Logo af.techconfronts.com
Werkpermit vir werk in elektriese installasies. Reëls vir werk in elektriese installasies. Werkspermit
Werkpermit vir werk in elektriese installasies. Reëls vir werk in elektriese installasies. Werkspermit
Anonim

Vanaf Augustus 2014 tree Wet No. 328n in werking. Ingevolge dit word 'n nuwe uitgawe van die "Reëls oor arbeidsbeskerming tydens die bedryf van elektriese installasies" bekendgestel. Interindustriestandaarde vereis dat die hoofde van elke onderneming, waar tegnologiese prosesse die gebruik van elektriese toerusting behels, die personeel verpligtend in die nuwe reëls oplei en 'n ongeskeduleerde kennistoets organiseer. Terselfdertyd moet die hoeveelheid inligting deur werknemers geassimileer word in verhouding tot hul pligte.

Werkpermit vir werk in elektriese installasies
Werkpermit vir werk in elektriese installasies

Struktuur van die nuwe Reëls

Die inhoud van die aanhangsel tot wet nr. 328n het natuurlik 'n paar veranderinge ondergaan, maar die name en betekenis van die hoofafdelings het dieselfde gebly. Dit geld ook vir die inhoud van die hoofstukke, wat die veiligheid van werk in elektriese installasies bepaal waarvoor 'n werkpermit uitgereik word. Die reëls bepaal dat dit moet plaasvind nadat die lede van die spanne opdrag gekry het oor arbeidsbeskerming vir werkers, volgens hul spesialiteite.

Outfit verdraagsaamheid
Outfit verdraagsaamheid

Die eerste drie afdelings van die aanhangsel tot wet No. 328nstipuleer die omvang van die toepassing daarvan, personeelvereistes, operasionele instandhouding en inspeksie van toerusting en moenie werk aan die kant in elektriese installasies noem nie. Gedetailleerde voorwaardes vir uitreiking, die prosedure vir uitreiking, die kwalifikasies van die toelating, toesighoudende en vervaardigers word in hoofstukke uiteengesit, wat begin met V.

Opdrag vir die vervaardiging van werke

Elektrotegnologiese personeel wat geregtig is om elektriese installasies te herstel en in stand te hou, moet 'n werkpermit verkry wat op 'n spesiale vorm uitgereik is voordat hulle hul pligte begin uitvoer. Die vorm en invulvoorwaardes word in dieselfde Reëls in Bylaag No. 7 gegee.

Toestemming om in elektriese installasies te werk
Toestemming om in elektriese installasies te werk

Herstel en voorkomende instandhouding in bestaande elektriese installasies word verbied sonder 'n taak wat deur 'n werkpermit uitgereik is. Dit word ook nie toegelaat om die volume werk wat verrig word, die aantal spesialiste, te verhoog om die lys van aksies wat deur die hoof van die onderneming goedgekeur is, uit te brei nie.

Die persoon wat verantwoordelik is vir die veiligheid van produksieprosesse reik 'n werkpermit uit vir die vervaardiging van herstelwerk en voorkomende instandhouding, na opdrag aan die werknemers, die beoordeling van die moontlikheid en noodsaaklikheid om aksies uit te voer, die bepaling van die kwalitatiewe en kwantitatiewe samestelling van die brigade.

Organisasiegeleenthede

Veiligheid van werk inelektriese installasies word deur die vyfde afdeling van die reëls bepaal. Dit verwys na die organisatoriese maatreëls wat nodig is om herstelwerk en voorkomende inspeksies deur administratief-tegniese, operasionele, instandhoudings- en operasionele herstelpersoneel uit te voer, afhangende van die kwalifikasiegroep. Dit word toegeken na opleiding en toetsing van kennis in gespesialiseerde instellings.

Die reëls vir werk in elektriese installasies verwys die uitreiking van 'n werkpermit spesifiek na organisatoriese maatreëls. In die vyfde afdeling word gesê dat, volgens die opdrag, die vorm ingevul word deur die persoon wat verantwoordelik is vir die veilige uitvoering van werk. Volgens die reëls is dit:

1. Bestuurder keur tans die lys goed.

2. Die spesialis wat die werkpermit uitreik.

3. 'n Werknemer wat 'n bevel gee.

