Logo af.techconfronts.com
Depresiasie: formule. Hoe om waardevermindering te bereken: 'n voorbeeld
Depresiasie: formule. Hoe om waardevermindering te bereken: 'n voorbeeld
Anonim

In die proses van ekonomiese aktiwiteit is vaste bates (hierna OS) van die maatskappy onderhewig aan slytasie. Ontasbare bates (hierna na verwys as ontasbare bates), hoewel hulle nie die eienskappe van fisiese slytasie het nie, kan depresieer. Alle vaste bates en/of ontasbare bates wat 'n samelewing het, verloor mettertyd hul oorspronklike prys. Om die verlore prys van vaste bates te blus, bereken firmas waardevermindering. Hieronder is die definisie van hierdie konsep, die betekenis daarvan, tydperke en subtiliteite van oordragte in twee tipes rekeningkunde - belasting (hierna verwys as NGU) en rekeningkunde (hierna verwys as rekeningkunde), en formules wat die vraag verduidelik hoe om te bereken waardevermindering.

Beskrywing van waardevermindering

Depresiasie - periodieke oordragte (afskrywings) van sekere geldwaardes (bedrae) wat as kontantuitgawes verantwoord word, wat na 'n sekere tydperk gelyk moet word aan die aankoopwaarde (die som van die aanvanklike prys) van 'n spesifieke vaste bate of ontasbare bates.

waardeverminderingskoste op vaste bates
waardeverminderingskoste op vaste bates

Rekeningeom met waardevermindering te werk

Daar is twee waardeverminderingsrekeninge in die rekeningkaart - 02 en 05.

Nadat die maatskappy vaste bates of ontasbare bates gekoop het, betaling deur verskaffers en die staat vir belasting, word die waarde van besteding aan hierdie voorwerp na rekening 08 (Kapitaalbeleggings of beleggings in nie-bedryfsbates) gekrediteer. Verder, afhangende van die waardeverminderingsformule wat gebruik word, dra die rekenmeester periodiek geldwaardes oor na rekening 02 (depresiasie van vaste bates) of na rekening 05 (depresiasie van ontasbare bates), wat as 'n vermorsing van fondse erken word. Hierdie uitgawes is ingesluit by uitgawes vir die hoof (hoof) tipe aktiwiteit vir hul verdere vereffening.

waardevermindering rekening
waardevermindering rekening

Betekenis van waardevermindering

Diverse verbruiksgoedere wat deur die firma vir die hoofaktiwiteit aangekoop word, gee onmiddellik hul prys, aangesien dit onmiddellik by die uitgawes vir die hoofaktiwiteit ingesluit is.

As 'n maatskappy vaste bates of ontasbare bates gekoop het, kan die rekenmeester nie die waarde van hul aankoop onmiddellik bereken nie, aangesien dit om die volgende rede nie raadsaam is nie. In die lig van die feit dat die kontantkoste verbonde aan vaste bates of ontasbare bates teen die koste van die voltooide produk in die hoofaktiwiteit gehef moet word, sal die eenmalige aftrekking die nodige buitensporige styging in prys veroorsaak. Daarom moet sulke aftrekkings in paaiemente gemaak word.

Baie vaste bates en ontasbare bates is ook onderhewig aan 'n ander soort slytasie – moreel. Sulke slytasie vind plaas in enige scenario, selfs al word die OS of NMA glad nie gebruik nie. Veroudering is die veroudering van die bedryfstelsel of ontasbare bates teen die agtergrond van nuwe ontwikkelings, verbeterings in produksietegnologieen vrystelling van nuwe OS-modelle. Veroudering moet ook met uitgawes verband hou en in hierdie geval moet waardevermindering ook uitgevoer word.

waardeverminderingskoste
waardeverminderingskoste

Watter eiendom van die maatskappy word erken as eiendom vir waardevermindering?

Depresiasie word aan vaste bates of ontasbare bates gegee indien:

 • as die maatskappy eksklusiewe eienaarskap van hierdie voorwerp het
 • as dit deur die firma gebruik word om 'n ekonomiese voordeel (kontantvloei) te verkry
 • as die voorwerp 'n geskatte of goed gedefinieerde nuttige lewensduur (hierna verwys as AFE) van meer as 12 maande het
 • as die voorwerp vir meer as 40 000 roebels gekoop is

Depresiasieperiodes

Alle maatskappye, behalwe dié wat rekord hou van die vereenvoudigde belastingstelsel, moet maandeliks waardevermindering betaal. Die maatskappy behou die reg voor om 'n formule vir die oordrag van waardevermindering te kies, wat in die rekeningkundige beleid vasgestel is.

