Logo af.techconfronts.com
Wat is KFH: transkripsie, beskrywing
Wat is KFH: transkripsie, beskrywing
Anonim

Wat is die wette en reëls van boerdery in Rusland vandag? Wat is KFH? In hierdie artikel gaan ons van naderby kyk na watter kenmerke in die KFH heers, wat nodig is vir die totstandkoming en funksionering van laasgenoemde, en ook wie spesifiek die reg het om hierdie vereniging te organiseer. Ook in die artikel sal dit moontlik wees om inligting te vind oor hoe presies die boereplaas verskil van die persoonlike hulperf.

Wat is KFH

Eerstens moet jy die definisie lees. So, wat is KFH? Hierdie afkorting dui vandag op 'n boereplaas. Dit is 'n spesiale vorm van entrepreneuriese aktiwiteit, wat gemik is op die vorming en verbouing van landbouprodukte, asook die verkoop daarvan in die markte.

Graan oes
Graan oes

Praat oor wat 'n boereplaas is, moet daar ook op gelet word dat die hoofdoel daarvan is om wins te maak deur landbouprodukte te kweek, asook om dit aan groot- of kleinhandelkopers te verkoop. Hiervoor inboereverenigings word deur naasbestaandes bygewoon, en buitestaanders kan ook betrokke wees. Maar terselfdertyd, as 'n reël, is hul getal nie meer as 5 mense nie.

Daar moet ook kennis geneem word dat die registrasie van 'n boereplaas 'n uitsluitlik vrywillige aktiwiteit is, en elke lid van die plaas sal ten volle aan die aktiwiteit deelneem, maar dit word toegelaat om dit te doen vir persone ouer as 16 jaar. Dit is ook verbode om gelyktydig lid te wees van verskeie soortgelyke verenigings wat as regspersone geregistreer is. Wanneer 'n boereplaas geskep word, is die lede daarvan geregtig om staatsondersteuning in die vorm van toelaes en subsidies te ontvang, aangesien hulle deelneem aan die werk van 'n strategies belangrike industrie wat op voedselproduksie gerig is.

wettige registrasie

Kom ons maak nou kennis met ander belangrike kenmerke van die KFH. Russiese moderne boere het die reg om 'n boerplaas as 'n wettige entiteit te registreer of om hierdie prosedure te weier. Ongelukkig is daar vandag geen duidelikheid in die wetgewende raamwerk rakende die registrasie van boereplase nie. So kan verenigings van boereplase as 'n regsentiteit funksioneer, en ook sonder registrasie bestaan.

Trekker op die veld
Trekker op die veld

Daarbenewens is daar 'n opsie waarin 'n boerplaas geregistreer is as 'n individuele entrepreneur wat beplan om slegs onafhanklik te werk of deur gehuurde werknemers te lok. Aan die ander kant kan 'n individu ook eiehandig 'n KFH vir homself registreer en onafhanklik werk. Op hierdie manier,Daar is baie opsies vir die organisasie van KFH. Lys van tipes assosiasie-organisasies:

 1. Ooreenkoms op 'n vrywillige basis van verskeie persone met die registrasie van regsentiteite. gesigte.
 2. Vereniging op 'n vrywillige basis van verskeie persone sonder om 'n regspersoon te registreer. gesigte.
 3. IP.
 4. 'n Persoon sonder IP-status wat registreer en 'n huishouding op hul eie bestuur.

Regulering van boereverenigings op wetgewende vlak

Hierdie vorm van ekonomiese aktiwiteit word gewy aan 'n aparte Federale Wet, nommer 74. Dit kan in detail bestudeer word die prosedure vir die bedryf van so 'n ekonomie, ontslae te raak van grondbronne en eiendom, toelating van nuwe lede tot die boereplaas, sowel as ander belangrike nuanses. Neem asseblief kennis dat hierdie wet slegs van toepassing is op verenigings wat as regsentiteite geregistreer is.

Daar moet ook op gelet word dat indien die KFH nie as 'n regsentiteit geregistreer is nie, dit in sy aktiwiteite gelei sal word deur die burgerlike wetboek, dit wil sê artikel 86. Hierdie artikel stel vrywillige deelname aan die vereniging vas, sowel as ouderdom, van wat toegelaat word om lid van die KFH te wees.

pragtige plaas
pragtige plaas

Regskwessies

Tydens die skepping van 'n plaas moet lede van dieselfde familie of groep persone 'n spesiale ooreenkoms opstel, wat insluit:

 1. Data oor die kop van die boereplaas.
 2. Volledige lys van alle lede van die vereniging, wat familiebande aandui, indien enige.
 3. Verpligtinge en regte van lede van die vereniging.
 4. Almal'n lys van eiendom, die prosedure vir hul besit, sowel as die gebruik daarvan vir ekonomiese doeleindes.
 5. 'n Sekere volgorde van toetrede tot of uitgang van 'n gegewe assosiasie.
 6. Reëls vir die verspreiding van voltooide produkte, sowel as die hoofverspreidingskanale.
 7. Ander items volgens die goeddunke van alle KFH-deelnemers wat nie Russiese wette weerspreek nie.

