Logo af.techconfronts.com
Bewaarplek - wat is dit en hoe werk dit?
Bewaarplek - wat is dit en hoe werk dit?
Anonim

'n Bewaarder is 'n bankeenheid wat as 'n bewaarder vir sekuriteite optree. Soms word 'n bewaarder ook verstaan as selle in 'n bank waarin goud, geld, juweliersware en ander waardevolle items gestoor word. Maar in hierdie artikel sal ons fokus op die eerste definisie, dit wil sê oor 'n deelnemer aan die effektemark.

bewaarplaas is
bewaarplaas is

Bewaarplek – waarvoor is dit?

Depositobankafdeling is verantwoordelik vir die boekhouding en berging van sekuriteite soos aandele. Dit help ook om die oordrag van eienaarskap van een eienaar na 'n ander te beheer. Dit wil sê, as makelaars en handelaars self by die transaksies betrokke is, dan teken die depositoafdeling aan dat die transaksie plaasgevind het en die eienaarskap van hierdie sekuriteite het na die nuwe eienaar oorgedra.

sentrale bewaarplaas
sentrale bewaarplaas

Hoe werk dit?

Om 'n deponeerder te word, dit wil sê die eienaar van 'n bewaringsrekening, moet jy 'n deposito-ooreenkoms met 'n finansiële instelling sluit. 'n Depo-rekening is alle inskrywings in die totaal wat verband hou met aandele, effekte en ander sekuriteite van 'n spesifieke deposant. Hulle kan óf 'n privaat individu óf 'n regspersoon wees. Hierdie rekening vertoon absoluut alle transaksies waarmee ooit gemaak issekuriteite.

Wanneer 'n persoon aandele koop, word 'n aparte rekening in die bewaarplaas in sy naam geopen, en al sy sekuriteite sal daarin gelys word. Hulle sal dus onder oorweging en beskerming wees. Dus, 'n bewaarder is 'n bewaarplek van sulke rekords, wat alle sekuriteite bevat wat aan 'n persoon of regsentiteit behoort. Hulle kan beide in fisiese (papier) vorm en in elektroniese vorm wees.

gespesialiseerde bewaarplaas
gespesialiseerde bewaarplaas

Wat kan 'n sekuriteitebewaarplek doen?

Die mees basiese bewerkings wat uitgevoer kan word deur 'n kliënt wat 'n depo-rekening oopgemaak het, benewens die berging en boekhouding van sertifikate, hou verband met hul aankoop, verkoop en skenking.

Boonop het die kliënt die geleentheid om sekuriteite na ander bewaarders of registers oor te dra, asook verslae oor hul spaargeld en dividende op versoek te ontvang. Sekuriteite kan as onderpand vir lenings gelaat word. Dan kan die bewaarder beswarings op sekuriteite oplê en verwyder.

Die bewaarder is ook die assistent wat die eienaar van sekuriteite krediteer met sy inkomste daarop, dit wil sê dividende. Hy is ook verantwoordelik vir die veiligheid van toevertroude sekuriteite, help beskerm teen diefstal en bedrieërs.

Dienste verskaf deur die bewaarder

Hulle is verdeel in basiese en gepaardgaande. Eersgenoemde sluit in die berging van die sertifikate self, finansiële skikkings, die verskaffing van inligting oor gesamentlike-aandelemaatskappye, herregistrasie van eiendomsreg, voorbereiding van verslae en ander dokumente.

Ondersteuningsdienste is soos volg: navorsing enmarkontleding, bate-uitleen, verslagdoening oor beleggingsaktiwiteite, ens.

sekuriteitebewaarplek
sekuriteitebewaarplek

Tipe bewaarplekke

In die Russiese Federasie is ongeveer 'n halfmiljoen organisasies gelisensieer om professionele deelnemers te wees in die effektemark, wat al hoe meer aktief groei. Gebaseer op die totale waarde van die sekuriteite wat in die bewaarplek gehou word, word graderings van die grootste en betroubaarste jaarliks saamgestel. Die hoogste graad van betroubaarheid word gemerk met drie letters "AAA".

Boonop word bewaarplekke volgens hul doel in verskillende tipes verdeel.

Die vereffeningsbewaarplek is besig met skikkings oor voltooide transaksies in die effektemark.

Custodial verskaf dienste slegs direk aan batehouers. Dit is reeds verdeel in 'n gespesialiseerde bewaarplaas en nie-gespesialiseerde. Die eerste handel oor die boekhouding en beheer van onderlinge fondse, sowel as private pensioenfondse van verskeie maatskappye. Die tweede, benewens die uitvoering van sy standaard- en basiese funksies, kan 'n tussenganger wees in die bestuur van sekuriteite wat aan hierdie bewaarder toevertrou is.

Daar is 'n sentrale bewaarplek. Hy beheer die hele effektemark in die land of enige spesifieke streek, maak alle finansiële berekeninge. Daar is sulke bewaarders sowel in die buiteland as in Rusland. Volgens verskeie kriteria word sulke status slegs aan die enigste regsentiteit in die land of streek toegeken. In Rusland het die sentrale bewaarplek onlangs verskyn in vergelyking met die Weste en is dit in Moskou geleë. Sedert 2012 is dit CJSCNasionale Skikkingsbewaarplek. Hy is besig met bedrywighede op sekuriteitehouers se depo-rekeninge wanneer hierdie deelnemers transaksies deur verskeie organiseerders van verhandeling op die effektemark implementeer, dit wil sê wanneer hulle op die aandelebeurs verhandel.

Gewilde onderwerp