Voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure. Waarnemingstydstaat
Voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure. Waarnemingstydstaat

Video: Voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure. Waarnemingstydstaat

Video: Voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure. Waarnemingstydstaat
Video: Artikel 12J Belasting Aftrekking 2023, Desember
Anonim

Tydsberekening van werktyd help om werktyd korrek te monitor en in ag te neem. 'n Voorbeeld van die gebruik van hierdie rekords kan gevind word in byna elke fabriek of onderneming waar jy die werksdag moet normaliseer. Tydhouding deur gebruik te maak van tydmeting is 'n manier om die tyd wat aan die uitvoering van 'n handeling bestee word, te bestudeer. Terselfdertyd impliseer metings 'n beskrywing van die tegnologiese proses, werksomstandighede, produksiemetodes.

voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure
voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure

Matings sal help om werksure vas te stel

Tydhouding as 'n manier om werktyd te bestudeer hang af van die voorwaardes vir die implementering daarvan en die doelwitte waarvoor dit gedoen word. Die vereistes vir tydhouding, wat gebruik sal word om lone en die prys van dienste te bereken, verskil byvoorbeeld van dié wat nagekom moet word wanneer tydhouding saamgestel word om die vlak van werklading van personeel te bepaal.

Korrekte meting van tyd wat aan werk bestee word, help om die korrekte skedule op te stel om werktyd aan te teken, asook om dit tot volle lading te bringledige kapasiteit van beide mannekrag en gebruikte toerusting.

Wie moet met normalisering en metings te doen kry?

Gewoonlik word dit gedoen deur professionele beoordelaars wat by die ondernemings opgelei is. 'n Goed opgeleide en ervare rantsoeneringsbeampte is 'n onontbeerlike werknemer wat die bestuur help om die werksure van die personeel te beheer, asook om die werklas behoorlik te versprei.

Waar om te begin?

Bepaal eerstens die doel van die tydsberekening. Jy het dit byvoorbeeld nodig om 'n skedule op te stel vir die aantekening van die werktyd van 'n werknemer wie se vergoeding nie afhang van uitset nie, maar eenvoudig teen 'n uurlikse tarief gemaak word.

werksure voorbeeld
werksure voorbeeld

Onthou dat sulke personeel nie daarin belangstel om vinniger te werk nie. Daar is geen aansporing om meer doeltreffend te werk nie, aangesien die vlak van lone nie direk hiervan afhang nie. Daarom sal die prestasie van sulke werknemers afhang van die kwaliteit van die tydsberekening.

As ons van groot ondernemings praat, dan word werkbestellings vir die werkende personeel gemaak, wat die lys van werk aandui wat die werknemer moet verrig. Bestudeer dit noukeurig, kyk na die tipe werk wat uitgevoer gaan word. As jy nie 'n begrip oor 'n bepaalde tipe werk het nie, moet jy 'n vloeidiagram vir so 'n werkvloei vind. Basies het elke onderneming óf 'n tegniese afdeling óf 'n produksie-afdeling wat hiermee handel. Jy kan hulle kontak met 'n versoek vir die voorbereiding van 'n tegnologiese kaart, sowel asraadpleeg oor die werk wat uitgevoer moet word.

Nadat ons op die lys van werke en die volgorde van voltooiing besluit het, is dit nodig om 'n beskrywing op te stel van die werkprosesse wat gemeet gaan word. Stel die kriteria saam waarop jy moet fokus wanneer jy meet: bepaal die beginpunt van die proses en die punt waarop die proses sal eindig, die gebruik van werktyd, die sikliese werk, asook ander nuanses.

Nadat jy al die nodige teoretiese inligting ingesamel het, begin meet. Jy sal vooraf-voorbereide tydsberekeningvorms nodig hê, of jy kan notas in 'n konsep hou (dit is geriefliker om opmerkings op die rekords te maak).

