Logo af.techconfronts.com
Wat is die likiditeit van 'n onderneming en sy tipes?
Wat is die likiditeit van 'n onderneming en sy tipes?
Anonim

Die konsep van likiditeit is so gewild onder moderne terme dat finansiële ontledings van moderne ondernemings nie daarsonder kan klaarkom nie. Die definisie van hierdie aanwyser is gebaseer op 'n vergelyking van die bedryfsbates en -laste van die maatskappy. Likiditeit is 'n maatstaf van 'n maatskappy se vermoë om sy skuld te delg in die geval van probleme.

Konsep

Likiditeit in die wetenskaplike literatuur word verstaan as die vermoë en vermoë om bates vinnig in geldelike terme om te skakel. In eenvoudige terme, hoe vinnig kan jy eiendom in jou besit verkoop om kontant daarvoor te kry.

Terselfdertyd kan alles wat 'n markwaarde het, wat op die balansstaat van die onderneming is, by die konsep van bates ingesluit word. Onder sulke voorwerpe is: deposito's, aandele, effekte, vaste eiendom, goedere, ens.

Die maatskappy se likiditeit is die tydperk waartydens 'n bate teen die huidige markprys verkoop kan word. Soos hierdie interval verkort, groei likiditeit.

likiditeit van die maatskappy se fondse
likiditeit van die maatskappy se fondse

Algemeen aanvaarde klassifikasie

Volgens die faktor van hoe vinnig jy kan verkoop(realiseer) die voorwerp en verander dit in kontant, die verdeling van hierdie aanwysers is moontlik:

 • hoogs vloeibaar;
 • met medium likiditeit;
 • met lae likiditeit.

Bates met hoë likiditeit sluit aandele, bankdeposito's, deposito's en effekte in. Byvoorbeeld, aandele van Sberbank, Gazprom kan onmiddellik verkoop word teen 'n goeie markprys. Dieselfde met bankdeposito's en deposito's.

Bates met lae likiditeit sluit vaste eiendom in. Dit is te wyte aan die feit dat die implementering daarvan baie langer neem: van etlike weke tot maande en selfs jare. Jy kan dit vinnig verkoop, maar teen 'n aansienlik laer prys wat nie ooreenstem met die markprys nie. Onder sulke bates word ook klaarprodukte en dié wat nog vervaardig word, onderskei. Hierdie kategorie sluit ook 'n besigheid as 'n voorwerp van verkoop in.

Likiditeit kan ook binne dieselfde kategorie verskil. Kom ons neem die voorbeeld van aandele. Hulle verskil van mekaar. Aandele soos blouskyfies het 'n werklike konstante vraag in die mark. Die verskil in die prys van koop en verkoop is honderdstes van 'n persent. Hierdie situasie word gekenmerk deur hoë likiditeit. Aandele van die "tweede vlak" het minder aanvraag, en die verskil in pryse is baie hoër. Dit beteken dat hulle teen 'n laer prys of met 'n sekere wagtydperk verkoop kan word. Andersins kan die markwaarde nie verkry word nie.

Rommelaandele het ook lae likiditeit. Om dit te verkoop, moet jy 'n aansienlike afslag van 20-30% maak of 'n paar weke (maande) wag.

finansieelonderneming likiditeit
finansieelonderneming likiditeit

Eiendom as 'n objek van likiditeit

Eiendom was nog altyd 'n lae-likiditeit-kategorie. Maar selfs binne dit kan in groepe verdeel word. Byvoorbeeld, luukse, duur huise wat teen hoë pryse verkoop en baie tyd verg om te voltooi, is lae-vloeibare eiendomme.

