Logo af.techconfronts.com
Nie-aandele-sekuriteite: voorbeelde. Promesse - nie-uitgifte sekuriteit
Nie-aandele-sekuriteite: voorbeelde. Promesse - nie-uitgifte sekuriteit
Anonim

As ons nie-aandele sekuriteite kortliks karakteriseer, is dit papiere wat nie onderhewig is aan staatsregistrasie nie, wat gewoonlik in aparte reekse of individueel uitgereik word.

Die konsep van sekuriteite en hul uitreiking

As ons nie-aandele sekuriteite kortliks karakteriseer, is dit papiere wat nie onderhewig is aan staatsregistrasie nie, wat gewoonlik in aparte reekse of individueel uitgereik word.

Die konsep van sekuriteite en hul uitreiking

Sekuriteit is 'n dokument wat die eiendomsregte sertifiseer waarmee die moontlikheid om hierdie referaat aan te bied, geassosieer word. Hierdie definisie is ietwat verouderd aangesien die meeste sekuriteite vandag in nie-dokumentêre of papierlose vorm is.

Onder die uitreiking van sekuriteite word die volgorde van aksies verstaan wat die uitreiker moet uitvoer wanneer hierdie finansiële instrumente geplaas word. Dit geld slegs viremitterende sekuriteite.

Uit die naam "nie-uitgereikte sekuriteit" is dit duidelik dat dit nie onderhewig is aan uitreiking nie. Dit is te wyte aan die feit dat dit nie onderhewig is aan verpligte staatsregistrasieprosedures nie.

Soorte bates oorweeg

nie-ekwiteit sekuriteit
nie-ekwiteit sekuriteit

Nie-aandele-effekte sluit die meeste van alle sekuriteite in wat in omloop in ons land is. Eerstens is dit wissels, spaar- en depositosertifikate, verbande, tjeks, vragbriewe en ander. Die uitreiking van hierdie sekuriteite impliseer nie die verkryging van 'n spesiale lisensie nie, wat dit aansienlik sal bemoeilik.

Reglike raamwerk vir nie-aandelebates

In ooreenstemming met die definisie gegee in die wet "Op die effektemark", kan nie-ekwiteitsekuriteite as sulke bates geklassifiseer word nie. Dit volg reeds uit art. 1 van hierdie wet, wat bepaal dat die wetlike regulering van hierdie wet die verhoudings is wat gevorm word tydens die uitreiking en sirkulasie van uitgiftegraadsekuriteite.

Tot die beste mate weerspieël in die wetlike raamwerk van die wetsontwerp. Die uitreiking van hierdie sekuriteite word gereguleer deur die Federale Wet "Op 'n wissel en 'n promesse", terwyl vir ander tipes finansiële instrumente wat oorweeg word, regsverhoudinge gereguleer word deur afsonderlike bepalings van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie en die regulasies van die Bank van Rusland.

Die omset van nie-ekwiteitsekuriteite word hoofsaaklik deur dieselfde regsdokumente en handelinge gereguleer.

Die konsep van rekeninge

voorbeelde van nie-ekwiteitsekuriteite
voorbeelde van nie-ekwiteitsekuriteite

Primêre nie-ekwiteitsekuriteitis 'n rekening. Dit het nie so lank gelede op die mark verskyn nie, maar het 'n groter aanvraag vir entrepreneurs begin geniet.

Skulde kan dien as die onderwerp van sivieleregtelike transaksies. Dus, in die leningsooreenkoms dien hierdie bate as bewys van die sluiting van hierdie ooreenkoms.

Beskou 'n promesse as 'n voorbeeld van 'n nie-aandele sekuriteit.

Onder dit word verstaan die verpligting van die betaler om die geleende bedrag binne 'n sekere tydperk te betaal. Maar hierdie definisie toon nie die essensie van die rekening as 'n sekuriteit nie. As jy kyk na 'n aantal artikels van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, dan kan hierdie bate toegeskryf word aan die bestelling van finansiële instrumente, aangesien die vorm nagekom word, die besonderhede van eiendomsregte wat gerealiseer kan word met die aanbieding van hierdie vraestel.

Promesse funksies

Die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie gee 'n kenmerk, waaruit dit volg dat 'n wissel 'n sekuriteit is. Die nie-uitreikingsbasis van hierdie bate word deur die toepaslike federale wet bevestig.

nie-ekwiteitsekuriteite sluit in
nie-ekwiteitsekuriteite sluit in

In hierdie verband moet die wissel beskou word as 'n finansiële instrument, wat 'n aantal funksies het:

  1. Uitreiking van kredietverpligtinge.
  2. Middel om hierdie verpligtinge te verseker.
  3. Betaalmiddel.
  4. Monetêre en Herfinansieringsfasiliteit.