Firmas wat onder die vereenvoudigde belastingstelsel werk, kan die tydperke van opbrengs van vaste bates se waardevermindering na goeddunke bepaal, maar dit moet ten minste een keer per jaar oorgedra word. Wanneer waardevermindering na ontasbare bates teruggegee word, het firmas wat onder 'n vereenvoudigde stelsel werk, 'n ander beginsel. Met betrekking tot ontasbare bates, word sulke firmas toegelaat om die waardes van uitgawes vir die aankoop van ontasbare bates af te skryf op 'n tydstip wanneer hierdie voorwerp by die rekeningkunde ingesluit is. Die tydperke en waardeverminderingsformule moet ook in die firma se rekeningkundige beleid vasgestel word.

Waardevermindering begin gegee word op die onderwerp van die maatskappy se eiendom volgende maand na die maand van die insluiting daarvan in die maatskappy se rekeningkunde.

waardeverminderingsperiodes
waardeverminderingsperiodes

Depresiasie in rekeningkunde en NGU onder die algemene belastingstelsel (DOS)

Die doel van die NGU, wat in 'n maatskappy met DOS uitgevoer word, is om die bedrag van inkomstebelasting vas te stel. Weens die feit dat die maatskappy se wins inkomste minus kontantuitgawes is, is waardevermindering in hierdie geval van groot belang, aangesien dit as 'n vermorsing van fondse in ag geneem word. Die formules en die stelsel van opgawe van waardevermindering in rekeningkunde en in NSU by die bepaling van die belasbare basis (belastingbedrag) verskil.

Depresiasiekoste word bereken op grond van die SPI van een of ander vaste bate of ontasbare bate. Onder die STI word verstaan die tydperk waartydens een of ander vaste bates of ontasbare bates in staat is om die genootskap van die ontvangs van geld te voorsien. By die handhawing van rekeningkundige rekords word die SPI onafhanklik deur die maatskappy bepaal, gebaseer op die tegniese kenmerke van die voorwerp of op die verwagte dienslewe (as dit onmoontlik is om dit met die eerste metode te bepaal). Vir NSU word SPI bepaal volgens 'n spesifieke regulasie - die All-Russian Classifier of Fixed Assets (OKOF).

waardeverminderingskoste by die onderneming
waardeverminderingskoste by die onderneming

In NSU word die konsep van "vaste bates" in plaas van die konsep van "vaste bates" in rekeningkunde gebruik. Vaste bates en vaste bates van 'n firma is een en dieselfde.

In BU, soos hierbo genoem, word enige eiendom met 'n aanvanklike prys van meer as 40 000 roebels waardeverminderingseiendom. Wanneer eiendom vir waardevermindering by NSU bepaal word, word hulle gelei deur die OKOF-naslaanboek.

Indien waardevermindering in rekeningkundige rekords afsonderlik betaal word vir elke vaste bate of ontasbare bate wanneer dit by die rekeningkunde ingesluit is, dan word in NGU waardevermindering onmiddellik gegee vir alle vaste bates of ontasbare bates.

Depresiasieaftrekkings by die onderneming in rekeningkundige rekords vind plaas ongeag of vaste bates of ontasbare bates in ekonomiese aktiwiteite gebruik word. In NGU, inteendeel, word waardevermindering opgeskort indien die voorwerp onderhewig aan waardevermindering om een of ander rede sy deelname aan die ekonomiese aktiwiteit van die maatskappy opgeskort het. In hierdie geval moet die waarde van waardevermindering wat vroeër gegee is (indien waardevermindering plaasgevind het) teruggekrediteer word na die maatskappy se kontantontvangste.

Daar is vier formules vir die terugkeer van waardevermindering in rekeningkunde: lineêre aanvaarding, aanvaarding van 'n verminderde saldo, aanvaarding van oordrag deur die waarde van die aantal jare van SPI, oordrag in verhouding tot die volume goedere wat geproduseer word. In NSU is daar net twee depresiasie-oordragformules: lineêr en nie-lineêr. Terselfdertyd, in die lineêre aanvaarding van die NGU, word dieselfde formule gebruik wanneer dit nodig is om waardevermindering te bereken, soos in die lineêre aanvaarding van die BU.

Depresiasie in BU en NSU met USN

Onder die vereenvoudigde belastingstelsel is daar ook 'n verskil tussen NGU en BU met betrekking tot die waardeverminderingsopgaweproses. Vir klein firmas wat NGU's volgens die vereenvoudigde belastingstelsel "inkomste minus uitgawes" lei, werk die beginsel van die oordrag van waardevermindering, wat verskil van die basiese belastingstelsel. Onder die spesiale regime (STS) word klein firmas toegelaat om eenvormige waardeverminderingskoste op vaste bates of ontasbare bates binne een jaar te maak. Onder hierdie stelsel, as die voorwerp in die eerste kwartaal van die verslagjaar in werking gestel is, word die koste van die aankoop daarvan in die vorm van waardevermindering in alle daaropvolgende kwartale van hierdie jaar verdeel. As die voorwerp in die laaste kwartaal van die verslagjaar in werking gestel is, word die koste van die aankoop daarvan op 'n slag as waardevermindering afgeskryf. In BU met spesiale modus, asreeds hierbo genoem, word maatskappye toegelaat om die tydperke van opgawe van waardevermindering op hul eie te kies.