Alle lede van die vereniging, insluitend die hoof van die KFH, moet hierdie ooreenkoms oor vrywillige toetrede persoonlik onderteken. Indien daar volgens die plan 'n ander lid oor 'n paar jaar by die vereniging sou aansluit, dan kan hierdie klousule ook by die ooreenkoms ingesluit word. In die geval dat die vereniging deur 'n familie geskep word, moet die dokumente wat hul verhouding bevestig, by die ooreenkoms en die statutêre dokumentasie aangeheg word.

Wat en hoe KFH besit

As deel van hul eie aktiwiteite, het enige boereplaas die reg om te besit en te gebruik:

 1. Kapitaalkonstruksieprojekte, sowel as ander strukture.
 2. Landgrond.
 3. Fondse wat in die loop van entrepreneurskap ontvang is.
 4. Toerusting, landboumasjinerie, enige voorraad.
 5. Vervoer, insluitend goederevoertuie.
 6. Melioration-fasiliteite.
 7. Stamdiere.
 8. Sade en ander grondstowwe.
Mense werk in die veld
Mense werk in die veld

Daar moet onthou word dat die lys van hierdie eiendom verpligtend is wat in die ooreenkoms aangedui word. Alle lede van die vereniging het hierdie eiendom in gemeen, met gelyke regte. Dis hoekomdaar kan nie gesê word dat die grond net aan die hoof van die boereplaas kan behoort nie, en die vragmotor aan sy broer.

Wanneer hierdie ooreenkoms onderteken word, sal alle genoteerde eiendom daarin algemeen word. Na die beëindiging van die aktiwiteit van die KFH, moet die eiendom tussen die deelnemers van hierdie ekonomie verdeel word, en na dood moet dit geërf word, terwyl aan die vereistes van Russiese wetgewing voldoen word.

Verantwoordelikheid van alle huishoudelike lede

Weens die feit dat alle boereplase besig is met entrepreneuriese aktiwiteite, dit wil sê hulle wil 'n sistematiese wins bereik, loop hulle die risiko om 'n deel van hul kapitaal of hul eiendom te verloor. As die plaas lenings aan banke of ander finansiële verpligtinge skuld, sal alle eiendom op openbare veiling aangebied word. As hierdie optrede nie genoeg is nie, dan kan skulde verhaal word nie net van die eiendom van die hoof van die plaas nie, maar ook van ander lede van die vereniging ewe veel.

Hoof van Assosiasie

Elke plaas moet sy eie kop hê. Hierdie rol kan deur een van verskeie lede van die KFH of die alleeneienaar gespeel word. Aangesien enige plaas in werklikheid beskou word as 'n vrywillige vereniging van werkers wat gelyke regte het, het die hoof geen spesiale magte en verantwoordelikhede nie.

In baie opsigte is hierdie pos net 'n formaliteit wat 'n verteenwoordigende funksie behels, byvoorbeeld, terwyl 'n subsidie ontvang word, interaksie met regeringsagentskappe of kontrakteurs. Daar moet kennis geneem word dat nie net burgers van die Russiese Federasie nie, maar ook burgers van 'n ander land, wat nie Russiese burgerskap het nie, aan die hoof kan staan en plase kan skep.

Trekker en boer
Trekker en boer

Verskil van huishoudelike erwe

Baie mense verwar dikwels private boerdery en boereboerdery. Maar hoe verskil hierdie terme? Die belangrikste verskil lê in die doel van die aktiwiteit. In 'n boereplaas is die hoofdoel entrepreneurskap en wins. Vir private huishoudelike erwe is hierdie doel om produkte vir hul eie behoeftes te produseer. KFH-lede produseer en kweek dus produkte vir verkoop, terwyl PSF-lede dit net vir hulself kweek. Privaat huishoudelike erwe hoef nie op 'n verpligte basis geregistreer te wees nie, asook belasting betaal.