4. Persoon wat die voorbereiding van die werkplek magtig.

5. Waarnemer.

6. Werkvervaardiger.

'n Werkpermit vir werk in elektriese installasies of 'n bevel het die reg om personeel van 'n sekere kwalifikasie uit te reik. Hier is 'n paar nuanses. Dus, werk in elektriese installasies tot 1000V word toegelaat vir persone met groep IV, meer as 1000 V - vir diegene met groep V.

werkpermitbevel
werkpermitbevel

Ordonnansie vir die voorbereiding van werksgeleenthede

Die werkspermit vir werk in elektriese installasies bevat nie net inligting oor die tyd en plek van hul optrede nie, maar ook tekens van toestemming om plekke vir inspeksie, herstel en voorkoming voor te berei. Operasionele personeel met IV- of V-kwalifikasiegroep maak 'n toepaslike inskrywing in die vormen is verantwoordelik vir:

1. Veilige ontkoppeling, aktivering en aarding van toerusting.

2. 'n Duidelike definisie van die tydinterval van werk.

3. Ligging-aanduiding.

4. Rekeningkunde vir die kwantitatiewe samestelling van brigades.

5. Kry tans inligting oor die einde van aksies.

6. Akkuraatheid en korrektheid van gegewe opdragte.

Die regulasies laat die uitreiking van 'n permit aan administratiewe en tegniese personeel toe, met dien verstande dat dit skriftelik deur die hoof van die onderneming goedgekeur moet word.

Aanvaarder, leier, waarnemer, vervaardiger

Die reëls vir die werk in elektriese installasies bevat sekere vereistes vir persone wat verantwoordelike bestuurders is. Hulle word toegeken in gevalle waar toerusting herstel en gediens word:

1. Wanneer hysmasjiene en meganismes gebruik word.

2. In die geval van 'n kragonderbreking.

3. Wanneer daar met kabelkommunikasielyne in verkeersgebiede gewerk word en die ligging van kommunikasie.

4. Wanneer onderdele van hoëspanninglynstutte vervang word, sowel as hul aftakeling, installasie.

5. Wanneer 'n nuwe VL verbind word.

6. Wanneer onder geïnduseerde spanning gewerk word.

7. In sommige ander gevalle.

Die reg om herstel, inspeksie en voorkoming toe te laat, het 'n persoon van die personeel met 'n kwalifikasiegroep van ten minste IV-V - wat toelaat. Sy verantwoordelikhede sluit in die assessering van die veiligheidsmaatreëls wat geneem is tydens die voorbereiding van werksgeleenthede of die direkte voorbereiding daarvan, om die lede van die brigade opdrag te gee.

Vervaardiger wat werkpermit uitreik virproduksie van werke, moet groep IV hê wanneer onderhoud uitgevoer word in elektriese installasies met spannings tot 1000 V, V - meer as 1000. Hy word aangestel uit die operasionele personeel en is verantwoordelik vir:

1. Die volledigheid en duidelikheid van die teikeninligtingsessie aan die lede van die brigade.

2. Toestemming om in elektriese installasies te werk.

3. Behoorlike gebruik, diensbaarheid en beskikbaarheid van voorraad, gereedskap, kollektiewe en individuele PPE.

4. Teenwoordigheid van omheinings- en verbodstekens in plek.

5. Volle nakoming van die Reëls vir arbeidsbeskerming.

werk van verhoogde gevaar werkpermit
werk van verhoogde gevaar werkpermit

Die Toesighouer moet aangestel word uit personeel met 'n kwalifikasiegroep van ten minste III. Die behoefte aan die teenwoordigheid van so 'n werknemer ontstaan indien alle lede van die span nie die nodige kwalifikasies in elektriese veiligheid het nie. Toesighouer pligte sluit in:

1. Sekuriteit.

2. Veiligheid en beskikbaarheid van waarskuwings, verbode veiligheidstekens, plakkate, heinings, begronding, sluittoestelle.