Formules vir die oordrag van waardevermindering in rekeningkundige rekords

Lineêr. Eenvormige opgawe van waardevermindering tydens die SPI. Lineêre waardeverminderingsformules:

 • Na=(1 / SPI)100 %
 • A=PSNa

Ontvang 'n verminderde balans. Die opbrengste is gebaseer op die prys in die balans (reswaarde), en vermenigvuldigingsfaktore (1, 2 of 3) word gebruik. Waardeverminderingsformules wanneer 'n verminderde saldo aanvaar word:

 • Na=(1 / SPI)100%CP
 • A=PSNa - in die 1ste maand
 • OS=PS - A
 • A=OSNa - in die 2de en daaropvolgende maande

Ontvangs van opbrengs op die som van die aantal jare van SPI. Die berekening is gebaseer op die oorspronklike prys, wat met 'n breuk vermenigvuldig word. Die teller van hierdie breuk is die aantal volle jare tot die einde van die JPI. In die noemer van die breuk - die waarde van die aantal jare van SPI. Met hierdie tegniek word die waarde van waardevermindering elke jaar geleidelik verminder. Die formule vir waardevermindering deur die som van die aantal jare van die STI:

A=PS(KPL / SCHLSPI)

Ontvangs van opgawes in verhouding tot die volume goedere wat vrygestel is. Die waardeverminderingskoers vir hierdie aanvaarding word bereken as die verhouding van die aantal goedere wat per maand voltooi is tot die berekende of standaardwaarde van hierdie aanwyser vir die hele SPI. Met hierdie tegniek kan die waarde van waardevermindering van maand tot maand verskil. Die formule vir waardevermindering wanneer waardevermindering in verhouding tot die volume goedere geproduseer word:

 • A=PS(PVM / PSPI)
 • waardeverminderingaftrekkingsformule
  waardeverminderingaftrekkingsformule

Verduideliking van afkortings in formules:

 • Na – depresiasiekoers as 'n persentasie
 • A - maandelikse depresiasiewaarde
 • EW - nuttige lewensduur in maande
 • PS - oorspronklike prys (oorspronklike koste)
 • KP - verhoog faktor
 • OS - resprys (reswaarde)
 • CPL - die aantal volle jare tot die einde van die JFS
 • SCHLSPI - die som van die aantal jare van SPI
 • PVM - die aantal goedere (produkte) wat per maand gemaak word
 • PSPI - geskatte of standaard hoeveelheid goedere (produkte) vir die hele SPI
 • hoe om waardevermindering te bereken
  hoe om waardevermindering te bereken

Voorbeelde van waardevermindering-oordrag

Lynbakkie

Die maatskappy het die bedryfstelsel teen die oorspronklike prys van 180 000 roebels gekoop. Die FTI vir hierdie bedryfstelsel is vasgestel as 5 jaar (60 maande).

Na=(1/60)100%=1,67%

A=180 0001, 67%=3006 roebels

Ons herinner jou daaraan dat enige getal met 'n persentasie 'n getal is gedeel deur 100, dit wil sê, in ons geval is 1,67% 1,67 / 100. In uitgebreide vorm sal die laaste aksie soos volg lyk: 180 000(1, 67 / 100).

Ontvang verminderde balans

Die maatskappy het die bedryfstelsel teen die oorspronklike prys van 180 000 roebels gekoop. Die SOI vir hierdie OS is bepaal as 5 jaar (60 maande). Die vermenigvuldigingsfaktor vir depresiasie opbrengste is gekies om twee te wees.

Na=(1/60)100%2=3, 34%

А=180 0003, 34%=6012 roebels in die eerste maand van waardevermindering oordrag

OS=180,000 - 6012=173,988 roebels

A=173 9883,34%=5811,20 roebels (afgerond) in die tweede en daaropvolgende maande

Ontvangs van opbrengste deur die som van die aantal jare van SPI

Die maatskappy het die bedryfstelsel teen die oorspronklike prys van 180 000 roebels gekoop. Die FTI van hierdie bedryfstelsel is vasgestel op 5 jaar.

A (jaarliks)=180 000(5 / 1 + 2 + 3 + 4 + 5)=60 000 roebels vir die eerste jaar

A (maandeliks)=60,000 / 12=5,000 roebels maandeliks gedurende die eerste jaar

A (jaarliks)=180 000(4 / 1 + 2 + 3 + 4 + 5)=48 000 roebels vir die tweede jaar

A (maandeliks)=48,000 / 12=4,000 roebels maandeliks gedurende die tweede jaar

Ensovoorts.

Ontvang opgawes in verhouding tot die volume vrygestelde goedere

Die maatskappy het die bedryfstelsel teen die oorspronklike prys van 180 000 roebels gekoop. Die geskatte volume goedere wat in 5 jaar vervaardig word, is 150 000 eenhede. 1800 eenhede is in 'n maand vervaardig.

A=180,000(1800 / 150,000)=2160 roebels

Gewilde onderwerp