die maand waarin die oortreding vasgestel word, tot die verstryking van die nie-betalingstydperk. Terselfdertyd sal rente- en belastingboetes van die entiteit ingevorder word.

Registreer

Hoe om uit te vind of hierdie of daardie entiteit 'n BTW-betaler is? Om die inligting te stroomlyn, is 'n spesiale staatsregister gevorm. Dit bevat inligting oor alle persone wat belas is met die betrokke belasting. Dit het dus baie makliker geword om te bepaal of 'n bepaalde entiteit 'n BTW-betaler is. Daar moet kennis geneem word dat verskeie registrasies ingestel is sedert die aanvaarding van die Belastingkode. Dit was as gevolg van die behoefte om al die inligting wat deur die beheerowerhede ontvang is, te sistematiseer. Vir die berging daarvan is verskeie basisse gevorm. Die belangrikste van alle bronne is egter die staatsregister. Dit bevat al die nodige inligting oor die entiteite waarop die verpligting om belasting af te trek lê:

 • Registrasiedata.
 • Inligting oor die stigting en herorganisasie van die onderneming.
 • Ooit inligtingveranderinge aan die register gemaak.
 • Dokumente wat deur die ekonomiese entiteit aan die betrokke owerhede verskaf is.

Basisfunksies

Soos hierbo genoem, was die vorming van die databasis te wyte aan die behoefte om inligting te sistematiseer. Data uit die register kan in verskillende situasies vereis word. Byvoorbeeld, om uit te vind of die onderwerp 'n BTW betaler is. Maar as 'n reël het die onderneming nie so 'n vraag nie. Belastingbeamptes het gewoonlik toegang tot die register tydens oudits. Ook word inligting uit die databasis gebruik in die implementering van rekeningkundige oudit. Ook, indien nodig, word vanaf die basis op versoek van gemagtigde strukture versend:

 • Navrae oor die teenwoordigheid of afwesigheid van sekere inligting.
 • Dokumente wat deur die maatskappy ingedien is tydens registrasie.
 • Verskeie uittreksels.
 • 'n individuele entrepreneur is 'n BTW-betaler
  'n individuele entrepreneur is 'n BTW-betaler

Prosedure vir die insluiting van 'n onderwerp in die register

Uit bogenoemde volg dit dat byna alle ondernemings wat betrokke is by die produksie of verkoop van produkte om inkomste te genereer, BTW-betalers is. Op wetgewende vlak is 'n spesiale protokol goedgekeur waarvolgens die onderwerp in die register opgeneem word. Die nakoming daarvan is verpligtend. Registrasie van entiteite word by die Federale Belastinginspektoraat uitgevoer. Vir registrasie moet jy die vereiste pakket dokumente indien. Referate moet in ooreenstemming met die vereistes van die wet opgestel word. Registrasie in die register is onderhewig aanslegs daardie ondernemings wat as BTW-betalers erken word.

Kenmerke van die prosedure

Inskrywing in die register geskied in die volgende volgorde:

 1. 'n Toepaslike aansoek word by die territoriale kantoor van die Federale Belastingdiens ingedien. Dit is saamgestel volgens die vorm wat deur die regeringsbesluit goedgekeur is.
 2. Die aansoek word vergesel van die vereiste pakkie vraestelle, wat al die nodige inligting oor die onderwerp bevat.
 3. Alle dokumente moet nie later as 10 dae voor die aanvang van die volgende belastingtydperk persoonlik by die gemagtigde liggaam ingedien word nie.

Dokumente vir registrasie in die register

Aansoeke moet vergesel word van:

 1. Kwitansie wat verklaar dat die staatsbelasting betaal is. Daarsonder sal dokumente nie deur 'n gespesialiseerde liggaam oorweeg word nie.
 2. 'n Referaat wat die feit bevestig van die stigting van 'n onderneming wat onder enige van die kategorieë van BTW-betalers val.
 3. Dokument wat die status aandui van 'n maatskappy wat in Rusland werksaam is (vir regsentiteite wat van buitelandse oorsprong is).
 4. In die geval van oorgang van die onderneming van die algemene na die spesiale vereenvoudigde belastingregime, word die oorspronklike aansoek aangebied.
 5. organisasies wat nie BTW betalers is nie
  organisasies wat nie BTW betalers is nie

Nadat die voorgelegde dokumente nagegaan is en die inligting wat dit bevat geverifieer het, neem die belastinginspektoraat 'n positiewe besluit om die onderwerp in die staatsregister in te sluit. Vanaf hierdie oomblik word die geregistreerde persoon 'n amptelike BTW-betaler.

Gewilde onderwerp