Soorte rekeninge

Hierdie nie-aandele sekuriteit word gewoonlik onderverdeel in 'n promesse en 'n wissel (die sogenaamde konsep).

promesse
promesse

Daar is 'n ondubbelsinnige volgorde in die konsepdie trekker om die houer van 'n sekere som geld binne 'n sekere tydperk te betaal. Met behulp van hierdie dokument word die verhoudings van drie partye gereguleer: die trekker - die trekker, die begunstigde - die skuldenaar en die begunstigde - die ontvanger van die betaling of die houer van die wissel. Die begunstigde is 'n skuldenaar in verhouding tot die trekker, en laasgenoemde is 'n skuldenaar teenoor die begunstigde. Verantwoordelikheid vir betaling op hierdie nie-ekwiteit sekuriteit berus by die trekker, wat ook verantwoordelik is vir die aanvaarding (toestemming) om betaling ingevolge die wissel te aanvaar.

'n Promesse bevat 'n onvoorwaardelike verpligting wat spesifiseer dat die skuldenaar 'n sekere bedrag teen 'n sekere datum aan die houer moet betaal.

Besonderhede van rekeninge

Hierdie bate moet die woord "promesse" in die titel bevat, en dit moet in die taal van die dokument wees.

Daar moet bepaal word dat 'n sekere bedrag daarop betaal sal word, wat van niks voorwaardelik is nie.

Dui die betaler, die vervaldatum, die plek aan waar hierdie betaling gemaak moet word.

Die dokument moet die persoon identifiseer na wie die geld oorgeplaas gaan word wanneer 'n sekere tydperk hierbo gespesifiseer aanbreek.

Aan die einde is die datum en plek waar die nie-ekwiteit sekuriteit opgestel is.

Dit alles word gesertifiseer deur die laaitie se handtekening.

'n Wissel is 'n papier van 'n streng vorm en die afwesigheid van een van die bogenoemde besonderhede ontneem dit in die meeste gevalle van 'n wissel. Die wet met betrekking tot wissels bepaal dat hierdie tipe sekuriteit slegs op uitgereik moet wordpapier.

Ander tipe bates word oorweeg

Voorbeelde van nie-ekwiteitsekuriteite behalwe promesse is verbande, deposito-sertifikate en spaargeld, vragbriewe.

Kom ons kyk na hul hoofkenmerke.

nie-aandele sekuriteite kortliks
nie-aandele sekuriteite kortliks

'n Verband is 'n geregistreerde sekuriteit wat sy eienaar die reg gee om geld te ontvang wat deur 'n verband verseker is, en geen ander bewys dat hierdie verpligtinge bestaan word vereis nie. Daarbenewens het die eienaar van die verband die reg om die eiendom te verpand, wat 'n beswaring in die vorm van 'n verband het.

As 'n verband uitgereik word op vaste eiendom wat nie verpand is nie, dan sê hulle oor die eerste verband. As dit uitgereik word op vaste eiendom wat verpand is, dan praat hulle van 'n tweede verband.

Soos 'n promesse, bevat 'n verband verpligte besonderhede, en in die afwesigheid daarvan word dit nie as geldig beskou nie.

nie-ekwiteitsekuriteite is
nie-ekwiteitsekuriteite is

Spaar- en depositosertifikate word deur banke uitgereik. Hierdie sertifikate vervang die spaarboek, wat die regte van hul houers sertifiseer om aan die einde van 'n spesifieke tydperk, wat daarin omskryf word, die hoofbedrag wat aan die bank op krediet verskaf is plus rente op die deposito te ontvang.

Die sertifikaat verwys na 'n depositosertifikaat wanneer uitgereik deur 'n regsentiteit en spaargeld - wanneer dit deur 'n individu uitgereik is.

Hierdie nie-ekwiteitsekuriteite word in dokumentêre vorm uitgereik. Hierdie finansiële instrument kan weesdraer, en kan nominaal wees.

Sertifikaatvereistes kan aan Russiese inwoners toegeken word, en 'n depositosertifikaat kan aan individuele entrepreneurs of regsentiteite toegeken word, en 'n spaarsertifikaat aan 'n individu wat nie 'n individuele entrepreneur is nie.

Soos met die vorige oorweegde bates, is daar verpligte besonderhede vir sertifikate, waarsonder dit ongeldig is.

Met behulp van 'n vragbrief word die voltooiing van vervoer per see gesertifiseer, waardeur die houer die reg gegee word om oor die vrag gespesifiseer in hierdie dokument te beskik en hierdie vrag aan die einde te ontvang van vervoer. Die vragbrief kan toonder wees, lasbrief.

Ter afsluiting

Nie-ekwiteitsekuriteite is finansiële instrumente wat hoofsaaklik individueel of serieel uitgereik word. Dit sluit in wissels, tjeks, vragbriewe, spaar- en deposito-sertifikate, verbande. Hul uitreiking en sirkulasie word hoofsaaklik nie deur die wet "Op die RZB" gereguleer nie, maar deur die wet rakende die tipes rekeninge, die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie en die regulatoriese dokumente van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie.

Gewilde onderwerp