3. Beheer oor die nakoming van die werkplek met die ontwikkelde aktiwiteite.

4. Voltooidheid van teikeninligtingsessie.

Uitreiking van werkpermit

In hierdie deel van die reëls het die ontwikkelaars van die wet 'n paar veranderinge aangebring. Indien die werkpermit vir werk in bestaande elektriese installasies voorheen in twee kopieë uitgereik is toe dit direk oorhandig is, en in drie kopieë wanneer dit per radio of telefoon oorgedra is, dan laat die nuwe regulatoriese dokument die oordrag van die werkorder toe deure-pos met daaropvolgende druk daarvan in dieselfde hoeveelhede. Maar selfs in hierdie geval verdwyn die behoefte om al die kolomme in te vul nie. In die plek van die handtekening van die persoon wat die uitrusting uitreik, word sy posisie, van en voorletters geskryf. Hulle word gesertifiseer deur die werknemer wat die vorm direk ingevul het.

Die Reëls laat die aanstelling van een persoon toe as beide toelating en waarneming. Dan moet die werkpermit vir werk in elektriese installasies in duplikaat uitgereik word.

Die geldigheid van die permit is beperk tot 15 dae. Uitbreiding is slegs 1 keer moontlik, ook vir 15 kalenderdae. As daar onderbrekings in die werk was, dan is die werkpermit geldig tot die einde van die kwartaal.

Die werker wat aanvanklik die vorm ingevul het, of enige ander persoon wat die reg het om 'n werkbevel vir werk in dieselfde elektriese installasie uit te reik, kan die permit hernu. Dit word ook toegelaat om sulke inligting per telefoon en radiokommunikasie oor te dra, gevolg deur 'n rekord in die vorm van die van en voorletters van die spesialis wat die voortsetting van herstel, inspeksie of voorkoming toegelaat het.

Na voltooiing van werk, word werkpermitte vir ten minste 30 dae gestoor, en daarna kan dit vernietig word. As daar ongelukke, ongelukke, enige ander voorvalle was, dan word die vorms by die materiaal van die ondersoek aangeheg en saam daarmee gestoor.

Spesiale werk in elektriese installasies
Spesiale werk in elektriese installasies

Rekordboek

Werke aan die kant in elektriese installasies is onderhewig aan verpligte registrasie. Die rekeningkundige vorm word gegee in die reëls in Bylaag No. 8. Die inhoud van die joernaal self in die nuwe uitgawe is nieveranderinge ondergaan het. Dieselfde geld vir die hou van rekords in elektroniese vorm of geoutomatiseerde gespesialiseerde stelsels. Die nuwe reëls laat die moontlikheid van 'n elektroniese handtekening in die joernaal toe, in ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie.

'n ander vorm van rekordhouding bly van krag, onderhewig aan die goedkeuring van sy hoof van die onderneming en die inhoud van die inligting onveranderd.

Voorwaardes vir die uitreiking van 'n bestelling in een kopie

Toerusting met spanning bo 1000 V word toegelaat om met een werkpermit herstel en geïnspekteer te word, mits dit kragloos is. Terselfdertyd word toegang tot nabygeleë elektriese installasies verbied. As die spanning daarin tot 1000 V is, mag alle stroomdraende dele nie ontkoppel word nie.

Dit word ook toegelaat om 'n werkpermit in een kopie uit te reik vir werk in elektriese installasies in skakelborde, stroomstawe en sommige ander dele. Die spanning daarin moet minder as 1000 V wees. In hierdie geval moet die toerusting ook ontkrag word.

Die reëls laat toe om 'n vorm vir verskeie of een werkplek in te vul, in gevalle waar hul elektriese stroombane of toerusting dieselfde naam, doel, spanning het.

Ook kan werk aan die kant in elektriese installasies uitgevoer word wanneer een kopie uitgereik word in die volgende gevalle:

1. Wanneer beheer- en kragkabels verskuif of gelê word, beskermingstoestelle nagegaan word, die blokkering van elektriese outomatisering, toetsing, blokkering van kommunikasie of telemeganika gekontroleer word.

