Logo af.techconfronts.com

Agterstallige skuld is Kenmerke van die invordering van agterstallige skuld

INHOUDSOPGAWE:

Agterstallige skuld is Kenmerke van die invordering van agterstallige skuld
Agterstallige skuld is Kenmerke van die invordering van agterstallige skuld
Anonim

Agterstallige belasting is, in 'n woord, skuld. Dit word gevorm in geval van nie-betaling van 'n verpligte betaling aan die begroting binne die tydperk wat deur die wet bepaal word.

agterstallige skuld is
agterstallige skuld is

Historiese agtergrond

Agstallige skuld het vir die eerste keer onder die kleinboere begin verskyn. Die laat betaling van belasting was weens verskeie redes. In tye van slawerny was fooie oor die algemeen baie hoog. Die inkomste van die boere was nie net genoeg om fooie te betaal nie, maar ook vir 'n normale lewe. Gevolglik was daar 'n tekort. Hierdie skuld kon ook gevorm het in die geval van 'n swak oes.

Belastingskuld

Tans is agterstallige bedrae nie net die bedrag belasting wat nie teen die sperdatum betaal is nie.

So 'n skuld kan gevorm word in verband met die buitensporige terugbetaling van die afgetrekte verpligte betaling aan die ekonomiese entiteit. Uit die begroting kan jy byvoorbeeld die oorgeplaaste bedrag van BTW en aksyns teruggee.

Sanksies

Wanneer die bedrag van belasting bereken word, word 'n sekere tydperk gestel waarin dit na die begroting oorgeplaas moet word. Op die volgende dag na die einde van hierdie tydperk, in die geval van nie-betaling, ontstaan 'n agterstallige skuld. Dit beteken dat die oortreder van die vereistes van die wet magboetes geld. Hulle word opgeloop totdat die skuldenaar die skuld tesame met boetes terugbetaal.

As die onderwerp te veel terugbetaal is met die bedrag van aftrekking, sal boetes gehef word totdat die ooreenstemmende bedrag teruggestuur is.

agterstallige belasting is
agterstallige belasting is

Belangrike oomblik

Die bedrag van agterstallige skuld is 'n skuld wat vrywillig deur die proefpersoon betaal moet word met opgeloopte boetes. Indien 'n persoon die terugbetaling van die skuld ontduik, het die beheerowerhede die reg om dit met geweld in te vorder.

In sommige gevalle erken die belastingkantoor die skuld as sleg en skryf die agterstallige skuld af. Dit gebeur baie selde.

Terugbetaling van agterstallige skuld met geweld kan uitgevoer word ten koste van die skuldenaar se fondse of sy eiendom, indien daar geen of onvoldoende fondse in sy bankrekeninge is nie.

Skuldeis

Voordat die afdwinging van agterstallige skuld begin, word 'n kennisgewing aan die oortreder gestuur met 'n voorstel om vrywillig die skuld en boetes te delg.

Die eis word aan die skuldenaar gestuur binne drie maande vanaf die datum van ontdekking van die skuld deur die belastingowerheid. Indien die agterstallige skuld aan die lig gebring is tydens die verifikasie van vereffeningstransaksies wat deur die persoon verantwoordelik vir die aftrekking van bydraes uitgevoer is, word 'n kennisgewing binne 10 dae gestuur.

Kennisgewing moet insluit:

  • Bedrag verskuldig.
  • Terugbetalingsvoorwaardes.
  • Gevolge wat mag voorkom as die skuldenaar versuim om verpligtinge teenoor die begroting na te kom.
  • Skakels na regulasies,regulering van verhoudings op die gebied van belasting.

Indien die termyn nie in die kennisgewing gespesifiseer word nie, moet die proefpersoon volgens die algemene reëls die skuld binne vyf dae terugbetaal.

die bedrag van die agterstallige skuld is
die bedrag van die agterstallige skuld is

In die afwesigheid van aktiewe optrede aan die kant van die skuldenaar wat daarop gemik is om agterstallige skuld en boetes te betaal, begin die beheerowerhede die proses van afdwinging. Die ooreenstemmende besluit word binne 6 dae aan die persoon gestuur.

Die bedrag van boetes hang af van die grootte van die agterstallige skuld. By die berekening word die herfinansieringskoers van die Sentrale Bank toegepas. Die aanwyser wat geldig was op die datum waarop die skuld gevorm is, word gebruik.

Rekeningkundige nuanses

As die maatskappy die vereenvoudigde belastingstelsel gebruik, word die bedrag van opgelope rente nie in die koste weerspieël nie. Gevolglik word hulle nie in die boek van uitgawes/inkomste getoon nie.

In ander gevalle, in rekeningkunde om die bedrag te weerspieël, kan jy 'n bykomende subrekening na die "wins-en-verlies"-rekening oopmaak.

Wanneer agterstallige skuld en boetes afgetrek word, moet 2 betalingsbevele uitgereik word. Dit is te wyte aan die feit dat hierdie betalings verskillende kodes in die begrotingsklassifikasie het.

Gewilde onderwerp