'n Voorbeeld van ekonomiese behuising met 'n laer toereikende prys is 'n omgekeerde voorbeeld van 'n meer hoogs likiede eiendom. Dit is te wyte aan die feit dat sulke behuising maklik en vinnig in 'n kort tyd verkoop kan word.

likiditeitswaarde

Die konsep van likiditeit is baie belangrik vir beleggers wie se hoofdoel is om wins te maak uit belê fondse. In 'n situasie van negatiewe faktore in die mark, moet hulle opsies hê om ontslae te raak van "ekstra" bates teen 'n redelike prys. En die belegger kan die ontvangde geld na 'n ander meer winsgewende bate oorplaas.

Dit is om hierdie rede dat wanneer 'n belegger belê, hy probeer om die likiditeit van beleggingsobjekte te bepaal.

Kom ons neem die eiendomsmark as 'n voorbeeld. Met stagnasie in hierdie segment is dit makliker en vinniger om van goedkoop voorwerpe ontslae te raak. Dit is hoogs likiede behuising.

Tipologie van likiditeit

Likiditeit kan ook soos volg gegroepeer word:

 • huidige likiditeit van die onderneming (korttermyn): beteken of die maatskappy in staat is om sy lopende skuld met hoogs likiede bates te dek, dit wil sê met behulp van kontant en debiteure;
 • vinnig: beteken die maatskappy se vermoë om sy verpligtinge en skuld te sluit virrekening van hoogs likiede bates, goedere en materiaal;
 • instantaneous (absoluut): dui aan of die firma daaglikse skuld met beskikbare kontant kan dek.

Liquidity-kategorieë

Die volgende kategorieë van likiditeit word ook onderskei na gelang van die omvang van die toepassing:

 • likiditeit van goedere (produkte) impliseer of 'n spesifieke produk in staat is om teen die markprys te verkoop vir saamgeperste tydperke;
 • likiditeit van 'n maatskappy se balansstaat beteken hoe vinnig 'n maatskappy se bates sy laste en skuld kan delg;
 • banklikiditeit beteken die vermoë van 'n kredietinstelling om sy skuld te delg;
 • likiditeit van die maatskappy se fondse is die vermoë om jou skuld aan krediteure te sluit;
 • likiditeit in die mark beteken die vermindering van markverliese wanneer pryse verander;
 • valutalikiditeit beteken die vermoë van 'n bepaalde staat om sy skuld op die internasionale mark te sluit;
 • finansiële likiditeit van 'n onderneming en sy sekuriteite beteken hul vermoë om teen 'n markprys verkoop te word.
ondernemingslikiditeitsverhoudings
ondernemingslikiditeitsverhoudings

Likiditeit in die onderneming

Die doel van die maatskappy se werk in die mark is doeltreffendheid en solvensie. Die laaste aanwyser is 'n gevolg van die firma se likiditeit.

Die likiditeit van die maatskappy se balansstaat kenmerk die moontlikheid om die maatskappy se skuld met bestaande bates te dek teen vervaldatum. Om die stabiliteit van die maatskappy te bepaal, moet jy verstaan hoeveel die som van die maatskappy se bedryfsbates groter is as sylaste op kort termyn. Hoe groter die gaping tussen die aanwysers, hoe meer stabiel is die maatskappy.

Om die likiditeit van 'n onderneming in die maatskappy se balansstaat te bepaal, kies ons die volgende groepe wat in die tabel aangebied word

Bates

Bates

Liabilities

Liabilities

А1 – die mees vloeibare

Kontant + finansiële beleggings

P1 - die mees dringende skulde en verpligtinge

Huidige skulduitlener

А2 - vinnig besef

Goedere + korttermyndebiteure

P2 - korttermynskuld

Korttermynlenings en -lenings, ander

A3 – stadig geïmplementeer

BTW + langtermyndebiteure

L3 – langtermynskuld

Langtermynkrediete en lenings

А4 – moeilik om te implementeer

Nie-bedryfsbates

P4 – permanent

Netto waarde

onderneming likiditeit assessering
onderneming likiditeit assessering

Vir elke groep moet jy die waardes bereken en dit met mekaar vergelyk. Die absolute weergawe van die "korrekte" likiditeit is soos volg:

A1 > P1, A2 > P2, A3 > P3, A4 < P4.