Betaal belasting

En wat kan gesê word oor die belasting van boereplase? Plase bedryf entrepreneursaktiwiteite, dus moet hulle sonder versuim inkomstebelasting betaal. In die meeste gevalle kies sulke verenigings 'n vereenvoudigde belastingstelsel, waar die koers 6% van winste is. In hierdie geval moet die verklaring een keer per jaar by die Federale Belastingdiens ingedien word, wat tyd bespaar. Ander belastingregimes word nie deur die wet verbied nie, maar is die minste voordelig.

As 'n reël monitor die hoof van die boereplaas die tydige betaling van alle belasting. Benewens belasting moet die hoof ook pensioen- en versekeringsbydraes vir alle lede van die plaas betaal, en verpligte bydraes moet vir werknemers gemaak word, asook inkomstebelasting.

Is daar baie boereplase in Rusland

Hoeveel boereplase is tans op die grondgebied van die Russiese Federasie geregistreer? Daar is geen presiese antwoord op hierdie vraag nie. Die feit is dat die resultaat van die laaste all-Russiese sensus van landbou-aktiwiteit, wat in 2016 uitgevoer is, nog onbekend is. Dit is des te moeiliker om te sê hoe die boereplase oor die streke van die land versprei is.

aangeplante veld
aangeplante veld

Maar as ons kyk na ouer data, byvoorbeeld van 2006, kan ons sê dat ten minste 170 000 boereplase in ons land geregistreer is. Binne hierdie staat is dit 'n redelike groot aantal van alle geregistreerde plase.

As die feit in ag geneem word dat daar sedert 2012 'n staatsprogram was om alle boere te ondersteun, kan aanvaar word dat boerdery tans aansienlik toegeneem het. Die finale sensusdata oor die aantal geregistreerde boerplase (volgens streke van Rusland) sal aan die einde van 2018 gepubliseer word.

Is dit die moeite werd om 'n plaas te skep

Wat is die nadele en voordele van hierdie vorm van landbou-aktiwiteit? Die meeste landbouers wat in die profielgebied werk kan lank nie besluit of dit nodig is of nie om hierdie tipe plaas te registreer nie. Hul gevolgtrekkings is meestal nie voor die hand liggend nie. En die meeste van die slaggate verskyn eers na registrasie. Beskou die negatiewe en positiewe aspekte van die boereplaas afsonderlik.

Voordele

Een van die voordeledie skepping van 'n boereplaas is die afwesigheid van 'n vereiste vir 'n minimum gemagtigde kapitaal. As 'n reël, vir gewone regspersone is dit vanaf 10 000 roebels.

Geregistreerde plase is meer geneig om munisipale of staatsubsidies te ontvang. Boereplase kan ook 'n stuk grond ontvang vir die uitvoer van aktiwiteite op grond van voorkeurvoorwaardes, en hulle het ook die kleinste hoeveelheid verslagdoening in vergelyking met hierdie aktiwiteit met 'n LLC.

koeie op die veld
koeie op die veld

Flaws

Boerdery het egter ook 'n paar nadele. Een daarvan is dat nie meer as 5 mense wat nie familie is nie, by die vereniging betrokke kan wees. Dit is verpligtend vir alle lede van die plaas om aan landbouwerk deel te neem, wat dit moeilik maak om nuwe lede te lok, en meer nog beleggers.

Indien daar finansiële probleme by die plaas is, sal sy lede persoonlik verantwoordelik gehou word. Russiese wetgewing rakende boereplase is nog nie voldoende ontwikkel nie, en baie gebiede bly onseker.

Perspektief

Vandag kan landbou-aktiwiteit in Rusland kwalik 'n suksesvolle en moderne daad genoem word. Ten spyte van die feit dat die vraag na voedselprodukte onder die bevolking hoog is, verg die organisasie van hul produksie, sowel as die betreding van die mark, baie aansienlike koste.

Hierdie vorm van boerdery is geskik vir groot gesinne wat in landelike gebiede woon. Danksy dit sal hulle kanreken op bystand van die staat, insluitend die toekenning van grond vir boereplase, maar jy sal ook met papierwerk moet ly.

KFH is geskik vir boere wat reeds 'n bietjie ondervinding in handel het, sowel as die landbousektor. Daar moet onthou word dat die doel van hierdie vereniging is om goedere te produseer vir verkoop, en nie net vir persoonlike gebruik nie. Daarom sal dit nie oorbodig wees om 'n spesiale sakeplan op te stel, asook om oor 'n sekere bestelling vir die verkoop van klaarprodukte te dink nie.

Nadat jy al die kenmerke van 'n boerplaas oorweeg het, kan jy nou onafhanklik oor die registrasie daarvan besluit.

Gewilde onderwerp