Logo af.techconfronts.com

Lugvervoerversekering – kenmerke, reëls en vereistes

INHOUDSOPGAWE:

Lugvervoerversekering – kenmerke, reëls en vereistes
Lugvervoerversekering – kenmerke, reëls en vereistes
Anonim

Lugvervoerversekering is 'n versameling versekeringstipes. Hulle maak voorsiening vir die verpligtinge van die versekeraar om versekering te betaal in die bedrag van gedeeltelike of volle vergoeding vir skade. In die geval dat dit op die versekeringsobjek toegepas word.

lugvervoerversekeringsrisiko's
lugvervoerversekeringsrisiko's

Lugvervoer is die vinnigste, maar ook die duurste. Die hoofomvang daarvan was passasiersvervoer op afstande van meer as duisend kilometer. Vragvervoer word ook uitgevoer, maar nie so gereeld nie. Ongelukke wat met die lugvaartbedryf geassosieer word, behels menslike ongevalle, sowel as verliese van miljoene dollars. Hulle word gedra deur vliegtuigeienaars en derde partye.

Betroubare beskerming word gebied deur baie maatskappye wat versekering verskaf vir alle soorte vliegtuie.

lugvervoerversekeringsvoorwerpe
lugvervoerversekeringsvoorwerpe

Objects

Onder die voorwerplugvervoerversekering beteken die eiendomsbelange van die persoon wie se versekeringsooreenkoms onderteken is, wat verband hou met die beskikking, gebruik en besit van 'n vliegtuig, as gevolg van die vernietiging (diefstal, kaping) of skade aan 'n lugvervoervoertuig, insluitend meubels, motors, toerusting, binneversiering, ens..p.

Ingevolge die kontrak kan verseker word:

  • vliegtuigenjins, landingsgereedskap, vlerke en romp;
  • navigasietoerusting, hidrouliese stelsels, ens.;
  • onderdele vir die versekerde vaartuig.

Vereistes

Wat is die vereistes vir lugvervoerversekering?

Die versekeraar het die reg om lugvervoervoertuie te verseker indien daar 'n toepaslike lisensie is wat deur die versekeringstoesighoudende owerheid uitgereik is. Om dit te ontvang, dien die maatskappy 'n aansoek in die voorgeskrewe vorm by die federale uitvoerende tak van die regering in vir die toesig oor die aktiwiteite van versekeraars, samestellende dokumente, dokumente wat die betaling van gemagtigde kapitaal bevestig, versekeringsreëls en 'n sakesaak vir die versekeraar.

Reëls

Die reëls maak voorsiening vir die definisie van 'n lys van voorwerpe en onderwerpe van versekering van lugvervoer; 'n lys van versekerde gebeurtenisse, waarvan die voorkoms aanleiding gee tot die maatskappy se aanspreeklikheid vir versekeringsbetalings; die opstel van die versekeringsbepalings; versekeringskoerse; die prosedure vir die sluiting van ooreenkomste en die betaling van premies vir versekering. Voorbeeldvorme van kontrakte en polisse moet daaraan geheg word.

Reëlslugvervoerversekering moet streng gevolg word.

Dokumentasie

Om 'n ooreenkoms te sluit, moet die polishouer die volgende dokumente by die versekeringsmaatskappy indien:

lugvervoerversekeringsreëls
lugvervoerversekeringsreëls
  • skriftelike aansoek vir vliegtuigversekering;
  • bevestiging van staatsregistrasie van die vaartuig;
  • papiere op die boekwaarde van die vaartuig;
  • vliegtuigbedryfstoestande;
  • sertifikaat van lugwaardigheid van die vliegtuig;
  • aantal landings en vlugure, stertnommer, dienslewe (oorblywende leeftyd), aantal vliegtuigopknappings;
  • ander nodige dokumente wat die bemanning en die vliegtuig toelaat om te vlieg.

Wat is die risiko's in lugvervoerversekering?

Kenmerke, risiko's

Die verpligting van die versekerde is om sy versekeraar in te lig van alle inligting oor die besonderhede van die vliegtuig wat vlugveiligheid verminder, al die vereistes van die tegniese en operasionele dokumentasie te volg, die instruksies van die owerhede rakende vlugveiligheid te volg.

Wanneer 'n vliegtuig verseker word, kan die versekerde bedrag vasgestel word op 'n bedrag wat nie die versekerde waarde daarvan oorskry nie, dit wil sê die werklike waarde van die vervoer ten tyde van die sluiting van die ooreenkoms.

lugvervoerversekering in Rusland
lugvervoerversekering in Rusland

Die versekerde bedrag wat kragtens die lugvaartversekeringskontrak vasgestel is, kan laer as die versekeringswaarde weesvaartuig. Vliegtuie kragtens sulke ooreenkomste is "slegs teen totale verlies" verseker.