Berekenvoorbeeld

Kom ons neem 'n voorbeeld van berekening vir die voorwaardelike maatskappy Rost LLC.

Vergelykendbalansstaat van Rost LLC.

Saldositem 2015 2016 2017
AKTIEWE DEEL VAN DIE BALANS
1. Nie-bedryfskapitaal 55000 68700 75600
2. Bedryfskapitaal 229194 243911 309597
2.1. aandele 35450 38666 42300
2.2. rekeninge ontvangbaar 114500 123455 178907
2.3. kontant en finansiële beleggings 78900 81230 87900
2.4. ander bates 344 560 490
TOTALE BEDRAG VAN SALDO 284194 312611 385197
PASSIEWE KAPITAAL
3. Netto waarde 141794 157357 181297
4. Langtermynverpligtinge 14500 18600 21345
5. Bedryfslaste 127900 136654 182555
5.1. krediete 4500 4500 5000
5.2. krediteur 123400 132154 177555
TOTALE BEDRAG VAN SALDO 284194 312611 385197

Berekening van likiditeitsgroepe volgens die balansstaat van Rost LLC

Bates 2015 2016 2017 Liabilities 2015 2016 2017
A1 78900 81230 87900 R1 123400 132154 177555
A2 114500 123455 178907 P2 4500 4500 5000
A3 35794 39226 42790 P3 14500 18600 21345
A4 55000 68700 75600 R4 141794 157357 181297
TOTAL 284194 312611 385197 TOTAL 284194 312611 385197

Volgende vergelyk ons tussen groepe aanwysers.

Vergelyking van bates en laste van Rost LLC

Bate Vergelyking Passif Gevolgtrekking
2015
A1 < R1 nie ontmoet
A2 > P2 voldoen aan
A3 > R3 voldoen aan
A4 < R4 voldoen aan
2016
A1 < R1 nie ontmoet
A2 > P2 voldoen aan
A3 > P3 voldoen aan
A4 < R4 voldoen aan
2017
A1 < R1 nie ontmoet
A2 > P2 voldoen aan
A3 > P3 voldoen aan
A4 < R4 voldoen aan

Die berekende data stel ons in staat om tot die gevolgtrekking te kom dat likiditeitsvoorwaardes nie in alle gevalle van Rost LLC in 2016-2017 nagekom is nie. Versuim om aan ten minste een voorwaarde te voldoen, kenmerk die likiditeit van die maatskappy negatief. Ons kan praat oor die absolute likiditeit van Rost LLC in 2015, oor die illikiditeit van die maatskappy in 2016-2017.

likiditeitsaanwysers van die onderneming
likiditeitsaanwysers van die onderneming

Belangrikste likiditeitsverhoudings

Die beoordeling van 'n firma se likiditeit is nie beperk tot die vergelyking van balansgroepe nie. Dit is ook nodig om die maatskappy se likiditeitsverhoudings te bereken.

Daar is ook 'n aanduiding van algehele likiditeit. Andersins word dit die huidige likiditeitsverhouding van die onderneming genoem. Dit word bepaal deur die verhouding van bedryfsbates (bedryfsbates) tot bedryfslaste (korttermynlaste). Berekeningsformule:

Ktl=OA / KO, waar Ktl die huidige likiditeitsverhouding is, OA is die bedrag van bedryfsbates, duisend roebels, KO - die bedrag van korttermyn-laste, duisend roebels.

Hierdie verhouding beteken hoe die maatskappy in staat is om sy skuld met behulp van bedryfsbates terug te betaal. Natuurlik is die groeikoers positief. Hoe hoër dit is, hoe hoër is die likiditeit.