2. Tydens herstelwerk in skakelkamersmasjiene.

3. Wanneer 'n enkele kabel in 'n put, tonnel, riool, put of sloot ondersoek word.

4. By die herstel van nie meer as twee kabels nie, as dit in twee of een put en een skakeltuig uitgevoer word. Terselfdertyd moet toesig oor die werkspan van die werkvoorman verskaf word.

1. Versterking van kontakverbindings Werkpermit vir werk aan verskeie elektriese installasies kan in een kopie uitgereik word, as dit van dieselfde tipe is, en die bestelling konsekwent is, voer die toerusting die funksies om elektrisiteit om te skakel en te versprei, dit wil sê, dit is geleë in 'n substasie. Volgens die reëls sluit dit in:

2. Vee isolators af.

3. Vul olie aan en neem monsters daarvan.

4. Skakel transformatorwikkelings.

5. Kontroleer isolators met 'n staaf, elektriese toestelle, meetinstrumente, aflosbeskerming.

Dit is nie hoërisikowerk nie. In hierdie geval word 'n werkpermit uitgereik met die invul van die toepaslike kolom vir elke substasie.

Werk in bestaande elektriese installasies
Werk in bestaande elektriese installasies

Skakeltoestel-areas

'n Afsonderlike paragraaf van die reël stipuleer die voorwaardes vir aksies op die gebied van hoëspanningslyne. Die werkpermit vir werk in elektriese installasies op die gebied van skakeltoerusting word uitgereik deur 'n werknemer wat behoort aan die bedryfspersoneel wat die oorhoofse lyn bedien. Hy gee ook opdrag aan die lede van die brigade as daar aan die eindstut gewerk word. Die dienspersoneel van die RU is verplig om hulle daarheen te vergesel.

Portaleoop skakeltuig, ZRU-geboue word herstel deur werkers wat toestemming van die toelatingswerknemer ontvang, wat behoort aan die operasionele personeel wat die toerusting self direk in stand hou.

Hoëspanninglyne word volgens een orde-toleransie geïnspekteer. As die oorhoofse lyn multikringloop is, word 'n werkpermit afsonderlik vir elke stroombaan uitgereik. Die uitsondering is:

1. Ontspanning die hele hoogspanningslyn.

2. Herstel en inspeksie van oorhoofse lyne in die plekke waar hulle geskakel word.

3. Ontkoppeling van transformatorpunte of hul volledige punte.

4. Voorkoming op hoëspanninglyne met nie-stroomdraende dele of wat nie ontkoppeling vereis nie.

Spesiale werk in elektriese installasies vir die herstel van kabelterminasies en terminerings in die skakeltuig word toegelaat volgens die opdrag uitgereik deur die operasionele personeel wat die skakeltuig direk diens.

Kommunikasietoestelle

Voorbereiding van werkplekke vir werk in kommunikasietoestelle wat op die grondgebied van die Republiek van Oesbekistan geleë is, word uitgevoer deur operasionele personeel wat hierdie toestel bedien.

Die reg om 'n werkpermit uit te reik word gegee aan spesialiste van tegnologiese en versendingsbestuur, wat nie die moontlikheid ontken om herstelwerk, inspeksie en voorkoming toe te laat deur diegene wat die skakeltuig beheer nie.

Die uitsondering is werk aan hoëfrekwensieversperrings en koppelkapasitors. In hierdie gevalle het slegs die personeel wat die reaktor bedien die reg om 'n werkpermit uit te reik.

Gevolgtrekking

Data in hierdie artikel -'n onvolledige lys van voorwaardes vir die uitreiking van werkbestellings vir werk in elektriese installasies. Soos hierbo genoem, om alle afdelings van die Reëls duidelik te verstaan, moet werknemers wat betrokke is by herstel en instandhouding die Bylaag tot Wet No. 328n volledig bestudeer, gevolg deur eksamens te slaag. Die voorwaardes vir die toetsing van die kennis van personeel in elke organisasie word afsonderlik ontwikkel op grond van intersektorale standaarde.

Gewilde onderwerp