Die normaliseringskommissie moet waarneem

Meer as een persoon moet werksure aanteken - voorbeelde van sulke vasstelling sal nie heeltemal objektief wees nie, aangesien 'n werknemer, sonder bykomende beheer, die werkproses kan vertraag. Dit word aanbeveel om tyd te meet met die deelname van verteenwoordigers van die tegniese bestuur (produksie-afdeling). Hulle sal die korrektheid en volgorde van werk beheer. Dit word ook aanbeveel om verteenwoordigers van die bestuur van die diens te nooi wie se werknemer die gebruik van werktyd meet. Glo my, wanneer hy so 'n kommissie sien, sal hy dadelik baie meer produktief werk, en hy sal minder in die versoeking kom om jou te probeer uitoorlê.

tydstaat
tydstaat

Wanneer jy metings neem, moet jy versigtig wees. Daar is werke wat in 'n siklus uitgevoer word. En daar is diegene wat slegs gemaak wordeen keer. By werke wat in 'n siklus gedoen word (byvoorbeeld pype sny), kan nie alle werk vir elke sodanige siklus in ag geneem word nie. Voorbereiding van die werkplek, opstel van die masjien en ander toerusting, installering van snyers - na metings sal al hierdie werke eweredig verdeel moet word in elke deel wat vervaardig is.

Werkvloeisiklusse

Dan moet jy die vorm korrek met mates invul. Om dit te kan doen, kan jy die volgende voorbeeld gebruik van die invul van die tydsberekening van werksure. Dit is nie moeilik om dit saam te stel as jy die basiese beginsels van metings verstaan nie. Terselfdertyd moet die proses in periodes van werktyd verdeel word: operasioneel, instandhouding van die produksieproses, voorbereidende en finale stadium, en dit is ook die moeite werd om die tyd vir rus en eie behoeftes in ag te neem.

Bedryfstyd van werk - die tydperk wat dit die werker geneem het om die take te voltooi. Hierdie paragraaf neem die tydperk in ag wat deur die werker benodig word as hy nie die werkplek verlaat nie, nie afgelei word nie, en al die toerusting sal op een plek wees en reeds in werksmodus.

Tyd vir instandhouding van die produksieproses bestaan uit die tyd wat aan hulpwerk bestee word, wat nodig is sodat die produksieproses nie stop nie. Byvoorbeeld, om toerusting wat verslete is te vervang, verander 'n beskadigde boor, vervang masjienolie, en dies meer.

Die voorbereidende en finale stadium sluit voorbereidingshandelinge, opstel van toestelle en ander werk in om die werkplek voor te berei. KorrekDie volgende voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure sal jou help om al die waardes neer te skryf.

Na 'n gedetailleerde ontleding van metingsrekords, sal jy werke vind wat nie by die werkvloeivloeidiagram ingesluit is nie. Hulle kan ook nie aan die gelyste tipes koste toegeskryf word nie.

gebruik van werktyd
gebruik van werktyd

Wat nie verband hou met die proses om werk uit te voer nie, moet uitgesluit word. Dit is hoofsaaklik oomblikke soos: om op 'n selfoon te praat, verwante werk te verrig, dringende instruksies van bestuur uit te voer en ander aksies wat nie verband hou met die uitvoering van die gemete werk nie.

Hoe om die vorm korrek in te vul?

Om die mates op 'n grammatikale wyse te vertoon, is dit nodig om 'n tydsberekening van die werktyd uit te reik. Die vorm en 'n voorbeeld van die invul daarvan word hieronder gegee.