Standaard virvan hierdie aanwyser is 2 en hoër vir die toestande van ons land. In buitelandse werke word dit op 'n vlak van 1,5 tot 2,5 gestel. As die waarde onder 1 is, dan is die finansiële risiko van die maatskappy baie hoog, die maatskappy kan nie sy rekeninge betaal nie. As die aanwyser hoër as 3 is, word die kapitaalstruktuur as irrasioneel beskou.

die maatskappy se likiditeit is
die maatskappy se likiditeit is

Die vinnige likiditeitsverhouding word ook intermediêr of dringend genoem. Die formule is:

Kbl=(KDZ+FV + DS)/ TO, waar KDZ - korttermyndebiteure, duisend roebels, FV - finansiële beleggings, duisend roebels, DS - kontant, duisend roebels, TO - bedryfslaste, duisend roebels.

Dit wys die maatskappy se vermoë om sy lopende rekeningverpligtinge af te betaal in die geval van probleme met die verkoop van produkte en goedere.

Die standaard is meer as 1.

Die absolute likiditeitsverhouding word gedefinieer as die verhouding van kontantfinansiering tot bedryfslaste. Die formule is:

Cal=(DS + PV) / TO

Hierdie koëffisiënt word selde in buitelandse praktyke gebruik, hoofsaaklik in ons land. 'n Waarde van ten minste 0, 2.

Bogenoemde likiditeitsaanwysers van die onderneming sal bereken word deur die voorbeeld van Rost LLC te gebruik

Berekenvoorbeeld

Ons sal dieselfde balansstaatdata gebruik wat hierbo aangebied word.

Berekening van die maatskappy se huidige likiditeitsverhouding

Aanwyser 2015 2016 2017
Bedryfsbates 229194 243911 309597
Bedryfslaste 127900 136654 182555
koëffisiënt 1, 8 1, 8 1, 7

Die waarde van die koëffisiënt in alle tydperke oorskry nie die vereiste standaard van 2 nie, wat beteken dat Rost LLC as illikied beskou kan word en nie in staat is om bedryfslaste met bedryfskapitaal terug te betaal nie.

Aandag moet gegee word aan die negatiewe tendens van die verhouding van 1.8 tot 1.7. Bestuur moet 'n aantal maatreëls tref om die firma se solvensie te versterk.

Berekening van vinnige likiditeitsverhouding

Aanwyser 2015 2016 2017
Rekeninge ontvangbaar 114500 123455 178907
Finansiële beleggings 0 0 0
Kontant 78900 81230 87900
Bedryfslaste 127900 136654 182555
koëffisiënt 1, 51 1, 50 1, 46

Hierdie verhouding stem ooreen met die standaard in elke tydperk (meer as 1), wat beteken dat Rost LLC ook gekenmerk word deur positiewe likiditeit. In 'n situasie van probleme met die verkope van Rost LLC, sal die maatskappy sy verpligtinge kan terugbetaal.

Aandag moet gegee word aan die negatiewe tendens van die verhouding van 5,41 tot 2,93. Bestuur moet 'n aantal maatreëls tref omversterking van die firma se solvensie.

onderneming likiditeit
onderneming likiditeit

Berekening van absolute likiditeit

Aanwyser 2015 2016 2017
Kontant 78900 81230 87900
Finansiële beleggings 0 0 0
Bedryfslaste 127900 136654 182555
koëffisiënt 0, 62 0, 59 0, 48

Die koëffisiënt oorskry die standaard in elke periode. Rost LLC word gekenmerk deur positiewe likiditeit. Aandag moet gegee word aan die negatiewe tendens van die verhouding van 4,69 tot 1. Bestuur moet 'n aantal maatreëls tref om die firma se solvensie te versterk.

huidige likiditeit van die onderneming
huidige likiditeit van die onderneming

Gevolgtrekking

Die konsep van likiditeit is die belangrikste aanwyser vir sake-eienaars en beleggers. Die eienaars beskou hierdie konsep as 'n koëffisiënt van die normale verhouding van kontant en laste van die onderneming, en die belegger - as 'n geleentheid om hul beleggings te optimaliseer.

Gewilde onderwerp