'n Vliegtuig word gewoonlik as dood beskou as die koste om dit te red of te herstel, insluitend gepaardgaande koste, meer as 75% van die vasgestelde versekerde bedrag is.

Indien die vliegtuig verseker is "teen alle risiko's", dan word die versekeringsvergoeding aan die versekerde betaal, beide in die geval van die dood van die vliegtuig en in geval van skade daaraan wat plaasvind om enige ander rede as die spesifiek gespesifiseer as 'n uitsondering in die beleid.

Die versekeringsooreenkoms kan gesluit word vir spesifieke vlugte (wat die begin- en eindpunte van die vlug, plekke van tussenlandings aandui) en vir 'n spesifieke tydperk (in hierdie geval is die werksgebiede van die vaartuig vasgestel en die tydperk van versekering is vas).

Versekeringspolis

Die polis bevestig die sluiting van 'n lugvervoerversekeringsooreenkoms. Een van die vroegste rampbeleide is voor die Eerste Wêreldoorlog in Londen uitgereik. Tot nou toe is die Londense versekeringsmark steeds een van die hoofsentrums van lugvaartherversekering en -versekering, wat die meerderheid verenigings, versekeringsmaatskappye, swembaddens, landmeters, makelaars en ander individue en regsentiteite verteenwoordig wat met lugvaartrisikoversekering geassosieer word. baie wêreldlande.

lug- en watervervoerversekering
lug- en watervervoerversekering

In internasionale praktyk is daar 'n beleid oor versekering van lugvervoer teen skade en dood, wat nie besonderhede bevat nielys die risiko's wat deur die versekering gedek word. Nadat dit vliegtuig-“alle-risiko”-versekering en taamlik kort algemene voorwaardes goedgekeur het, lys dit spesiale voorwaardes, byvoegings en uitsluitings.

Sulke byvoegings en uitsluitings (beperk of uitbreiding van versekeringsdekking) kan in die teks van versekeringsvoorwaardes ingebring word of as aanhangsels gegee word in die vorm van standaardklousules wat in die internasionale versekeringsmark geld.

Gekombineerde beleide

In die wêreldpraktyk het gekombineerde polisse, versekeraars en lugvervoer (“lugromp”), en verskeie tipes aanspreeklikheid wat te wyte is aan hul werking, veral wydverspreid geword. Sulke polisse lys voorwaardes wat algemeen is vir alle afdelings van die versekeringsooreenkoms, sowel as private voorwaardes wat op 'n spesifieke afdeling van toepassing is.

Die hoofgedeelte van die polis bevat inligting wat van die polishouer ontvang is, wat met hom ooreengekom is tydens die ondertekening van die versekeringskontrak, insluitend inligting oor die polishouer, begunstigdes, medeversekerdes, vliegtuie wat vir versekering aanvaar word, bybetalings en versekerde bedrae vir onderdele en vliegtuie, versekeringstydperk, geografiese omvang van vervoerbedrywighede, bemanningsbevoegdheid, aard van die gebruik daarvan, ens.

lugvaartversekering
lugvaartversekering

Indien die voorwaardes gespesifiseer in die beleid oortree word, byvoorbeeld die verandering van die gebruiksomvang van die vaartuig, sy geografiese operasionele perke, in die geval van oortreding van 'n aantal ander voorwaardes, byvoorbeeld, loods deur 'n persoon wat nie het nieso 'n reg, afwyking van die werkingsreëls, ens. Versekeringsvergoeding word nie betaal in geval van skending wat nie verband hou met onoorkomelike omstandighede nie.

Prosedures vir lug- en watervervoerversekering stem baie ooreen.

Watervervoer

Versekering vir watervervoer is 'n stel tipes versekering wat voorsiening maak vir die verpligtinge van die versekeringsmaatskappy vir versekeringsbetalings, hul bedrag is gedeeltelike of volle vergoeding vir die skade wat aan die versekeringsobjek veroorsaak is. In hierdie geval beteken die oogmerk van versekering die eiendomsbelange van die persoon vir wie 'n ooreenkoms gesluit word wat verband hou met die gebruik, besit, beskikking van die vaartuig as gevolg van die vernietiging of beskadiging van 'n watervervoervoertuig, insluitend tuig, motors, toerusting, binneversiering, ens.

oogmerke van versekering
oogmerke van versekering

CASCO-versekering het die algemeenste geword, waarin skepe met toerusting, masjinerie, tuig (tuig), vrag, toerustingkoste en ander uitgawes verbonde aan bedryf, en vervoer onder konstruksie verseker is.

Ons het gekyk hoe lugvervoerversekering in Rusland werk.

Gewilde onderwerp