Werkkode Werkvloeinaam Naam en volgordenommer van tydsberekening Gemiddeld
12.01.15 13.01.15 13.01.15 13.01.15 14.01.15
1 2 3 4 5
Tydsduur, s
1 Kry 'n taak van die meester 40 15 15 15 38 24, 6
2 Bring 'n pyp van die pakhuis af 61 24 24 24 55 37, 6
3 Berei die werkplek voor 65 21 21 21 74 40, 4
4 Stel die masjien op 41 17 17 17 60 30, 4
5 Berei masjien voor vir sny 20 9 9 9 25 14, 4
6

Sny pyp

25 15 17 21 17 19, 0
7 Sit die spasies in plek 10 12 10 11 12 11, 0
8 Maak die masjien skoon en maak die werkbank skoon 35 10 10 10 27 18, 4
9 Dien werk in aan master 40 17 17 17 30 24, 2
Totaal sekondes 337, 0 140, 0 140, 0 145, 0 338, 0 220, 0

Soos die monster van die invul van die tydhou van werksure toon, is die tipe pypsnywerk gemeet. Drie metings is op dieselfde dag geneem. Aangesien hulle in 'n ry vervaardig is, het die werker nie tyd aan elke onderdeel bestee om 'n taak van die meester te ontvang nie, na die pakhuis te gaan vir pype, die werkplek voor te berei, ens. Daarom is die tyd wat aan die eerste deel spandeer word vir hierdie tipes werk word in twee ander meting verdeel.

Nodig om gemiddelde man-ure te vertoon

Nadat die metings gemaak is, word die gemiddelde waarde vertoon. Volgens die data wat hierdie voorbeeld van die invul van die tydsberekening van werksure toon, is die gemiddelde duur van sulke werk 220 sekondes. Omgeskakel na ure, kry jy 0,061 mense/ure.

Wanneer jy die werksdag skeduleer, kan jy hierdie data gebruik. As jy byvoorbeeld 'n werknemer 100% met hierdie werk wil laai, dan kan jy bereken hoeveel hy pype moet sny. Gegewe dat die werksdag uit agt ure bestaan, dan:

8: 0, 061=131, 15 stukke

Dit blyk dat die werker ongeveer 131 keer pype moet sny.

Oorweeg alle faktore wanneer jy die werk doen

Dit is 'n eenvoudige berekening en benadering om werktyd te meet. Maar wanneer 'n werkskedule vir 'n werknemer beplan word, moet ander faktore in ag geneem word.’n Persoon kan eenvoudig fisies nie, soos’n robot, 8 uur per dag by die masjien staan nie. Hy sal afwesig wees vir persoonlike behoeftes, rus, waaruit die tydsberekening van werktyd verdraai kan word. 'n Voorbeeld is die volgende: vir komplekse werk agter die masjien benodig jy ten minste 5 minute rus na elke uur se werk.

werk tydstaat
werk tydstaat

Die vaardigheid van 'n werknemer speel ook 'n belangrike rol. Dit is nodig om metings van verskeie werkers te neem om 'n werklike gemiddelde waarde af te lei. Jy kan nie fokus op die resultate van een "eksperimentele". As ons praat oor slotmakers, draaiers, herstellers, dan word die volgende patroon dikwels waargeneem: hoe hoër sy ontlading, hoe vinniger doen hulle die werk. Die ervaring van die werknemer speel ook 'n belangrike rol.

Ander tydelike verliese

Daar is verskeie verliese aan werktyd. 'n Slotmaker kan byvoorbeeld rekords sny, en iemand van 'n ander diens sal na hom toe kom en vir 'n paar gereedskap of hulp vra om dringende werk te doen wat nie uitgestel kan word nie.

werksure
werksure

Gewoonlik is sulke verliese moeilik om te beskryf. Die beste manier is om die vermorsingsfaktor af te lei en dit met die tydnorm te vermenigvuldig, en sodoende werknemers die geleentheid te gee om asem te haal terwyl hulle werk.

Byvoorbeeld, by ondernemings wat onderdele in werkswinkels vervaardig, laat rantsoenering 8-10% tydsverlies toe wanneer die werksdag rantsoen word en neem dit in die skedule in ag.

verlies aan werktyd
verlies aan werktyd

Ook, voordat die finale tydsberekening ingevul word, word dit aanbeveel om al die voetnote in die reeds goedgekeurde standaardtydstandaarde te lees - gewoonlik beskryf dit die nuanses wat in ag geneem moet word, en beskryf die kenmerke van die rantsoenering van 'n spesifieke werk.

Aanbeveel: